Liturgisk kalender 2024

I denne liturgiske kalenderen oppgis alle bibeltekstene som brukes under liturgien. Betydningene av forkortelsene finner du foran i din norske Bibel.

iCalKalenderen kan lastes ned i elektronisk format samt via QR-koder.

Tekstene på en vanlig søndag står i denne rekkefølge: 1 Lesning fra Det gamle testamente; 2 fra Det nye testamente; S responsoriesalme; E evangelielesningen. På hverdager er det bare to tekster, medregnet evangelielesningen.

Dager med kirkeplikt står i rød skrift. Husk at alle søndager har kirkeplikt, dessuten Jul (midnattsmessen eller den 25. om dagen) og Kristi Himmelfart. Faste- og abstinensplikt står i fet skrift (Askeonsdag og Langfredag). Dager som er angitt med STORE BOKSTAVER er søndager, fester eller høytider. Høytider er i tillegg markert med fet skrift.

Det står angitt hvilke helgener som skal minnes (dersom navnet står i parentes, er minnedagen valgfri). Der en nordisk helgen er obligatorisk minnedag, nevnes ikke de som i andre land er obligatorisk eller valgfri helgenminne. På lørdager som ikke er fest-, høytids- eller obligatoriske minnedager, kan man minnes jomfru Maria. I Norge var det vanlig i middelalderen at det på "ledige" onsdager likeledes kunne feires Olavsmesser.

Gjeldende liturgiske farge er angitt med en farget firkant. Inne i firkanten finnes en markering for Høytid H, Fest F, Minnedag (obligatorisk M og valgfri V) samt Faste og abstinens A. Valgfrie minnedagslesninger er markert med en L.

I Tromsø stift brukes andre datoer for Herrens Åpenbaring, Herrens Dåp og Marias opptagelse i Himmelen.

Januar • Februar • Mars • April • Mai • Juni • Juli • August • September • Oktober • November • Desember
Faste • Påske • Pinse • Olsok • Advent • Jul

Januar 2024

Man 1
Søndagstekster år B, hverdagslesninger år II, tidebønn for uke 1 vol. I
H Guds hellige mor Maria
1 4 Mos 6,22-27 S Sal 67(66),2-3.5.6+8 2 Gal 4,4-7 E Luk 2,16-21
Oktavdag for julen
Verdensdagen for fred
Tir 2
M De hellige Basilios og Gregorios
1 1 Joh 2,22-28 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Joh 1,19-28
Ons 3
V (Jesu hellige navn) L 1 Fil 2,1-11 S Sal 8,4-5.6-7.8-9 E Luk 2,21-24
  1 1 Joh 2,29-3,6 S Sal 98(97),1.3cd-4.5-6 E Joh 1,29-34
Tor 4
  1 1 Joh 3,7-10 S Sal 98(97),1.7-8.9 E Joh 1,35-42
Fre 5
  1 1 Joh 3,11-21 S Sal 100(99),2.3.4.5 E Joh 1,43-51
Lør 6
H Herrens åpenbaring
1 Jes 60,1-6 S Sal 72(71),2.7-8.10.11.12-13 2 Ef 3,2-3a.5-6 E Matt 2,1-12
Tidebønn for uke 2, vol. I
SØN 7
F Herrens dåp
1 Jes 42,1-4.6-7 S Sal 29(28),1a+2. 3ac-4. 3b+9b-10 2 Apg 10,34-38 E Mark 1,7-11 eller 1 Jes 55,1-11 S Jes 12,2-3. 4bcd. 5-6 2 1 Joh 5,1-9 E Mark 1,7-11
Kollekt til barne-missio
Man 8
Tidebønn for uke 1, vol. IV
V (Den hellige Torfinn)
  1 1 Sam 1,1-8 S Sal 116(115),12-13.14-17.18-19 E Mark 1,14-20
Tir 9
  1 1 Sam 1,9-20 S 1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd E Mark 1,21-28
Ons 10
  1 1 Sam 3,1-10.19-20 S Sal 40(39),2+5.7-8a.8b-9.10 E Mark 1,29-39
Tor 11
  1 1 Sam 4,1-11 S Sal 44(43),10-11.14-15.24-25 E Mark 1,40-45
Fre 12
  1 1 Sam 8,4-7.10-22a S Sal 89(88),16-17.18-19 E Mark 2,1-12
Lør 13
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Hilarius)
  1 1 Sam 9,1-4.17-19;10,1a S Sal 21(20),2-3.4-5.6-7 E Mark 2,13-17
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 14
  2. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Sam 3,3b-10.19 S Sal 40(39),2+4ab. 7-8a. 10 2 1 Kor 6,13c-15a.17-20 E Joh 1,35-42
Man 15
  1 1 Sam 15,16-23 S Sal 50(49),8-9.16bc-17.21+23 E Mark 2,18-22
Tir 16
  1 1 Sam 16,1-13 S Sal 89(88),20.21-22.27-28 E Mark 2,23-28
Ons 17
M Den hellige Antonius
1 1 Sam 17,32-33.37.40-51 S Sal 144(143),1b.2.9-10 E Mark 3,1-6
Tor 18
  1 1 Sam 18,6-9;19,1-7 S Sal 56 (55),2-3.9-10a.10b-11.12-13 E Mark 3,7-12
Bønneuken for kristen enhet 18.-25. januar
Fre 19
M Den hellige Henrik av Finland L 1 Jes 52,7-10 S Sal 96 (95),1-2a. 2b-3. 7-8a. 10 E Matt 28,16-20
  1 1 Sam 24,3-21 S Sal 57(56),2.3-4.6+11 E Mark 3,13-19
Lør 20
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Fabian)
V (Den hellige Sebastian)
  1 2 Sam 1,1-4.11-12.19.23-27 S Sal 80(79),2-3.5-7 E Mark 3,20-21
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 21
  3. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jona 3,1-5.10 S Sal 25(24),4bc-5ab. 6-7bc. 8-9 2 1 Kor 7,29-31 E Mark 1,14-20
Guds ords søndag
Man 22
V (Den hellige Vincent)
  1 2 Sam 5,1-7.10 S Sal 89(88),20. 21-22. 25-26 E Mark 3,22-30
Tir 23
  1 2 Sam 6,12b-15.17-19 S Sal 24(23),7.8.9.10 E Mark 3,31-35
Ons 24
M Den hellige Frans av Sales
1 2 Sam 7,4-17 S Sal 89(88),4-5.27-28.29-30 E Mark 4,1-20
Tor 25
F Apostelen Paulus' omvendelse
1 Apg 22,3-16 eller Apg 9,1-22 S Sal 117(116),1.2 E Mark 16,15-18
Fre 26
V (Den hellige Eystein)
  1 2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17 S Sal 51(50),3-4.5-6a.6bcd-7.10-11 E Mark 4,26-34
I Trondheim stift:
F Den hellige Eystein
Lør 27
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Angela Merici)
V (De hellige Timoteus og Titus) L 1 2 Tim 1,1-8 eller Tit 1,1-5 S Sal 96,1-2a.2b-3.7-8a.10 E Luk 10,1-9
  1 2 Sam 12,1-7a,10-17 S Sal 51(50),12-13.14-15.16-17 E Mark 4,35-41
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 28
  4. søndag i det alminnelige kirkeår
1 5 Mos 18,15-20 S Sal 95(94),1-2. 6-7. 7-9 2 1 Kor 7,32-35 E Mark 1,21-28
Man 29
  1 2 Sam 15,13-14.30;16,5.13a S Sal 3,2-3.4-5.6-7 E Mark 5,1-20
Tir 30
  1 2 Sam 18,9-10.14b.24-25a,30-19,3 S Sal 86(85),1-2. 3-4. 5-6 E Mark 5,21-43
Ons 31
M Den hellige Johannes Bosco
1 2 Sam 24,2.9-17 S Sal 32(31),1-2.5.6.7 E Mark 6,1-6

