Ole Martin Stamnestrø presteviet 29. september

Foto: Mats Tande 29. september 2012Lørdag 29. september 2012 ble diakon Ole Martin Stamnestrø presteviet av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo. Seremonien fant sted i St. Olav domkirke, Oslo, klokken 11.00.

Søndag 30. september feiret den nyviede presten sin første hellige messe (primiss) i samme kirke.

Se bilder fra prestevielse og primiss!