Kontakt oss

Se også Ofte stilte spørsmål og hjelp til praktiske spørsmål.


Kontakt www.katolsk.no:

Nettstedet drives av Informasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme.

For innspill og oppdateringer:
E-post  webred@katolsk.no
For teknisk support og informasjon:
E-post  webmaster@katolsk.no Telefon  23 21 95 34 (Mats Tande)

Kontakt Informasjonstjenesten:

Har du spørsmål om Den katolske kirke?

E-post  it@katolsk.no Telefon  23 21 95 16

Pressekontakt i Oslo katolske bispedømme:

E-post  presse@katolsk.no Telefon 23 21 95 16 / 480 63 740 (Hans Rossiné)

Adresseforandringer:

E-post  adresseforandring@katolsk.no Telefon  23 21 95 10

Kirkebidrag / skattefradrag:

E-post  kirkebidrag@katolsk.no Telefon  23 21 95 00

Kontakt Oslo katolske bispedømme:

E-post  okb@katolsk.no Telefon  23 21 95 00 – eller se hele organisasjonen

Kontakt Trondheim stift:

E-post  mn@katolsk.no Telefon  73 52 77 05 – eller se hele organisasjonen

Kontakt Tromsø stift:

E-post  nn@katolsk.no Telefon  77 68 42 77 – eller se hele organisasjonen

Kontakt en prest:

Se prester i Oslo katolske bispedømme, Trondheim stift, Tromsø stift.

Kontakt en menighet:

Se liste over landets katolske menigheter

Kontakt Innvandrersjelesorgen i Oslo katolske bispedømme:

E-post  innvandrersjelesorg@okb.katolsk.no Telefon  23 21 95 49 / 23 21 95 43 - eller ansvarlig for ulike språkgrupper

Kontakt et kloster/ordenssamfunn i Norge:

Se liste over ordenssamfunn.

Kontakt St. Olav - katolsk kirkeblad:

Sendes alle registrerte katolske husstander i Norge.

E-post  kirkeblad@katolsk.no Telefon  23 21 95 00 / nettsider

Kontakt Norges Unge Katolikker:

Den katolske kirke i Norges barne- og ungdomsorganisasjon.

E-post  nuk@nuk.no Telefon  23 21 95 40 / 41; www.nuk.no

Kontakt Caritas Norge:

Den katolske kirkes bistandsorganisasjon.

E-post  caritas@caritas.no Telefon  23 33 43 60; www.caritas.no

Kontaktperson ved mistanke om seksuelle overgrep begått av kirkelig medarbeider:

Se Fagetisk råd.


Teknisk support