Februar 2024

Tor 1
  1 1 Kong 2,1-4.10-12 S 1 Krøn 29,10.11ab.11d-12a E Mark 6,7-13
Fre 2
F Herrens fremstilling i tempelet
1 Mal 3,1-4 eller Hebr 2,14-18 S Sal 24(23),7.8.9.10 E Luk 2,22-40 (kortere: 22-32)
Ordenslivets dag
Lør 3
M Den hellige Ansgar
1 1 Kong 3,4-13 S Sal 119(118),9.10.11.12.13.14 E Mark 6,30-34
Tidebønn for uke 1, vol. IV
I Tromsø stift (utenom domkirken) feires på en hverdag i perioden 3.-9. februar:
F Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
1 Esek 37,1-2.8-9.12 2 1 Kor 3,9b-11.16-17 E Joh 2,13-22
SØN 4
  5. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Job 7,1-4.6-7 S Sal 147(146),1-2. 3-4. 5-6 2 1 Kor 9,16-19.22-23 E Mark 1,29-39
I Tromsø (domkirken):
H Vigselsfest for Vår Frues domkirke i Tromsø
1 Esek 37,1-2.8-9.12 2 1 Kor 3,9b-11.16-17 E Joh 2,13-22
Man 5
M Den hellige Agathe
1 1 Kong 8,1-7.9-13 S Sal 132(131),6-7.8-10 E Mark 6,53-56
Tir 6
M Den hellige Paul Miki og hans ledsagere
1 1 Kong 8,22-23.27-30 S Sal 84(83),3.4.5+10.11 E Mark 7,1-13
Ons 7
  1 1 Kong 10,1-10 S Sal 37(36),5-6.30-31.39-40 E Mark 7,14-23
Tor 8
V (Den hellige Hieronymus Emiliani)
V (Den hellige Josefina Bakhita)
  1 1 Kong 11,4-13 S Sal 106(105),3-4.35-36.37+40 E Mark 7,24-30
Fre 9
  1 1 Kong 11,29-32;12,19 S Sal 81(80),10-11ab.12-13.14-15 E Mark 7,31-37
Lør 10
M Den hellige Scholastica
1 1 Kong 12,26-32;13,33-34 S Sal 106(105),6-7a.19-20.21-22 E Mark 8,1-10
Vietnamesisk nyttår
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 11
  6. søndag i det alminnelige kirkeår
1 3 Mos 13,1-2.44-46 S Sal 32(31),1-2. 5. 11 2 1 Kor 10,31-11,1 E Mark 1,40-45
Man 12
  1 Jak 1,1-11 S Sal 119(118),67.68.71.72.75.76 E Mark 8,11-13
Tir 13
  1 Jak 1,12-18 S Sal 94(93),12-13a.14-15.18-19 E Mark 8,14-21
Tidebønn for uke 4, vol. II
Ons 14
A Askeonsdag – faste og abstinens
1 Joel 2,12-18 S Sal 51(50),3-4.5-6a.12-13.14+17 2 2 Kor 5,20-6,2 E Matt 6,1-6.16-18
Tor 15
  1 5 Mos 30,15-20 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 9,22-25
Fre 16
  1 Jes 58,1-9a S Sal 51(50),3-4.5-6a.18-19 E Matt 9,14-15
Lør 17
[De syv stiftere av servitterordenen]
  1 Jes 58,9b-14 S Sal 86(85),1-2.3-4.5-6 E Luk 5,27-32
Tidebønn for uke 1, vol. II
SØN 18
  1. søndag i fasten
1 1 Mos 9,8-15 S Sal 25(24),4-5. 6-7. 8-9 2 1 Pet 3,18-22 E Mark 1,12-15
Man 19
  1 3 Mos 19,1-2.11-18 S Sal 19(18),8. 9. 10. 15 E Matt 25,31-46
Tir 20
  1 Jes 55,10-11 S Sal 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19 E Matt 6,7-15
Ons 21
[Den hellige Peter Damian]
  1 Jona 3,1-10 S Sal 51(50),3-4.12-13.18-19 E Luk 11,29-32
Tor 22
F Apostelen Peters stol
1 1 Pet 5,1-4 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 16,13-19
Fre 23
[Den hellige Polykarp]
  1 Esek 18,21-28 S Sal 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 E Matt 5,20-26
Lør 24
  1 5 Mos 26,16-19 S Sal 119(118),1-2.4-5.7-8 E Matt 5,43-48
Tidebønn for uke 2, vol. II
SØN 25
  2. søndag i fasten
1 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18 S Sal 116(115),10+15. 16-17. 18-19 2 Rom 8,31b-34 E Mark 9,2-10
Man 26
  1 Dan 9,4b-10 S Sal 79(78),8.9.11+13 E Luk 6,36-38
Tir 27
[Gregor av Narek]
  1 Jes 1,10.16-20 S Sal 50(49),8-9.16bc-17.21+23 E Matt 23,1-12
Ons 28
  1 Jer 18,18-20 S Sal 31(30),5-6.14.15-16 E Matt 20,17-28
Tor 29
  1 Jer 17,5-10 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 16,19-31

Mars 2024

Fre 1
  1 1 Mos 37,3-4.12-13a.17b-28 S Sal 105(104),16-17.18-19.20-21 E Matt 21,33-43.45-46
Kvinnenes verdensbønnedag
Lør 2
  1 Mi 7,14-15.18-20 S Sal 103(102),1-3.3-4.9-10.11-12 E Luk 15,1-3.11-32
SØN 3
  3. søndag i fasten
1 2 Mos 20,1-17 (kortere: 20,1-3.7-8.12-17) S Sal 19(18),8.9.10.11 2 1 Kor 1,22-25 E Joh 2,13-25
Eller fra år A: 1 2 Mos 17,3-7 S Sal 95(94),1-2. 6-7. 8-9 2 Rom 5,1-2.5-8 E Joh 4,5-42 (kortere: 5-15.19b-26.39a.40-42)
Man 4
[Den hellige Kasimir]
  1 2 Kong 5,1-15a S Sal 42(41),2.3; 43(42) 3.4 E Luk 4,24-30
Tir 5
  1 Dan 3,25.34-43 S Sal 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9 E Matt 18,21-35
Ons 6
  1 5 Mos 4,1.5-9 S Sal 147,12-13.15-16.19-20 E Matt 5,17-19
Tor 7
[De hellige Perpetua og Felicitas]
  1 Jer 7,23-28 S Sal 95(94),1-2.6-7.8-9 E Luk 11,14-23
Fre 8
[Den hellige Johannes av Gud]
  1 Hos 14,2-10 S Sal 81(80),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14+17 E Mark 12,28b-34
Lør 9
[Den hellige Fransiska av Roma]
  1 Hos 6,1-6 S Sal 51(50),3-4.18-19.20-21ab E Luk 18,9-14
Tidebønn for uke 4, vol. II
SØN 10
    4. søndag i fasten
1 2 Krøn 36,14-17a.19-23 S Sal 137(136),1-2.3.4-5.6 2 Ef 2,4-10 E Joh 3,14-21
Eller fra år A: 1 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a S Sal 23(22),1-3a. 3b-4. 5. 6 2 Ef 5,8-14 E Joh 9,1-41 (kortere: 1.6-9.13-17.34-38)
Man 11
  1 Jes 65,17-21 S Sal 30(29),2+4.5-6.11-12a+13b E Joh 4,43-54
Tir 12
  1 Esek 47,1-9.12 S Sal 46(45),2-3.5-6.8-9 E Joh 5,1-16
Ons 13
  1 Jes 49,8-15 S Sal 145(144),8-9.13cd-14.17-18 E Joh 5,17-30
Årsdagen for pavevalget
Tor 14
  1 2 Mos 32,7-14 S Sal 106(105),19-20.21-22.23 E Joh 5,31-47
Fre 15
  1 Visd 2,1a.12-22 S Sal 34(33),17-18. 19-20. 21. 23 E Joh 7,1-2.10.25-30
Lør 16
  1 Jer 11,18-20 S Sal 7,2-3.9bc-10.11-12 E Joh 7,40-53
Tidebønn for uke 1, vol. II
SØN 17
  5. søndag i fasten
1 Jer 31,31-34 S Sal 51(50),3-4.12-13.14-15 2 Hebr 5,7-9 E Joh 12,20-33
Eller fra år A: 1 Esek 37,12b-14 S Sal 130(129) 1-2.3-4ab.4c-6.7-8 2 Rom 8,8-11 E Joh 11,1-45 (kortere: Joh 11,3-7.17.20-27.33b-45)
Man 18
[Den hellige Kyrillos av Jerusalem]
  1 Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (kortere: Dan 13,41c-62) S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Joh 8,1-11
Tir 19
H Den hellige Josef, jomfru Marias brudgom
1 2 Sam 7,4-5a.12-14a.16 S Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 2 Rom 4,13.16-18.22 E Matt 1,16.18-21.24a eller Luk 2,41-51a
Ons 20
  1 Dan 3,14-20.24-25.28 S Dan 3,52.53.54.55.56 E Joh 8,31-42
Tor 21
  1 1 Mos 17,3-9 S Sal 105(104),4-5. 6-7. 8-9 E Joh 8,51-59
Fre 22
  1 Jer 20,10-13 S Sal 18(17),2-3a.3bc-4.5-6.7 E Joh 10,31-42
Lør 23
[Den hellige Turibius]
  1 Esek 37,21-28 S Jer 31,10.11-12ab.13 E Joh 11,45-56
Tidebønn for uke 2, vol. II
SØN 24
H Palmesøndag
E Mark 11,1-10 eller Joh 12,12-16 1 Jes 50,4-7 S Sal 22(21),8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 2 Fil 2,6-11 E Mark 14,1-15,47 (kortere: Mark 15,1-39)
Man 25
  1 Jes 42,1-7 S Sal 27(26),1. 2. 3. 13-14 E Joh 12,1-11
Tir 26
  1 Jes 49,1-6 S Sal 71(70),1-2. 3-4. 5-6. 15. 17 E Joh 13,21-33.36-38
Ons 27
  1 Jes 50,4-9a S Sal 69(68),8-10. 21-22. 31. 33-34 E Matt 26,14-25
Tor 28
H Skjærtorsdag
F Oljevigselsmessen:
1 Jes 61,1-3a.6a.8b-9 S Sal 89(88),21-22. 25+27 2 Åp 1,5-8 E Luk 4,16-21
Påskens hellige triduum begynner
H Aftenmessen til minne om Herrens hellige nattverd:
1 2 Mos 12,1-8.11-14 S Sal 115,12-13.15-16bc.17-18 2 1 Kor 11,23-26 E Joh 13,1-15
Egne tidebønner
Fre 29
A Langfredag – faste og abstinens
1 Jes 52,13-53,12 S Sal 31(30),2+6. 12-13. 15-16. 17+25 2 Hebr 4,14-16;5,7-9 E Joh 18,1-19,42
Kollekt til Det hellige land
Egne tidebønner
Lør 30
Ingen messe om dagen; påskenattsmessen kan begynne før midnatt. Påskemesseplikten oppfylles påskenatt eller -dag.
H Påskevigilien
1 1 Mos 1,1-2,2 (kortere: 1 Mos 1,1.26-31a) S Sal 104(103),1-2a.5-6.10+12.13-14.24+35c eller Sal 33(32),4-5.6-7.12-13.20+22 2 1 Mos 22,1-18 (kortere: 1 Mos 22,1-2.9a.10-13.15-18) S Sal 16(15),5+8.9-10.11 3 2 Mos 14,5-15,1a S 2 Mos 15,1-2.3-4.5-6.17-18 4 Jes 54,5-14 S Sal 30(29),2+4.5-6.11+12a+13b 5 Jes 55,1-11 S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 6 Bar 3,9-15.32-4,4 S Sal 19(18),8.9.10.11 7 Esek 36,16-17a.18-28 S Sal 42(41),3.5bcd;43(42),3.4 eller (om det er dåp) Jes 12,2-3.4bcd.5-6 eller Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 8 Rom 6,3-11 S Sal 118(117),1-2. 16ab-17. 22-23 E Mark 16,1-7
Egne tidebønner
SØN 31
H Påskedag
1 Apg 10,34a.37-43 S Sal 118(117),1-2. 16ab-17. 22-23 2 Kol 3,1-4 eller 1 Kor 5,6b-8 E Joh 20,1-9 eller Luk 24,1-12 eller (om kvelden) Luk 24,13-35
Tidebønn for uke 1, vol. III

April 2024

Man 1
  Mandag i påskeoktaven
1 Apg 2,14.22-33 S Sal 16(15),1-2a+5.7-8.9-10.11 E Matt 28,8-15
Tir 2
  Tirsdag i påskeoktaven
1 Apg 2,36-41 S Sal 33(32),4-5. 18-19. 20. 22 E Joh 20,11-18
Ons 3
  Onsdag i påskeoktaven
1 Apg 3,1-10 S Sal 105(104),1-2.3-4.6-7.8-9 E Luk 24,13-35
Tor 4
  Torsdag i påskeoktaven
1 Apg 3,11-26 S Sal 8,2a+5.6-7.8-9 E Luk 24,35-48
Fre 5
  Fredag i påskeoktaven
1 Apg 4,1-12 S Sal 118(117),1-2+4.22-24.25-27a E Joh 21,1-14
Lør 6
  Lørdag i påskeoktaven
1 Apg 4,13-21 S Sal 118(117),1+14-15.16ab-18.19-21 E Mark 16,9-15
Tidebønn for uke 2, vol. III
SØN 7
Miskunns-søndagen
  2. søndag i påsketiden
1 Apg 4,32-35 S Sal 118 (117),2-4. 16ab-18. 22-24 2 1 Joh 5,1-6 E Joh 20,19-31
Man 8
H Herrens bebudelse
1 Jes 7,10-14.8,10 S Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.11 2 Hebr 10,4-10 E Luk 1,26-38
Tir 9
  1 Apg 4,32-37 S Sal 93(92),1ab.1c-2.5 E Joh 3,7b-15
Ons 10
  1 Apg 5,17-26 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 E Joh 3,16-21
Tor 11
M Den hellige Stanislaus
1 Apg 5,27-33 S Sal 34(33),2+9.17-18.19-20 E Joh 3,31-36
Fre 12
  1 Apg 5,34-42 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Joh 6,1-15
Lør 13
V (Den hellige Martin I)
  1 Apg 6,1-7 S Sal 33(32),1-2.4-5.18-19 E Joh 6,16-21
Tidebønn for uke 3, vol. III
SØN 14
  3. søndag i påsketiden
1 Apg 3,13-15.17-19 S Sal 4,2.4.7.9 2 1 Joh 2,1-5a E Luk 24,35-48
Man 15
  1 Apg 6,8-15 S Sal 119(118),23-24.26-27.29-30 E Joh 6,22-29
Tir 16
M Den hellige Magnus
1 Apg 7,51-8,1a S Sal 31(30),3cd-4.6ab+7b+8a.17+21ab E Joh 6,30-35
Ons 17
  1 Apg 8,1b-8 S Sal 66(65),1-3a.4-5.6-7a E Joh 6,35-40
Tor 18
  1 Apg 8,26-40 S Sal 66(65),8-9.16-17.20 E Joh 6,44-51
Fre 19
  1 Apg 9,1-20 S Sal 117(116),1.2 E Joh 6,52-59
Lør 20
  1 Apg 9,31-42 S Sal 116(115),12-13.14-15.16-17 E Joh 6,60-69
Tidebønn for uke 4, vol. III
SØN 21
  4. søndag i påsketiden
1 Apg 4,8-12 S Sal 118(117),1+8-9. 21-23. 26+28cd+29 2 1 Joh 3,1-2 E Joh 10,11-18
Kallssøndag
Man 22
  1 Apg 11,1-18 S Sal 42(41),2-3; 43(42) 3.4 E Joh 10,1-10
Tir 23
V (Den hellige Adalbert)
V (Den hellige Georg)
  1 Apg 11,19-26 S Sal 87(86),1-3.4-5.6-7 E Joh 10,22-30
Ons 24
V (Den hellige Fidelis av Sigmaringen)
  1 Apg 12,24-13,5a S Sal 67(66),2-3.5.6+8 E Joh 12,44-50
Tor 25
F Evangelisten Markus
1 1 Pet 5,5b-14 S Sal 89(88),2-3.6-7.16-17 E Mark 16,15-20
Fre 26
  1 Apg 13,26-33 S Sal 2,6-7.8-9.10-11 E Joh 14,1-6
Lør 27
  1 Apg 13,44-52 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 E Joh 14,7-14
Tidebønn for uke 1, vol. III
SØN 28
  5. søndag i påsketiden
1 Apg 9,26-31 S Sal 22(21),26b-27.28+30.31-32 2 1 Joh 3,18-24 E Joh 15,1-8
Man 29
F Den hellige Katarina av Siena – vernehelgen for Europa
1 1 Joh 1,5-2,2 S Sal 103,1-2.3-4.8-9.13-14.17-18a E Matt 11,25-30
Tir 30
V (Den hellige Pius V)
  1 Apg 14,19-28 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.21 E Joh 14,27-31a

Mai 2024

Ons 1
V (Den hellige Josef håndverkeren) L 1 1 Mos 1,26-2,3 eller Kol 3,14-15.17.23-24 S Sal 90(89),2.3-4.12-13.14.16 E Matt 13,54-58
  1 Apg 15,1-6 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Joh 15,1-8
Tor 2
M Den hellige Athanasius
1 Apg 15,7-21 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.10 E Joh 15,9-11
Fre 3
F De hellige apostler Filip og Jakob
1 1 Kor 15,1-8 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Joh 14,6-14
Lør 4
  1 Apg 16,1-10 S Sal 100(99),2.3.5 E Joh 15,18-21
Tidebønn for uke 2, vol. III
SØN 5
  6. søndag i påsketiden
1 Apg 10,25-26.34-35.44-48 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4 2 1 Joh 4,7-10 E Joh 15,9-17
Man 6
  1 Apg 16,11-15 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Joh 15,26-16.4a
Tir 7
  1 Apg 16,22-34 S Sal 138(137),1-2a.2bc-3.7c-8 E Joh 16,5-11
Ons 8
  1 Apg 17,15.22-18,1 S Sal 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd E Joh 16,12-15
Tor 9
H Kristi himmelfart
1 Apg 1,1-11 S Sal 47(46),2-3. 6-7. 8-9 2 Ef 4,17-23 eller Ef 4,1-13 (kortere: Ef 4,1-7.11-13) E Mark 16,15-20
Fre 10
V (Johannes av Ávila)
  1 Apg 18,9-18 S Sal 47(46),2-3. 4-5. 6-7 E Joh 16,20-23a
Lør 11
  1 Apg 18,23-28 S Sal 47(46),2-3.8-9.10 E Joh 16,23b-28
Tidebønn for uke 3, vol. III
SØN 12
  7. søndag i påsketiden
1 Apg 1,15-17.20a.20c-26 S Sal 103(102),1-2.11-12.19-20ab 2 1 Joh 4,11-16 E Joh 17,11b-19
Man 13
V (Vår Frue av Fátima)
  1 Apg 19,1-8 S Sal 68(67),2-3.4-5ac.6-7ab E Joh 16,29-33
Tir 14
F Apostelen Mattias
1 Apg 1,15-17.20-26 S Sal 113(112),1-2.3-4.5-6.7-8 E Joh 15,9-17
Ons 15
V (Den hellige Hallvard)
  1 Apg 20,28-38 S Sal 68(67),29-30.33-35a.35b-36c E Joh 17,11b-19
Tor 16
  1 Apg 22,30.23,6-11 S Sal 16(15),1-2a+5.7-8.9-10.11 E Joh 17,20-26
Fre 17
  1 Apg 25,13b-21 S Sal 103(102),1-2.11-12.19-20ab E Joh 21,15-19
Ved feiring av grunnlovsdagen:
  Norges nasjonaldag 1 2 Kor 8,1–5. 9–15 S Sal 127,1.2 E Matt 22,15–21
Lør 18
M Den hellige Erik
1 Apg 28,16-20.30-31 S Sal 11(10),4.5+7 E Joh 21,20-25
Vigilie
H Pinsevigilien
1 1 Mos 11,1-9 eller 2 Mos 19,3-8a.16-20 eller Esek 37,1-14 eller Joel 3,1-5 S Sal 104(103),1-2a.24.35c.27-28.29bc-30 2 Rom 8,22-27 E Joh 7,37-39
SØN 19
H Pinsedag
1 Apg 2,1-11 S Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc-30. 31+34 2 1 Kor 12,3b-7.12-13 E Joh 20,19-23
Eller: 1 Apg 2,1-11 S Sal 104(103),1ab+24ac. 29bc-30. 31+34 2 Gal 5,16-25 E Joh 15,26-27;16,12-15
Man 20
Messelesninger fra uke 7
Tidebønn for uke 3, vol. IV
M Den salige Jomfru Maria, Kirkens mor
L 1 1 Mos 3,9-15.20 eller Apg 1,12-14 S Sal 87 (86),1-2.3+5.6-7 E Joh 19,25-34
Tir 21
V (Den hellige Kristoffer Magallanes og ledsagere)
  1 Jak 4,1-10 S Sal 55(54),7-8. 9-10. 10-11. 23 E Mark 9,30-37
Ons 22
V (Den hellige Rita av Cascia)
  1 Jak 4,13-17 S Sal 49(48),2-3.6-7.8-10.11 E Mark 9,38-40
Tor 23
  1 Jak 5,1-6 S Sal 49(48),14-15ab.15cd-16.17-18.19-20 E Mark 9,41-50
I Tromsø stift:
F Vår Herre Jesus Kristus, den evige yppersteprest
1 Jer 31,31-34 S Sal 110,1b-e. 2. 3 2 Hebr 10,11-18 E Mark 14,22-25
Fre 24
  1 Jak 5,9-12 S Sal 103(102),1-2.3-4.8-9.11-12 E Mark 10,1-12
Lør 25
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Beda den Ærverdige)
V (Den hellige Gregor VII)
V (Den hellige Maria Magdalena de'Pazzi)
  1 Jak 5,13-20 S Sal 141(140),1-2.3+8 E Mark 10,13-16
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 26
H Den hellige treenighet
1 5 Mos 4,32-34.39-40 S Sal 33(32),4-5.6+9.18-19.20+22 2 Rom 8,14-17 E Matt 28,16-20
Man 27
V (Den hellige Augustin av Canterbury)
  1 1 Pet 1,3-9 S Sal 111(110),1-2.5-6.9+10c E Mark 10,17-27
Tir 28
  1 1 Pet 1,10-16 S Sal 98(97),1.2-3ab.3c-4 E Mark 10,28-31
Ons 29
V (Den hellige pave Paul VI)
  1 1 Pet 1,18-25 S Sal 147,12-13.14-15.19-20 E Mark 10,32-45
Tor 30
  1 1 Pet 2,2-5.9-12 S Sal 100(99),2.3.4.5 E Mark 10,46-52
Fre 31
F Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth
1 Sef 3,14-18a eller Rom 12,9-16b S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 E Luk 1,39-56

Juni 2024

Lør 1
M Den hellige Justin
1 Jud 17,20b-25 S Sal 63(62),2.3-4.5-6 E Mark 11,27-33
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 2
H Festen for Kristi legeme og blod
1 2 Mos 24,3-8 S Sal 116(115),12-13.15+16bc.17-18 2 Hebr 9,11-15 E Mark 14,12-16.22-26
Man 3
M Den hellige Karl Lwanga og hans ledsagere
1 2 Pet 1,2-7 S Sal 91(90),1-2. 14-15. 15-16 E Mark 12,1-12
Tir 4
  1 2 Pet 3,12-15a.17-18 S Sal 90(89),2.3-4.10.14+16 E Mark 12,13-17
Ons 5
M Den hellige Bonifatius
1 2 Tim 1,1-3.6-12 S Sal 123(122),1-2a.2bcd E Mark 12,18-27
Tor 6
V (Den hellige Norbert)
  1 2 Tim 2,8-15 S Sal 25(24),4bc-5ab.8-9.10+14 E Mark 12,28-34
Fre 7
H Jesu hjertefest
1 Hos 11,1.3-4.8c-9 S Jes 12,2-3. 4bcd. 5–6 2 Ef 3,8-12.14-19 E Joh 19,31-37
Lør 8
M Jomfru Marias rene hjerte
1 Jes 61,9-11 S 1 Sam 2,1. 4-5. 6-7. 8abcd E Luk 2,41-51
Tidebønn for uke 2, vol. IV
I Picpus-ordenen:
F Jomfru Marias rene hjerte
SØN 9
  10. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Mos 3,9-15 S Sal 130(129) 2 2 Kor 4,13-5,1 E Mark 3,20-35
Man 10
  1 1 Kong 17,1-6 S Sal 121(120),1-2.3-4.5-6.7-8 E Matt 5,1-12
Tir 11
M Apostelen Barnabas
1 Apg 11,21b-26;13,1-3 S Sal 98(97),1.2-3ab.3c-4.5-6 E Matt 10,7-13
Ons 12
  1 1 Kong 18,20-39 S Sal 16(15),1-2a.4.5+8.11 E Matt 5,17-19
Tor 13
M Den hellige Antonius av Padova
1 1 Kong 18,41-46 S Sal 65(64),10abcd.10e-11.12-13 E Matt 5,20-26
Fre 14
  1 1 Kong 19,9a.11-16 S Sal 27(26) E Matt 5,27-32
Lør 15
V (Den salige jomfru Maria)
  1 1 Kong 19,19-21 S Sal 16(15),1b-2a.5.7-10 E Matt 5,33-37
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 16
  11. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Esek 17,22-24 S Sal 92(91),2-3. 13-14. 15-16 2 2 Kor 5,6-10 E Mark 4,26-34
Man 17
  1 1 Kong 21,1-16 S Sal 5,2-3.5-6.7 E Matt 5,38-42
Tir 18
  1 1 Kong 21,17-29 S Sal 51(50),3-4.5-6a.11+16 E Matt 5,43-48
Ons 19
V (Den hellige Romualdus)
  1 2 Kong 2,1.6-14 S Sal 31(30),20.21.24 E Matt 6,1-6.16-18
Tor 20
  1 Sir 48,1-15 S Sal 97(96),1-2.3-4.5-6.7 E Matt 6,7-15
Fre 21
M Den hellige Aloysius Gonzaga
1 2 Kong 11,1-4.9-18.20 S Sal 132(131),11.12.13-14.17-18 E Matt 6,19-23
Lør 22
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Paulinus av Nola)
V (De hellige John Fisher og Thomas More)
  1 2 Krøn 24,17-25 S Sal 89(88),4-5.29-30.31-32.33-34 E Matt 6,24-34
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 23
  12. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Job 38,1.8-11 S Sal 107(106) 2 2 Kor 5,14-17 E Mark 4,35-41
Man 24
H Johannes Døperens fødsel
1 Jes 49,1-6 S Sal 139(138),1-3.13-14ab.14c-15 2 Apg 13,22-26 E Luk 1,57-66.80
Tir 25
  1 2 Kong 19,9b-11.14-21.31-36 S Sal 48(47),2-3a.3b-4.10-11 E Matt 7,6.12-14
Ons 26
  1 2 Kong 22,8-13;23,1-3 S Sal 119(118),33.34.35.36.37.40 E Matt 7,15-20
Tor 27
V (Den hellige Kyrillos av Alexandria)
  1 2 Kong 24,8-17 S Sal 79(78),1-2.3-5.8.9 E Matt 7,21-29
Fre 28
M Den hellige Ireneus L 1 1 Tim 2,22-26 S Sal 37 (36),1-6 E Joh 17,20-26
  1 2 Kong 25,1-12 S Sal 137(136),1-2.3.4-5.6 E Matt 8,1-4
Vigilie
F Vigilien til de hellige apostler Peter og Paulus
1 Apg 3,1-10 S Sal 19(18),2-3.4-5 2 Gal 1,11-20 E Joh 21,15-19
Lør 29
H De hellige apostler Peter og Paulus
1 Apg 12,1-11 S Sal 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9 2 2 Tim 4,6-8.17-18 E Matt 16,13-19
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 30
  13. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Visd 1,13-15;2,23-25 S Sal 30(29),2+4. 5-6. 11+12a+13b 2 2 Kor 8,7.9.13-15 E Mark 5,21-43 (kortere: Mark 5,21-24.35b-43)

Juli 2024

Man 1
  1 Am 2,6-10,13-16 S Sal 50(49),16bc-17.18-19.20-21.22-23 E Matt 8,18-22
Tir 2
  1 Am 3,1-8;4,11-12 S Sal 5 E Matt 8,23-27
Ons 3
F Apostelen Thomas
1 Ef 2,19-22 S Sal 117(116),1.2 E Joh 20,24-29
Tor 4
V (Den hellige Elisabeth av Portugal)
  1 Am 7,10-17 S Sal 19(18),8.9.10.11 E Matt 9,1-8
Fre 5
V (Den hellige Antonius M. Zaccaria)
  1 Am 8,4-6.9-12 S Sal 119(118),2.10.20.30.40.131 E Matt 9,9-13
Lør 6
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Maria Goretti)
  1 Am 9,11-15 S Sal 85(84),9. 11-12. 13-14 E Matt 9,14-17
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 7
  14. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Esek 2,2-5 S Sal 123(122),1-2a. 2bcd. 3-4 2 2 Kor 12,7-10 E Mark 6,1-7a
Man 8
V (Den hellige Sunniva)
  1 Hos 2,16.17b-18.21-22 S Sal 145(144),2-3.4-5.6-7.8-9 E Matt 9,18-26
Tir 9
V (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans ledsagere)
  1 Hos 8,4-7.11-13 S Sal 115(113B) 3-4.5-6.7ab-8.9-10 E Matt 9,32-38
Ons 10
M Den hellige Knut – Danmarks vernehelgen
1 Hos 10,1-3.7-8.12 S Sal 105(104),2-3.4-5.6-7 E Matt 10,1-7
Tor 11
F Den hellige Benedikt – vernehelgen for Europa
1 Ordsp 2,1-9 S Sal 34,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 E Matt 19,27-29
Fre 12
  1 Hos 14,2-10 S Sal 51(50),3-4.8-9.12-13.14+17 E Matt 10,16-23
Lør 13
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Henrik)
  1 Jes 6,1-8 S Sal 93(92),1ab.1c-2.5 E Matt 10,24-33
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 14
  15. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Amos 7,12-15 S Sal 85(84),9-10. 11-12. 13-14 2 Ef 1,3-14 (kortere: Ef 1,3-10) E Mark 6,7-13
Man 15
V (Den hellige Svithun)
V (Den hellige Bonaventura)
  1 Jes 1,10-17 S Sal 50(49),8-9.16bc-17.21+23 E Matt 10,34-11,1
Tir 16
V (Jomfru Maria av Karmelberget)
  1 Jes 7,1-9 S Sal 48(47),2-3a.3b-4.5-6.7-8 E Matt 11,20-24
Ons 17
  1 Jes 10,5-7.13-16 S Sal 94(93),5-6.7-8.9-10.14-15 E Matt 11,25-27
Tor 18
  1 Jes 26,7-9.12.16-19 S Sal 102(101),13-14ab+15.16-18.19-21 E Matt 11,28-30
Fre 19
  1 Jes 38,1-6.21-22.7-8 S Jes 38,10.11.12abcd.16 E Matt 12,1-8
Lør 20
M Den hellige Thorlákr
1 Mi 2,1-5 S Sal 10,1-2.3-4.7-8.14 (9,22-23.24-25.28-29.35) E Matt 12,14-21
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 21
  16. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jer 23,1-6 S Sal 23(22),1-3a. 3b-4. 5. 6 2 Ef 2,13-18 E Mark 6,30-34
Man 22
F Den hellige Maria Magdalena
1 Høys 3,1-4a eller 2 Kor 5,14-17 S Sal 63,2.3-4.5-6.8-9 E Joh 20,1-2.11-18
Tir 23
F Den hellige Birgitta – vernehelgen for Europa
1 Gal 2,19-20 S Sal 34(33), 2–3. 4–5. 6–7. 8–9. 10–11 E Joh 15,1-8
Ons 24
V (Den hellige Charbel Makhlūf)
  1 Jer 1,1.4-10 S Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17 E Matt 13,1-9
Tor 25
F Apostelen Jakob
1 2 Kor 4,7-15 S Sal 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6 E Matt 20,20-28
Fre 26
M De hellige Joakim og Anna
1 Jer 3,14-17 S Jer 31,10.11-12ab.13 E Matt 13,18-23
Lør 27
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Jer 7,1-11 S Sal 84(83),3.4.5-6a.+8a.11 E Matt 13,24-30
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 28
  17. søndag i det alminnelige kirkeår
1 2 Kong 4,42-44 S Sal 145(144) 2 Ef 4,1-6 E Joh 6,1-15
Verdensbønnedagen for besteforeldre og eldre
Man 29
H Olav den hellige – Olsok
1 Visd 10,10-14 S Sal 31(30),2-3ab.3cd.4.5-6.7.17 2 Jak 1,2-4.12 E Matt 16,24-28
Tir 30
V (Den hellige Peter Krysologus)
  1 Jer 14,17-22 S Sal 79(78),8.9.11+13 E Matt 13,36-43
Ons 31
M Den hellige Ignatius av Loyola
1 Jer 15,10.16-21 S Sal 59(58),2-3.4-5a.10-11-17.18 E Matt 13,44-46

