Sentrale organer

Konsultorkollegiet (1953)

(tidligere kalt Bispedømmerådet)

Medlemmer [fra 25. oktober 2017]:
Generalvikar mgr. Huynh Tan Hai
Biskoppelig vikar mgr. Torbjørn Olsen
P. Piotr Pisarek OMI
P. Nguyen Thanh Phu
Dom Alois Brodersen Can.Reg (fra 9. september 2020)
P. Tan Peter Duc Do (fra 9. september 2020)

Presterådet (1965)

Statutter.

Medlemmer:
Membra nata:
Generalvikar mgr. Huynh Tan Hai (ex officio)
Biskoppelig vikar mgr. Torbjørn Olsen (ex officio)
Biskoppelig vikar p. Oddvar Moi (ex officio) (fra 29. november 2020 – sekretær)
Membra electa:
P. Sigurd Markussen (fra 20. januar 2021 – ordstyrer)
P. Nguyen Thanh Phu (fra 18. oktober 2012)
P. Carlo Borromeo Le Hong Phuc (fra 20. januar 2021)
P. Claes Tande (fra 20. januar 2021)
P. Frode Eikenes (fra 20. januar 2021)
Membra nominata:
P. Piotr Pisarek OMI (fra 1. januar 2006)
P. Tan Peter Duc Do (fra 25. oktober 2017)

Finansrådet (1984)

(tidligere kalt Det utvidede finansrådet, Forvaltningsrådet og Finansutvalget)

Mandat.

E-post finansradet@okb.katolsk.no

Leder:
Biskopen
Medlemmer:
Dom Lukas Stefan Lorf-Wollesen Can.Reg.
Olav Markussen
Georg Fredrik Rieber-Mohn
P. Øystein Lund
Cecilie Binh Duong
Peter Blom
Ole Bendik Heggtveit
Sekretær:
Sindre Bostad

Pastoralrådet (1990)

Se egen nettside.


Ledergruppen (2015)

Medlemmer:
Anne-Mette Ringdal (leder)
Sindre-Jakob Bostad
Mats Tande
Hans Rossiné
Mona Fallin