De hellige Dominikus Ibáñez og Frans Shoyemon (d. 1633)

Minnedag: 28. september

Den hellige Dominikus Ibáñez Pérez de Lete (sp: Domingo) ble født i februar 1589 i Régil i provinsen Guipúzcoa (ba: Gipuzkoa) og bispedømmet San Sebastián (ba: Donostia) i regionen Baskerland (ba: Euskadi; sp: País Vasco) i Spania. Han trådte i 1604 inn i dominikanerordenen (Ordo Fratrum Prædicatorum – OP), femten år gammel. Hans ordensnavn var Dominikus av Erquicia og han tilhørte dominikanernes provins Spania (Provincia de España). I 1605 avla han sine løfter og i 1611 flyttet han til Filippinene, hvor han ble inkorporert i den dominikanske provinsen Rosario (Provincia del Rosario). Han arbeidet i Pangasinan, nord på den største filippinske øya Luzón, og deretter blant kineserne i Binondo i Manila. Han var også professor ved kollegiet Santo Tomas i Manila (nå universitet).

I 1623 dro han til Japan sammen med den hellige p. Lukas Alonso Gorda OP (Lukas av Den Hellige Ånd) og andre misjonærer. Midt under forfølgelsene arbeidet han i det skjulte i ti år, drev katekeseundervisning og administrerte sakramentene, trøstet de svake og brakte de frafalne tilbake til troen. I 1614 hadde shogun Tokugawa Ieyasu (1603-05) utstedt et edikt om generell forfølgelse. Shogun Tokugawa Hidetada (1605-23) og shogun Tokugawa Iemitsu (1623-51) forsterket aversjonen mot kristendommen, noe som gjenspeiles av den blodige forfølgelsen.

Dominikus dro til Yedo (Tokyo), hvor han ble værende i to år. I 1628 ble han provinsialvikar i sin orden i Japan og returnerte til Nagasaki, hvor forfølgelsen hadde nådd sitt høydepunkt. Der fortsatte han sitt apostolat, men i 1632 måtte han gjemme seg i huler og fjell sammen med andre ordensmenn mens japanerne lette etter ham. En frafallen kristen avslørte hans gjemmested, og så ble han fengslet i Nagoya.

Den hellige Frans Shoyemon ble født i Japan, men dato og sted er ukjent. Som kateket var han i mange år en ledsager av p. Dominikus. Dominikus var provinsialvikar, og i den egenskap tok han ham opp i dominikanerordenen da de satt i fengsel sammen. Frans ble arrestert i 1633, sannsynligvis sammen med p. Dominikus, og de ble brakt til Nagasaki.

Fordi de begge nektet å falle fra, ble de den 13. august 1633 utsatt for torturen og henrettelsesmetoden «galge og grav»: den dømte mannen ble hengt opp fra en trebjelke med hodet ned i en grøft full av skitt. Gropen ble låst til kroppen belte med to av tre runde bord og p. Dominikus døde av kvelning etter tretti timer, den 14. august 1633, 44 år gammel. Deler av hans brev er bevart. Liket ble brent og asken spredt på havet. Det samme skjedde med alle de andre martyrene. Frans døde også den 14. august. Hans lik ble skåret opp før det ble brent.

Gruppen ble saligkåret av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) den 18. februar 1981 i Rizal Park i Manila, og samme pave helligkåret dem på misjonssøndagen den 18. oktober 1987 på Petersplassen i Vatikanet. For historisk bakgrunn og opplysninger om helligkåringsprosessen, se hovedartikkelen, den hellige Laurentius Ruiz og femten ledsagere.

I den nyeste utgaven av Martyrologium Romanum (2004) minnes de seksten hellige martyrene av Nagasaki samlet den 28. september. Men i tillegg har alle martyrene en egen oppføring på sin dødsdag, og hvis flere døde sammen, har de en felles oppføring. Dominikus Ibáñez og Frans Shoyemon nevnes den 14. august:

Nagasákii in Iapónia, sanctórum mártyrum Domínici Ibáñez de Erquicia, presbýteri ex Ordine Prædicatórum, et Francísci Shoyemon, novítii in eódem Ordine catechístæ, qui in ódium nóminis christiáni sub suprémo duce Tokugawa Yemitsu interfécti sunt.

I Nagasaki i Japan, de hellige martyrene Dominikus Ibáñez de Erquicia, prest i dominikanerordenen, og Frans Shoyemon, novise i samme orden og kateket, som ble drept av hat mot Kristi navn under øverstkommanderende [shogun] Tokugawa Iemitsu.

Kilder: Resch (ST1), Holböck (1), Index99, MR2004, CSO, CatholicSaints.Info, Heiligenlexikon, santiebeati.it, en.wikipedia.org, vatican.va - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 30. august 2017

av Per Einar Odden publisert 30.08.2017, sist endret 30.08.2017 - 22:04