Krzysztof Przanowski utnevnt til kannik

 

Skjermbilde 2024-06-13 kl. 14.46.44.jpeg

STORSLÅTT KATEDRAL: Domkapittelet i Kielce. hvor pastor Krzysztof Przanowski skal tjenestegjøre, ble opprettet i 1171 og består nå av 12 kanniker. Foto: Radio eM Kielce

 

Przanowski blir kannik i et polsk bispedømme. Innsettelsen finner sted i domkirken i Kielce 

 
Tekst: Torbjørn Olsen

 

Pastor Krzysztof Przanowski ble skjærtorsdagen 28. mars 2024 utnevnt til kannik (canonicus). Det vil si medlem av domkapittelet ved domkirken i hans polske hjemmebispedømme Kielce.                                                                                                                                                                                                                                     UTNEVNT: Krzysztof Przanowski 
Foto: Mats Tande 
    

image.jpeg

For tiden tjenestegjør han 50 % som kapellan i Mariakirken, Stabekk, og 50 % for den polske sjelesorg i St. Elisabeth menighet, Eikeli, samt St. Teresia menighet, Hønefoss.  

Kannik Krzysztof Przanowski fortsetter i sine nåværende tjenester i Norge, og vil på den måte bli en ikke-residernede kannik. Den høytidelige innsettelse som kannik finner sted i domkirken i Kielce i slutten av september. 

 

Domkapitler 

Domkapittelet hvor han skal tjenestegjøre ble opprettet i 1171 og består nå av 12 kanniker. Deres oppgave er å gi råd til biskopen og å inneha det øverste ansvar for domkirken. I praksis betyr det å be og holde gudstjenester regelmessig i domkirken, men også å sørge for dens drift, vedlikehold og utsmykning. Dertil føyer seg religiøs foredragsvirksomhet omkring domkirken og andre ting av kulturell art.  

I middelalderen var domkapittelets viktigste oppgave å velge ny biskop når den tidligere biskop var død. Men dette er nå overtatt av paven. Selv ved vakanse ses det nå vanligvis et konsultor-kollegium som velger diocesan-administrator (fungerende biskop). 

I Norge hadde vi i middelalderen domkapittel i Nidaros (Trondheim), Oslo, Bergen og Stavanger. Da Oslo katolske bispedømme ble opprettet i 1953, bestemte paven at det skulle få prestesemeinar og domkapittel, men biskopen ble gitt utsettelse på opprettelsen av begge deler. Presteseminaret i St. Eystein i Oslo kom på plass i 2006. Domkapittelet anses som en ærverdig institusjon med viktige oppgaver i dag. 

Pastor Krzysztof Przanowski ble født i Kielce i 1976 og presteviet samme sted i 2001. Frem til 2010 arbeidet han som prest i Polen. Deretter virket han i den polske sjelesorg i Irland frem til 2019. Året etter kom han til Norge. Etter å ha arbeidet to år i St. Olav domkirke, kom han til Stabekk.  

 

Les mer: