Søstrene av Det Hellige Kors grunnlegger ny kommunitet i Harstad

Søstrene av Det Hellige Kors.jpg

GLEDE OVER NY KOMMUNITET OG NYE SØSTRE: Søstrene fra kommunitetene Bergen og Hønefoss på retrett i Fatima. Foto: Søstrene av Det Hellige Kors av Nha Trang i Vietnam.

 

Søstrene av Det Hellige Kors av Nha Trang i Vietnam har til nå hatt to kommuniteter i Norge: én i Hønefoss og én i Bergen. Fra disse to husene skal det nå opprettes en ny kommunitet i Harstad – Sta. Sunniva Kommunitet.

 

 

Tekst: Marta Tomczyk-Maryon

 

Kommuniteten i Harstad – Sta. Sunniva kommunitet – vil bestå av sr. Madeleine Nguyen Thi Minh Hoa fra Bergen (priorinne) og søstrene Anna (Tran Thi Thuong) og Giang (Anna Nguyen Thi Hoa Giang) fra Hønefoss. Alle har vært lenge i Norge, og de er norske statsborgere. De har også arbeidserfaring fra Norge. Sr. Anna og sr. Giang har begge fått sommerjobb i Harstad, mens sr. Madeleine er sykepleier med lang erfaring. Hun vil søke jobb når de er på plass.

Sr. Lucia Nguyen thi Kim Trang, priorinne for Nha Trang-kongregasjonen av Søstrene av Det hellige kors på Hønefoss legger ikke skjul på sin glede.

– For det første er det alltid gledelig å ha flere søstre i lag. For det andre er det en fordel å ha flere kommuniteter i landet, da har vi mulighet å flytte på søstre ved behov, sier hun.

 

0aab002a-4cf3-4cc7-8ef9-0f7fb487689e.jpgSøstrenes viktigste oppgave 

Menigheten St. Sunniva i Harstad har lokalene klare i det nye menighetsbygget som ble reist for noen år siden, og søstrene vil også ha oppgaver i menigheten. 

Sr. Maria Nguyen thi Hong, som er medlem av Domkirkerådet og sakristan i St. Olav domkirke i Oslo, sier at samarbeid med menighetene er av største betydning:

– Vår hovedoppgave er å jobbe tett med menigheter og prester, sier sr. Maria.

Den offisielle datoen for opprettelsen er 7. juli, men søstrene reiser til sitt nye hjem 1. juli. Før de drar, vil det bli avholdt en retrett.

– Vi  har funnet det best å ta avskjed med søstrene Anne og Giang etter høymessen allerede 9. juni. Vi har mye å takke de for, så noter deg datoen!, sier sr. Lucia Nguyen Thi Kim-Trang som er priorinne i Hønefoss.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

BESØK I NORD: Geralpriorinne, sr. Mary Thanh Trang og sr. Therese fra Vietnam på besøk I Harstad juli 2023.
F.v.: sr. Mary, p. Antonius Maria Sohler
(daværende generalvikar Tromsø stift), p. Gunther
Josef Jäger (sogneprest i Harstad), sr. Therese, Ulrik Sverdrup-Thygeson (økonom i Tromsø stift).

Foto: Søstrene av Det Hellige Kors av Nha Trang

 

 

Søstrene av Det Hellige Kors av Na Trang

  • Søstrene av Det Hellige Kors av Tan Binh ble innstiftet i 1955 av biskop Marcel Piquet (1888–1966). 
  • I 1992 fikk kongregasjonen navnet Søstrene av Det Hellige Kors av Na Trang Vatikanets godkjennelse. 
  • Søstrenes hovedhus ligger i Tan Binh, ca. 23 km sør for Nha Trang by og har 67 kommuniteter/konventer (61 i Vietnam og 6 i utenlands, USA, Japan, Frankrike og Norge).
  • I desember 2003 kom fire Søstrene av Det Hellige Kors av Nha Trang til St. Teresia menighet i Hønefoss og dannet et nytt konvent.
  • Nha Trang-kongregasjonen i Norge består av 9 søstre: 5 i Hønefoss og 4 i Bergen. I erstatning for søstrene som skal flytte til Harstad vil få 3 nye søstre fra Vietnam (1 til Bergen og 2 til Hønefos).

 

Les mer: