Trondheim Stift – Midt-Norge

Stiftet omfatter Trøndelag fylke og Møre og Romsdal fylke, med unntak av området Hornindal i Volda kommune i Møre og Romsdal fylke, og området Innset i Rennebu kommune i Trøndelag fylke. 56.371 km². Befolkningsstatistikk. Stiftets historie – Overhyrder. Stiftets historie - år for år.

Stiftet har et eget nettsted, https://www.trondheimstift.no/

E-post mn@katolsk.no

Stiftets adresse:
Adresse Sverres gate 1, 7012 TrondheimTelefon 73 52 77 05 Bankkonto 4200.50.24980, org. nr. 971494522

Finner du ikke det du leter etter? Se oversikten over nasjonale foretak

BISKOP-PRELAT

Mgr. Foto: Oliver Neale i forbindelse med bispevigselen 3. oktober 2020.Erik Varden OCSO

Bispeviet: 3. oktober 2020

Motto: «Coram Fratribus Intellexi» (Ansikt til ansikt med mine brødre, er jeg kommet til forståelse)

Telefon 73 52 77 05

KURIE OG ADMINISTRASJON
Våpenskjold Trondheim (fra 2015)
Generalvikar:
Dom Lukas Stefan Lorf-Wollesen, Can.Reg (fra 1. mars 2020)
Biskoppelig vikar for synodalitet:
P. Ole Martin Stamnestrø (fra 1. oktober 2023, 75% stilling)
Stiftskapellaner:
P. José Benedito de Moraes Machado S.C.J (fra 1. september 2023)
P. Vinoth Kumar Ambeth S.C.J (fra 1. september 2023)
P. Michael Fuh S.C.J (fra 1. september 2023)
Kansler:
Unn L. Madsø (fra 1. september 2021)
Økonom:
Per Albert Vold (fra 14. august 2014)
Kontorfullmektig:
Ivan Vu (fra 15. juli 2022)
Tribunalet – den kirkelige domstol
av Webmaster publisert 27.11.2010, sist endret 21.09.2023 - 23:13