August 2024

Tor 1
M Den hellige Alfonso Maria de' Liguori
1 Jer 18,1-6 S Sal 146(145),1-2. 2-4. 5-6 E Matt 13,47-53
Fre 2
V (Den hellige Eusebius av Vercelli)
V (Den hellige Peter Julian Eymard)
  1 Jer 26,1-9 S Sal 69(68),5.8-10.14 E Matt 13,54-58
Lør 3
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Jer 26,11-16.24 S Sal 69(68),15-16.30-31.33-34 E Matt 14,1-12
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 4
  18. søndag i det alminnelige kirkeår
1 2 Mos 16,2-4.12-15 S Sal 78(77),3-4. 23-24. 25+54 2 Ef 4,17.20-24 E Joh 6,24-35
Man 5
V (Vigselsfest for Maria Maggiore-basilikaen)
  1 Jer 28,1-17 S Sal 119(118),29.43.79.80.95.102 E Matt 14,13-21
Tir 6
F Herrens forklarelse
1 Dan 7,9-10.13-14 eller 2 Pet 1,16-19 S Sal 97(96),1-2.5-6.9 E Matt 17,1-9
I St. Olav, Oslo:
H Kirkevigselsfest
Ons 7
V (Den hellige Sixtus og hans ledsagere)
V (Den hellige Cajetan)
  1 Jer 31,1-7 S Jer 31,10.11-12ab.13 E Matt 15,21-28
I Oslo katolske bispedømme:
F Kirkevigselsfest
Tor 8
M Den hellige Dominikus
1 Jer 31,31-34 S Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 E Matt 16,13-23
Fre 9
F Den hellige Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein) – vernehelgen for Europa
1 Hos 2,16b.17b.21-22 S Sal 45(44),11-12.14-15.16-17 E Matt 25,1-13
Lør 10
F Den hellige Laurentius – diakon og martyr
1 2 Kor 9,6-10 S Sal 112(111),1-2.5-6.7-8.9 E Joh 12,24-26
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 11
  19. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Kong 19,4-8 S Sal 34(33),2-3. 4-5. 6-7. 8-9 2 Ef 4,30-5,2 E Joh 6,41-51
Man 12
V (Den hellige Johanna Fransiska av Chantal)
  1 Esek 1,2-5.24-28c S Sal 148,1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd E Matt 17,22-27
Tir 13
V (Den hellige Pontian og den hellige Hippolyt)
  1 Esek 2,8-3,4 S Sal 119(118),14. 24. 72. 103. 111. 131 E Matt 18,1-5.10-14
Ons 14
M Den hellige Maximilian Kolbe, prest og martyr
1 Esek 9,1-7;10,18-22 S Sal 113(112),1-2.3-4.5-6 E Matt 18,15-20
Vigilie
F Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2 S Sal 132(131),6-7.9-10.13-14 2 1 Kor 15,54-57 E Luk 11,27-28
Tor 15
H Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 Åp 11,19a;12,1-6a.10ab S Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 2 1 Kor 15,20-26 E Luk 1,39-56
Fre 16
V (Den hellige Stefan av Ungarn)
  1 Esek 16,1-15.60.63 (kortere: Esek 16,59-63) S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 E Matt 19,3-12
Lør 17
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Esek 18,1-10.13b.30-32 S Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 E Matt 19,13-15
Tidebønn for uke 4, vol. IV
I Tromsø stift:
Vigilie
F Vigilien til Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 1 Krøn 15,3-4.15-16;16,1-2 S Sal 132(131),6-7.9-10.13-14 2 1 Kor 15,54-57 E Luk 11,27-28
SØN 18
  20. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Ordsp 9,1-6 S Sal 34(33),2-3. 10-11. 12-13. 14-15 2 Ef 5,15-20 E Joh 6,51-58
I Tromsø stift:
H Jomfru Marias opptagelse i himmelen
1 Åp 11,19a;12,1-6a.10ab S Sal 45(44),10bc.11.12ab.16 2 1 Kor 15,20-26 E Luk 1,39-56
Man 19
V (Den hellige Johannes Eudes)
  1 Esek 24,15-24 S 5 Mos 32,18-19.20.21 E Matt 19,16-22
Tir 20
M Den hellige Bernhard av Clairvaux
1 Esek 28,1-10 S 5 Mos 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab E Matt 19,23-30
Ons 21
M Den hellige Pius X
1 Esek 34,1-11 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 20,1-16
Tor 22
M Jomfru Marias dronningverdighet
1 Esek 36,23-28 S Sal 51(50),12-13.14-15.18-19 E Matt 22,1-14
Fre 23
V (Den hellige Rosa av Lima)
  1 Esek 37,1-14 S Sal 107(106),2-3.4-5.6-7.8-9 E Matt 22,34-40
Lør 24
F Den hellige Bartolomeus – Apostel
1 Åp 21,9b-14 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 E Joh 1,45-51
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 25
  21. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jos 24,1-2a.15-17.18b S Sal 34(33),2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23 2 Ef 5,21-32 E Joh 6,60-69
Man 26
  1 2 Tess 1,1-5.11b-12 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.4-5 E Matt 23,13-22
Tir 27
M Den hellige Monika
1 2 Tess 2,1-3a.14-17 S Sal 96(95),10. 11-12. 13 E Matt 23,23-26
Ons 28
M Den hellige Augustin
1 2 Tess 3,6-10.16-18 S Sal 128(127),1-2.4-5 E Matt 23,27-32
Tor 29
M Johannes Døperens martyrdød
1 Jer 1,17-19 S Sal 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17 E Mark 6,17-29
Fre 30
  1 1 Kor 1,17-25 S Sal 33(32),1-2.4-5.10ab+11 E Matt 25,1-13
Lør 31
V (Den salige jomfru Maria)
  1 1 Kor 1,26-31 S Sal 33(32),12-13.18-19.20-21 E Matt 25,14-30
Tidebønn for uke 2, vol. IV

September 2024

SØN 1
  22. søndag i det alminnelige kirkeår
1 5 Mos 4,1-2.6-8 S Sal 15(14),2-3a. 3cd-4ab. 5 2 Jak 1,17-18.21b-22.27 E Mark 7,1-8a.14-15.21-23
Verdensbønnedagen for skaperverket
Man 2
  1 1 Kor 2,1-5 S Sal 119(118),97.98.99.100.101.102 E Luk 4,16-30
Tir 3
M Den hellige Gregor den Store
1 1 Kor 2,10b-16 S Sal 145(144),8-9.10-11.12-13ab.13cd-14 E Luk 4,31-37
Ons 4
  1 1 Kor 3,1-9 S Sal 33(32),12-13.14-15.20-21 E Luk 4,38-44
Tor 5
  1 1 Kor 3,18-23 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 5,1-11
Fre 6
  1 1 Kor 4,1-5 S Sal 37(36),3-4.5-6.27-28.39-40 E Luk 5,33-39
Lør 7
V (Den salige jomfru Maria)
  1 1 Kor 4,6-15 S Sal 145(144),17-18.19-20.21 E Luk 6,1-5
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 8
  23. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 35,4-7a S Sal 146(145),7. 8-9a. 9bc-10 2 Jak 2,1-5 E Mark 7,31-37
Man 9
V (Den hellige Peter Claverius)
  1 1 Kor 5,1-8 S Sal 5,5-6.7.12 E Luk 6,6-11
Tir 10
  1 1 Kor 6,1-11 S Sal 149,1-2.3-4.5-6a+9b E Luk 6,12-19
Ons 11
  1 1 Kor 7,25-31 S Sal 45(44),11-12. 14-15. 16-17 E Luk 6,20-26
Tor 12
V (Jomfru Marias hellige Navn)
  1 1 Kor 8,1b-7.11-13 S Sal 139(138),1-3.13-14ab.23-24 E Luk 6,27-38
Fre 13
M Den hellige Johannes Krysostomos L 1 Ef 4,1-7.11-13 S Sal 40 (39),2 og 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 E Mark 4,1-10. 13-20
  1 1 Kor 9,16-19.22b-27 S Sal 84(83),3.4.5-6.12 E Luk 6,39-42
Lør 14
F Korsets opphøyelse
1 4 Mos 21,4c-9 eller Fil 2,6-11 S Sal 78(77),1-2.34-35.36-37.38 E Joh 3,13-17
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 15
  24. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 50,5-9a S Sal 116(114),1-2. 3-4. 5-6. 8-9 2 Jak 2,14-18 E Mark 8,27-35
Man 16
M De hellige Kornelius og Kyprian
1 1 Kor 11,17-26.33 S Sal 40(39),7-8a.8b-9.10.17 E Luk 7,1-10
Tir 17
V (Den hellige Robert Bellarmin)
V (Den hellige Hildegard av Bingen)
  1 1 Kor 12,12-14.17-30a S Sal 100(99),1-2. 3. 4. 5 E Luk 7,11-17
Ons 18
  1 1 Kor 12,30b-13,13 S Sal 33(32),2-3. 4-5. 12+22 E Luk 7,31-35
Tor 19
V (Den hellige Januarius)
  1 1 Kor 15,1-11 S Sal 118(117),1-2.16ab-17.28 E Luk 7,36-50
Fre 20
M Den hellige Kim Taegon og hans ledsagere
1 1 Kor 15,12-20 S Sal 17(16),1.6-7.8b+15 E Luk 8,1-3
Lør 21
F Evangelisten Matteus
1 Ef 4,1-7.11-13 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Matt 9,9-13
Den internasjonale fredsdagen
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 22
  25. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Visd 2,12.17-20 S Sal 54(53),3-4. 5. 6+8 2 Jak 3,16-4,3 E Mark 9,30-37
Man 23
M Den hellige Pius av Pietrelcina
1 Ordsp 3,27-34 S Sal 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5 E Luk 8,16-18
Tir 24
  1 Ordsp 21,1-6.10-13 S Sal 119(118),1. 27. 30. 34. 35. 44 E Luk 8,19-21
Ons 25
  1 Ordsp 30,5-9 S Sal 119(118),29.72.89.101.104.163 E Luk 9,1-6
Tor 26
V (Den hellige Kosmas og den hellige Damian)
  1 Fork 1,2-11 S Sal 90(89),3-4.5-6.12-13.14+17 E Luk 9,7-9
Fre 27
M Den hellige Vincent av Paul
1 Fork 3,1-11 S Sal 144(143),1a+2abc.3-4 E Luk 9,18-22
Lør 28
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Venceslas)
V (Den hellige Lorenzo Ruiz og hans ledsagere)
  1 Fork 11,9-12,8 S Sal 90(89),3-4.5-6.12-13.14+17 E Luk 9,43b-45
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 29
  26. søndag i det alminnelige kirkeår
1 4 Mos 11,25-29 S Sal 19(18),8. 10. 12-13. 14 2 Jak 5,1-6 E Mark 9,38-43.45.47-48
Verdensdagen for migranter og flyktninger
Caritas-søndag
Man 30
M Den hellige Hieronymus
1 Job 1,6-22 S Sal 17(16),1.2-3.6-7 E Luk 9,46-50

