Kunngjøring fra Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift

 

Bispedømmet.pngBiskop Bernt Eidsvig og biskop Erik Varden kunngjør følgende for hhv. Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift:

  • P. Ole Martin Stamnestrø utnevnes til Biskoppelig Vikar for Synodalitet i Trondheim stift i 75% stilling f.o.m. 1. oktober 2023. Utnevnelsen gjelder for ett år. Han fortsetter som stiftskapellan i Oslo katolske bispedømme i 25% stilling.

 

Skjermbilde 2023-05-11 kl. 08.41.34.jpeg