Sentrale organer

Konsultorkollegiet (1953)

(tidligere kalt Bispedømmerådet)

Medlemmer [fra 25. oktober 2017]:
Generalvikar mgr. Huynh Tan Hai
Biskoppelig vikar mgr. Torbjørn Olsen
Biskoppelig vikar p. Pål André Bratbak
P. Arne Marco Kirsebom SS.CC.
P. Piotr Pisarek OMI
P. Nguyen Thanh Phu

Presterådet (1965)

Medlemmer (fra 25. oktober 2017):
Membra nata:
Generalvikar mgr. Huynh Tan Hai (ex officio)
Biskoppelig vikar mgr. Torbjørn Olsen (ex officio)
Biskoppelig vikar p. Pål Bratbak (ex officio; ordstyrer)
P. Gerard Tartaglia JCL (ex officio)
Membra electa:
P. Valdemaras Lisovskis
P. Hallvard Thomas Hole OFM (sekretær)
P. Nguyen Thanh Phu
Dom Alois Brodersen Can.Reg (fra 23.  mars 2018)
Membra nominata:
P. Piotr Pisarek OMI
P. Tan Peter Duc Do

Finansrådet (1984)

Fra 2015: Det utvidede finansrådet

(tidligere kalt Forvaltningsrådet og Finansutvalget)

E-post finansradet@okb.katolsk.no

Leder:
Biskopen
Medlemmer:
Dom Lukas Stefan Lorf-Wollesen Can.Reg.
Olav Markussen
Simen Vier Simensen
Georg Fredrik Rieber-Mohn
P. Øystein Lund
Ewa Bivand
Sekretær:
Sindre Bostad

Pastoralrådet (1990)

Se egen nettside.


Ledergruppen (2015)

Medlemmer:
Anne-Mette Ringdal (leder)
Sindre-Jakob Bostad
Mats Tande
Hans Rossiné
Mona Fallin