Meddelelse fra Tromsø stift: Bønnedag for forfulgte og undertrykte kristne

Den nordiske bispekonferanse har ved sitt møte i september 2013 i Tromsø kommet frem til å innføre en årlig Bønnedag for de forfulgte og undertrykte kristne for å forenes i bønn med alle forfulgte og undertrykte kristne i hele verden.

Markeringen skal finne sted den 26. desember, annen juledag, på den hellige Stefans dag. Han var den første kristne som ble drept for sin tro og æres som Kirkens første martyr.

Markeringen av dagen er overlatt de enkelte bispedømmene.

Jeg ber om at markeringen hos oss i Tromsø stift skjer ved to handlinger:

  1. Ved messens begynnelse forteller celebranten de troende om markeringen, med disse eller lignende ord:

    «Våre nordiske biskoper har ved sitt møte i september 2013 i Tromsø kommet frem til å innføre markeringen av en årlig Bønnedag for de forfulgte og undertrykte kristne for å forenes i bønn med dem.»

    «Salige er dere, når dere blir spottet og forfulgt for min skyld, sier Herren. Gled dere og fryd dere, for en stor lønn venter dere i himlene.» (jf. Matt 5, 11-12)
  2. Blant forbønnene skal følgende eller en lignende forbønn inkluderes:

    «Herre, gi våre brødre og søstre som lever i trengsel og blir spottet og forfulgt for ditt navns skyld, tålmodighetens og kjærlighetens ånd og la dem kjenne at de har sine navn skrevet blant dine utvalgte i himmelen.»

Tromsø, den 16. desember 2013

Med vennlig hilsen

Msgr. Berislav Grgić
biskop-prelat av Tromsø

Meddelelse fra Tromsø stift 13/2013, 16. desember 2013