Oktober 2024

Tir 1
M Den hellige Terese av Jesusbarnet
1 Job 3,1-3.11-17.20-23 S Sal 88(87),2-3.4-5.6.7-8 E Luk 9,51-56
Ons 2
M De hellige verneengler
1 2 Mos 23,20-23 S Sal 91(90),1-2.3-4.5-6.10-11 E Matt 18,1-5.10
Tor 3
  1 Job 19,21-27 S Sal 27(26),7-8a.8b-9abc.13-14 E Luk 10,1-12
I Trondheim stift:
Årsdag for bispevigselen
Fre 4
M Den hellige Frans av Assisi L 1 Gal 6,14-18 S Sal 37 (36),3-4. 5-6. 16.11 E Matt 11,25-30
  1 Job 38,1.12-21.39,36-38 S Sal 139(138),1-3.7-8.9-10.13-14ab E Luk 10,13-16
Lør 5
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Faustina Kowalska)
  1 Job 42,1-3.5-6.12-16 S Sal 119(118),66. 71.7 5. 91. 125. 130 E Luk 10,17-24
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 6
  27. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Mos 2,18-24 S Sal 128(127),1-2. 3. 4-5. 6 2 Hebr 2,9-11 E Mark 10,2-16 (kortere: Mark 10,2-12)
Man 7
M Vår Frue av Rosenkransen
1 Gal 1,6-12 S Sal 111(110),1-2.7-8.9+10c E Luk 10,25-37
Tir 8
  1 Gal 1,13-24 S Sal 139(138),1-3.13-14ab.14c-15 E Luk 10,38-42
Ons 9
V (Den hellige Dionysius og hans ledsagere)
V (Den hellige Johannes Leonardi)
  1 Gal 2,1-2.7-14 S Sal 117(116),1.2 E Luk 11,1-4
Tor 10
  1 Gal 3,1-5 S Luk 1,69-70.71-72.73-75 E Luk 11,5-13
Fre 11
V (Den hellige pave Johannes XXIII)
  1 Gal 3,7-14 S Sal 111(110),1-2.3-4.5-6 E Luk 11,15-26
Lør 12
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Gal 3,22-29 S Sal 105(104),2-3.4-5.6-7 E Luk 11,27-28
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 13
  28. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Visd 7,7-11 S Sal 90(89),12-13. 14-15. 16-17 2 Hebr 4,12-13 E Mark 10,17-30 (kortere: Mark 10,17-27)
Man 14
V (Den hellige Callistus I)
  1 Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 S Sal 113(112),1-2.3-4.5a+6-7 E Luk 11,29-32
Tir 15
M Den hellige Teresa av Avila
1 Gal 5,1-6 S Sal 119(118),41.43.44.45.47.48 E Luk 11,37-41
Ons 16
  1 Gal 5,18-25 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 11,42-46
I kirker viet til St. Olav:
M Olav den Helliges omvendelse L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I Oslo katolske bispedømme:
V (Olav den Helliges omvendelse) L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I Trondheim stift:
V (Olav den Helliges omvendelse) L 1 Ef 6,10-18 S Sal 21(20),2-7 E Matt 28,18-20
I Tromsø stift:
V (Den hellige Hedvig)
V (Den hellige Margrete Maria Alacoque)
Tor 17
M Den hellige Ignatius av Antiokia
1 Ef 1,1-10 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6 E Luk 11,47-54
Fre 18
F Evangelisten Lukas
1 2 Tim 4,10-17b S Sal 145(144),10-11.12-13ab.17-18 E Luk 10,1-9
Lør 19
V (Den salige jomfru Maria)
V (De hellige Johannes av Brébeuf, Isaak Jogues og deres ledsagere)
V (Den hellige Paul av korset)
  1 Ef 1,15-23 S Sal 8,2-3a.4-5.6-7 E Luk 12,8-12
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 20
  29. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jes 53,10-11 S Sal 33(32),4-5. 18-19. 20+22 2 Hebr 4,14-16 E Mark 10,35-45 (kortere: Mark 10,42-45)
Misjonssøndag
Man 21
  1 Ef 2,1-10 S Sal 100(99),2. 3. 4. 5 E Luk 12,13-21
Tir 22
V (Den hellige pave Johannes Paul II)
  1 Ef 2,12-22 S Sal 85(84),9ab-10.11-12.13-14 E Luk 12,35-38
I Oslo katolske bispedømme:
Årsdag for bispevigselen
Ons 23
V (Den hellige Johannes av Capestrano)
  1 Ef 3,2-12 S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 E Luk 12,39-48
Tor 24
V (Den hellige Antonius Maria Claret)
  1 Ef 3,14-21 S Sal 33(32),1-2.4-5.11-12.18-19 E Luk 12,49-53
Fre 25
  1 Ef 4,1-6 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 12,54-59
Lør 26
V (Den salige jomfru Maria)
  1 Ef 4,7-16 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Luk 13,1-9
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 27
  30. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Jer 31,7-9 S Sal 126(125),1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 2 Hebr 5,1-6 E Mark 10,46-52
Man 28
F De hellige apostler Simon og Judas
1 Ef 2,19-22 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Luk 6,12-19
Tir 29
  1 Ef 5,21-33 S Sal 128(127),1-2.3.4-5 E Luk 13,18-21
Ons 30
  1 Ef 6,1-9 S Sal 145(144),10-11.12-13ab.13cd-14 E Luk 13,22-30
Tor 31
  1 Ef 6,10-20 S Sal 144(143) E Luk 13,31-35

November 2024

Fre 1
H Allehelgensdag
1 Åp 7,2-4.9-14 S Sal 23,1-2.3-4ab.5-6 2 1 Joh 3,1-3 E Matt 5,1-12a
Lør 2
M Allesjelersdag
1 2 Mak 12,43-46 S Sal 103(102),8+10.13-14.15-16.17-18 2 Rom 8,31-35.37-39 E Joh 14,1-6 eller 1 Visd 3,1-9 2 Rom 6,3-9 E Matt 25,31-46 eller 1 Jes 25,6.7-9 2 1 Kor 15,20-28 eller Rom 5,5-11 E Joh 11,17-27 eller Matt 11,25-30
Tidebønn for uke 3, vol. IV
SØN 3
  31. søndag i det alminnelige kirkeår
1 5 Mos 6,2-6 S Sal 18(17),2-3. 3-4. 47+57 2 Hebr 7,23-28 E Mark 12,28-34
Man 4
M Den hellige Karl Borromeus
1 Fil 2,1-4 S Sal 131(130),1. 2. 3 E Luk 14,12-14
Tir 5
  1 Fil 2,5-11 S Sal 22(21),26-27. 28-30. 31-32 E Luk 14,15-24
Ons 6
  1 Fil 2,12-18 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Luk 14,25-33
Tor 7
  1 Fil 3,3-8a S Sal 105(104),2-3.4-5.6-7 E Luk 15,1-10
Fre 8
  1 Fil 3,17-4,1 S Sal 122(121),1-2.3-4a.4b-5 E Luk 16,1-8
Lør 9
F Laterankirkens vigselsfest
1 Esek 47,1-2.8-9.12 eller 1 Kor 3,9b-11.16-17 S Sal 46(45),2-3.5-6.8-9 E Joh 2,13-22
Tidebønn for uke 4, vol. IV
SØN 10
  32. søndag i det alminnelige kirkeår
1 1 Kong 17,10-16 S Sal 146(145),7. 8-9a. 9bc-10 2 Hebr 9,24-28 E Mark 12,38-44 (kortere: Mark 12,41-44)
Innsamling av Peterspenger
Man 11
M Den hellige Martin av Tours
1 Tit 1,1-9 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 17,1-6
Tir 12
M Den hellige Josafat
1 Tit 2,1-8.11-14 S Sal 37(36),3-4. 18. 23. 27. 29 E Luk 17,7-10
Ons 13
  1 Tit 3,1-7 S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Luk 17,11-19
Tor 14
  1 Filem 7-20 S Sal 146(145),7.8-9a.9bc-10 E Luk 17,20-25
Fre 15
V (Den hellige Albert den Store)
  1 2 Joh 4-9 S Sal 119(118),1.2.10.11.17.18 E Luk 17,26-37
Lør 16
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Margrete av Skottland)
V (Den hellige Gjertrud)
  1 3 Joh 5-8 S Sal 112(111),1-2.3-4.5-6 E Luk 18,1-8
Tidebønn for uke 1, vol. IV
SØN 17
  33. søndag i det alminnelige kirkeår
1 Dan 12,1-3 S Sal 16(15),5+8. 9-10. 11 2 Hebr 10,11-14.18 E Mark 13,24-32
Bonifatiussøndag
Verdensdagen for de fattige
Man 18
V (Vigselsfesten for Peters og Paulus' basilikaer) L 1 Apg 28,11-16.30-31 S Sal 98 (97),1. 2-3ab 3c-4. 5-6 E Matt 14,22-33
  1 Åp 1,1-4;2,1-5a S Sal 1,1-2.3.4+6 E Luk 18,35-43
Tir 19
  1 Åp 3,1-6.14-22 S Sal 15(14),2-3ab.3cd-4ab.5 E Luk 19,1-10
I St. Olav, Trondheim:
H Kirkevigselsfest
I Trondheim stift:
F Kirkevigselsfest
Ons 20
  1 Åp 4,1-11 S Sal 150,1-2.3-4.5-6 E Luk 19,11-28
Tor 21
M Jomfru Marias fremstilling i templet
1 Sak 2,14-17 S Luk 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55 E Matt 12,46-50
Fre 22
M Den hellige Cecilia
1 Åp 10,8-11 S Sal 119(118),14.24.72.103.111.131 E Luk 19,45-48
Lør 23
V (Den salige jomfru Maria)
V (Den hellige Klemens I)
V (Den hellige Kolumban)
  1 Åp 11,4-12 S Sal 144(143),1.2.9-10 E Luk 20,27-40
Tidebønn for uke 2, vol. IV
SØN 24
H Kristi kongefest
1 Dan 7,13-14 S Sal 93(92),1ab. 1c-2. 5 2 Åp 1,5-8 E Joh 18,33b-37
Man 25
M Den salige Niels Steensen
1 Åp 14,1-3.4b-5 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 21,1-4
Tir 26
  1 Åp 14,14-20 S Sal 96(95),10.11-12.13 E Luk 21,5-11
Ons 27
  1 Åp 15,1-4 S Sal 98(97),1.2-3ab.7-8.9 E Luk 21,12-19
Tor 28
  1 Åp 18,1-2.21-23;19,1-3.9a S Sal 100(99),2.3.4.5 E Luk 21.20-28
Fre 29
  1 Åp 20,1-4.11-21,2 S Sal 84(83),3.4.5-6a+8a E Luk 21,29-33
Lør 30
F Den hellige Andreas
1 Rom 10,9-18 S Sal 19(18),2-3.4-5 E Matt 4,18-22
Tidebønn for uke 1, vol. I

