Øystein Lund

Øystein Lund

E-post Oystein(dot)Lund(at)katolsk(dot)no

LUND, Øystein, født 26. april 1967. Dr. theol fra Det teologiske Menighetsfakultet 2004. Tidligere studiedekan ved Det teologiske Menighetsfakultet.

Tidligere luthersk prest, opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap 13. april 2009 på Lunden kloster i Oslo. Tilhører St. Olav menighet i Oslo, gift med Helene, to barn.

Ansatt ved Det teologiske Menighetsfakultet innenfor faget Det gamle testamente fra 1994. Fra 13. januar 2014 direktør for tilsynsavdelingen i NOKUT.

10. august 2009 –
Studiedekan ved St. Eystein presteseminar
10. august 2009 – 29. august 2013.
Medlem av Akademisk studieråd i Oslo katolske bispedømme
15. februar 2010  – januar 2014
Medlem av Kommisjonen for det permanente diakonat i Oslo katolske bispedømme
2012 –1. mai 2014
Prestekandidat for Oslo katolske bispedømme
28. juli 2012 
Mottok ordinasjonskandidatur av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo
24. august 2012
Innsatt som lektor av biskop Bernt Eidsvig
21. desember 2012
Innsatt som akolytt av biskop Bernt Eidsvig
28. august 2013
Diakonviet i St. Olav domkirke, Oslo (se et bildegalleri)
1. mai 2014
Presteviet i St. Olav domkirke av biskop Bernt Eidsvig
Se bilder fra ordinasjonsmessen!
1. juli 2014
Stiftskapellan i Oslo katolske bispedømme

 

Privat: Adresse  Seterhøyveien 7 D, 1176 Oslo Telefon  22 59 06 16, 93 48 56 05 (mobil)

av Webmaster publisert 16.02.2010, sist endret 15.08.2019 - 10:20