Program for den nasjonale Olsokfeiringen i Trondheim 2024

53080095519_1f654256ec_o.jpg

OLSOKFEIRING: Biskop Erik Varden feirer høymesse i Nidarosdomen, lørdag 29. juli 2023. Foto: Ivan Vu / Trondheim stift 

 

Den nasjonale Olsokkommisjonen inviterer til Olsokfeiring i Trondheim fra lørdag 27. juli til mandag 29. juli. Her finner du programmet, som også ligger ute på nettsiden til Trondheim stift.

 

Lørdag 27. Juli

16.00 Ankomst pilegrimer NUK - Nidarosdomen

17.00 Skriftemål

18.00 Åpningsmesse i St. Olav domkirke, Trondheim

19.30 Tilbud om kveldsmat

 

Søndag 28. Juli

I St. Olav domkirke i Trondheim:

09.00 Messe på latin i St. Olav domkirke, Trondheim11.00 Høymesse i St. Olav domkirke

13.00 Polsk messe i St. Olav domkirke

 

Høymesse på Stiklestad:

11.30 Avgang med buss til Stiklestad fra Birralee international school

13.30 Prosesjon fra tegelverket til Stiklestad kirke

14.00 Høymesse i Stiklestad kirke

15.30 Prosesjon til vårt kapell med Olavsrelikvien

16.30 Retur med buss til Trondheim fra Stiklestad kirke

18.30 1. Vesper i St. Olav domkirke i Trondheim

19.00 Bespisning i Foreningslokalet

20.00 Vigilie

 

Mandag 29. Juli

09.00 Laudes

09.30 Skriftemål

09.30 Kafé i atriet

10.00 Barnas Olsok

11.00 Olsokforedrag om Hellig Olav og Sigrid Undset ved biskop Bernt I. Eidsvig av Oslo

15.00 Høymesse i Nidarosdomen

18.00 Økumenisk vesper i Nidarosdomen

19.00 Avslutningsmiddag i Foreningslokalet

 

Spørsmål sendes til olsok@katolsk.no

Forbehold om endringer. Oppdateres på www.trondheimstift.no