Ole Martin Stamnestrø

Foto: Mats Tande 6. oktober 2017 E-post Ole(dot)Martin(dot)Stamnestro(at)katolsk(dot)no

STAMNESTRØ, Ole Martin, født 16. mai 1979, oppvokst i Ås kommune syd for Oslo. Konverterte til Den katolske kirke i 2006.

Bachelorgraden i teologi ved universitetet i Durham i 2001.

Master i kirkehistorie i 2003, og doktorgrad i liturgihistorie 2007, ved universitetet i Oxford. Mastergrad i katolsk teologi 2010, ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo.

Tilknyttet St. Eystein presteseminar fra høsten 2008.

18. juni 2010
Mottok ordinasjonskandidatur av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo
Høsten 2010 – 1. juli 2012
Studier ved universitetet i München, eksaminert lic.theol.
6. januar 2011
Innsatt som lektor av biskop Bernt Eidsvig
26. mai 2011
Innsatt som akolytt av biskop Bernt Eidsvig
6. januar 2012
Diakonviet i St. Olav domkirke av biskop Bernt Eidsvig (bilder). Inkardinert i Oslo katolske bispedømme.
29. september 2012
Presteviet i St. Olav domkirke av biskop Bernt Eidsvig (bilder)
30. september 2012
Feiret primiss (første messe) i St. Olav domkirke (bilder)
1. november 2012 – 1. september 2013
Kapellan i Vår Frue menighet, Ålesund
1. september 2013
Sogneadministrator i Vår Frue menighet, Ålesund
16. august 2015 –
Generalvikar for Midt-Norge stift

Privat: Adresse Kviltunvegen 6b, 6009 Ålesund  Telefon 70 13 75 58/994 96 331

av Webmaster publisert 05.10.2010, sist endret 06.10.2017 - 12:49