Utnevnelse i Trondheim stift

Biskop Bernt Eidsvig, apostolisk administrator av Trondheim stift, har den 26. august utnevnt pater Ole Martin Stamnestrø til sogneadministrator i Vår Frue menighet i Ålesund med virkning fra 1. september. Stamnestrø har vært kapellan i menigheten siden november 2012.