Desember 2024

SØN 1
Søndagstekster år C, hverdagslesninger år I
  1. søndag i advent
1 Jer 33,14-16 S Sal 25(24),4bc-5a. 8-9. 10+14 2 1 Tess 3,12-4,2 E Luk 21,25-28.34-36
Man 2
  1 Jes 2,1-5 S Sal 122(121),1-2. 3-4b. 4cd-5. 6-7. 8-9 E Matt 8,5-11
Tir 3
M Den hellige Frans Xavier
1 Jes 11,1-10 S Sal 72(71),1-2.7-8.12-13.17 E Luk 10,21-24
Ons 4
V (Den hellige Johannes av Damaskus)
  1 Jes 25,6-10a S Sal 23(22),1-3a.3b-4.5.6 E Matt 15,29-37
I Tromsø stift:
V (Den hellige Barbara)
Tor 5
  1 Jes 26,1-6 S Sal 118(117),1+8-9.19-21.25-27a E Matt 7,21.24-27
Fre 6
V (Den hellige Nikolas av Myra)
  1 Jes 29,17-24 S Sal 27(26),1.4.13-14 E Matt 9,27-31
Lør 7
M Den hellige Ambrosius
1 Jes 30,18-21.23-26 S Sal 147(146),1-2.3-4.5-6 E Matt 9,35-10,1.6-8
Tidebønn for uke 2, vol. I
SØN 8
  2. søndag i advent
1 Bar 5,1-9 S Sal 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6 2 Fil 1,4-6.8-11 E Luk 3,1-6
Man 9
H Jomfru Marias uplettede unnfangelse
1 1 Mos 3,9-15.20 S Sal 98(97),1.2-3ab.3bc-4 2 Ef 1,3-6.11-12 E Luk 1,26-38
Tir 10
V (Vår Frue av Loreto)
  1 Jes 40,1-11 S Sal 96(95),1-2.3+10ac.11-12.13 E Matt 18,12-14
Ons 11
V (Den hellige Damasus I)
  1 Jes 40,25-31 S Sal 103(102),1-2.3-4.8+10 E Matt 11,28-30
Tor 12
V (Vår Frue av Guadalupe)
  1 Jes 41,13-20 S Sal 145(144),1+9.10-11.12-13ab E Matt 11,11-15
Fre 13
M Den hellige Lucia
1 Jes 48,17-19 S Sal 1,1-2.3.4+6 E Matt 11,16-19
Lør 14
M Den hellige Johannes av korset
1 Sir 48,1-4.9-11 S Sal 80(79),2ac+3b.15-16.18-19 E Matt 17,10-13
Tidebønn for uke 3, vol. I
SØN 15
    3. søndag i advent
1 Sef 3,14-18a S Jes 12,2-3.4bcd.5-6 2 Fil 4,4-7 E Luk 3,10-18
Man 16
  1 4 Mos 24,2-7.15-17a S Sal 25(24),4-5ab.6+7bc.8-9 E Matt 21,23-27
Tir 17
  1 1 Mos 49,2.8-10 S Sal 72(71),1-2.3-4ab.7-8.17 E Matt 1,1-17
Ons 18
  1 Jer 23,5-8 S Sal 72(71),1-2.12-13.18-19 E Matt 1,18-24
Tor 19
  1 Dom 13,2-7.24-25a S Sal 71(70),3-4a.5-6ab.16-17 E Luk 1,5-25
Fre 20
  1 Jes 7,10-14 S Sal 24(23),1-2.3-4ab.5-6 E Luk 1,26-38
Lør 21
[Den hellige Peter Canisius]
  1 Høys 2,8-14 eller Sef 3,14-18a S Sal 33(32),2-3.11-12.20-21 E Luk 1,39-45
Tidebønn for uke 4, vol. I
SØN 22
  4. søndag i advent
1 Mi 5,1-4a S Sal 80(79),2ac+3b.15-16.18-19 2 Hebr 10,5-10 E Luk 1,39-45
Man 23
[Den hellige Johannes av Kęty]
  1 Mal 3,1-4.23-24 S Sal 25(24),4-5ab.8-9.10+14 E Luk 1,57-66
Tir 24
  1 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 S Sal 89(88),2-3.4-5.27+29 E Luk 1,67-79
Julaftenvigilien:
H 1 Jes 62,1-5 S Sal 89(88),4-5.16-17.27+29 2 Apg 13,16-17.22-25 E Matt 1,1-25 (kortere: Matt 1,18-25)
Ons 25
H Kristi fødselsfest
1. julemesse, midnattsmessen: 1 Jes 9,2-7 S Sal 96(95),1-2a.2b-3.11-12.13 2 Tit 2,11-14 E Luk 2,1-14
2. julemesse, messen ved daggry: 1 Jes 62,11-12 S Sal 97(96),1+6.11-12 2 Tit 3,4-7 E Luk 2,15-20
3. julemesse, juledag: 1 Jes 52,7-10 S Sal 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6 2 Hebr 1,1-6 E Joh 1,1-18 (kortere: 1,1-5.9-14)
Tor 26
F Den hellige Stefan – kirkens første martyr
1 Apg 6,8-10;7,54-59 S Sal 31(30),3cd-4.6+8ab.16bc+17 E Matt 10,17-22
Bønnedag for forfulgte og undertrykte kristne
Fre 27
F Den hellige evangelisten Johannes
1 1 Joh 1,1-4 S Sal 97(96),1-2.5-6.11-12 E Joh 20,2-8
Lør 28
F De uskyldige barn i Betlehem
1 1 Joh 1,5-2,2 S Sal 124(123),2-3.4-5.7b-8 E Matt 2,13-18
Tidebønn for uke 1, vol. I
SØN 29
F Den hellige familie
1 Sir 3,2-6.12-14 S Sal 128(127),1-2. 3. 4-5 2 Kol 3,12-21 E Luk 2,41-52 eller 1 1 Sam 1,20-22.24-28 S Sal 84(83),2-3. 5-6. 9-10 2 1 Joh 3,1-2.21-24 E Luk 2,41-52
Man 30
Juleoktaven
  1 1 Joh 2,12-17 S Sal 96(95),7-8a.8b-9.10 E Luk 2,36-40
Tir 31
[Den hellige Sylvester I]
Juleoktaven
  1 1 Joh 2,18-21 S Sal 96(95),1-2.11-12.13 E Joh 1,1-18
av Mats Tande publisert 01.12.2021, sist endret 12.01.2024 - 12:03