Adresseforandring

Blyant
Foto: Wikimedia Commons/Juliancolton

Den katolske kirke i Norge henter adresser på registrerte medlemmer fra Folkeregisteret. Flytter du, og er registrert med 11-sifret fødselsnummer (fødselsdato + 5-sifret personnummer) trenger du ikke å melde flytting til andre enn Folkeregisteret.

Dersom du flytter, og ikke er registrert med 11-sifret fødselsnummer, eller om du ikke er katolikk men abonnerer på St. Olav kirkeblad, vil vi gjerne ha beskjed om din nye adresse.

Melding om adresseforandringer:

E-post adresseforandring(at)katolsk(dot)no
Telefon 23 21 94 21

Det ikke nødvendig i tillegg å melde fra til lokal menighet, siden menighetene, bispedømmet, St. Olav katolske kirkeblad osv. bruker samme adresseliste.


Kościół katolicki w Norwegii uzyskuje adresy zarejestrowanych członków z norweskiego krajowego rejestru ludności, Folkeregisteret. Jeżeli jesteś zarejestrowany w norweskim krajowym rejestrze ludności i posiadasz 11-cyfrowy numer personalny (data urodzenia + 5-cyfrowy numer ubezpieczenia społecznego), to jedynym miejscem, w którym musisz zgłosić zmianę miejsca zamieszkania jest właśnie Krajowy rejestr ludności, Folkeregisteret.

Jeżeli natomiast nie jesteś zarejestrowany w krajowym rejestrze ludności i nie posiadasz 11-cyfrowego numeru personalnego lub nie jesteś katolikiem, a zmieniasz miejsce zamieszkania, wtedy prosimy abyś poinformował nas o swoim nowym adresie.

Informacje o zmianie adresu można nam przekazać mailem lub telefonicznie:
E-post adresseforandring(at)katolsk(dot)no
Telefon 23 21 94 21

Nie musisz zawiadamiać parafii o zmianie adresu jako, że parafia, diecezja oraz czasopismo St. Olav korzystają z tej samej listy adresowej.