498 martyrer fra Den spanske borgerkrig (d. 1934; 1936-37)

Minnedag: 6. november

498 martyrer fra Den spanske borgerkrig (d. 1934; 1936-37)

Disse 498 martyrene ble drept i Den spanske borgerkrigen (1936-39), eller mer presist i Asturias-opprøret i 1934 og i begynnelsen av borgerkrigen (1936-37). For bakgrunn, se Martyrer fra Den spanske borgerkrigen. De fleste kom naturligvis fra Spania (493 stk), men 2 var fra Frankrike (nr 3 og 31), 2 fra Mexico (nr 94 og 376) og 1 fra Cuba (nr 239) – landets første saligkårede. Blant de 498 martyrene var 2 biskoper, 24 sekularprester, 1 diakon, 1 subdiakon og 1 seminarist, 168 ordensprester, 170 legbrødre, 73 ordensklerikere med evige løfter, 3 noviser, 2 postulanter og 1 aspirant, 45 ordenssøstre, 5 legmenn og 2 legkvinner.

Martyrene var vanlige mennesker som ikke hadde noe med borgerkrigen eller med den ideologiske konfrontasjonen å gjøre. De ble drept på grunn av sin tro, kun fordi de var katolikker. Kirken saligkårer dem ikke fordi de ble drept av den ene siden i borgerkrigen, men fordi de var mennesker som levde sitt kristne liv med konsistens, trofasthet mot evangeliet og absolutt lydighet til Kirkens magisterium og lære. De kronet sitt kristne liv med det ytterste offer da de ga sitt eget liv.

Helligkåringskongregasjonens dekreter som anerkjente at de 498 var drept som martyrer in odium fidei, «av hat mot troen», ga martyrene tittelen Venerabilis, «Ærverdige». De i alt 23 dekretene ble promulgert på seks ulike tidspunkter.

Den 22. juni 2004 undertegnet pave Johannes Paul II to dekreter (65 martyrer); 45 skolebrødre, 19 karmelitter og en seminarist.

Den 20. desember 2005 undertegnet pave Benedikt XVI to dekreter (34 martyrer); 22 fransiskanere og 12 dominikanere.

Den 28. april 2006 undertegnet pave Benedikt XVI seks dekreter (53 martyrer); 2 biskoper, 24 sekularprester, 16 karmelitter, 7 fransiskanere og 4 skolebrødre.

Den 26. juni 2006 undertegnet pave Benedikt XVI seks dekreter (149 martyrer); 63 salesianere, 48 dominikanere, 17 karmelitter, 10 trinitarier, 4 marianister, 4 misjonærer av Jesu og Marias helligste hjerter, 2 fransiskanske Barmhjertige søstre og 1 legkvinne.

Den 16. desember 2006 undertegnet pave Benedikt XVI fem dekreter (70 martyrer); 46 Marist-skolebrødre, 14 dominikanere, 5 skolebrødre, 1 karmelitt og 1 sekularprest, samt tre spanske ordenssøstre (Søstre av Marias rene Hjerte), som også var kjødelige søstre.

Den 1. juni 2007 undertegnet pave Benedikt XVI to dekreter (127 martyrer); 98 augustinere, 6 sekularprester og 23 ordenssøstre fra «Tilbedelsessøstrene Tjenerinner av Kjærligheten og Det hellige sakrament».

Saligkåringen den 28. oktober 2007 var Kirkens hittil største saligkåringsseremoni – den gamle «rekorden» var det Guds Tjener pave Johannes Paul II (1978-2005) som hadde, da han den 11. mars 2001 saligkåret 233 salige martyrer fra Den spanske borgerkrigen (d. 1936-38). Den tredje største seremonien er den salige pave Pius IXs saligkåring av 206 japanske martyrer i 1877, og den neste store vil bli saligkåringen av Guds Tjenere Peter Kibe Kasui, prest SJ, og hans 187 ledsagere, prester, ordensfolk og legfolk, drept i Japan mellom 1603 og 1639. Deres martyrium ble anerkjent den 1. juni 2007.

Den 6. juli 2007 anerkjente pave Benedikt XVI for øvrig martyriet til den salige Antonius Primaldo og hans 800 ledsagere. De ble drept den 13. august 1480 av en tyrkisk hær i Otranto i Italia. De ble saligkåret i 1771, men anerkjennelsen av deres martyrium kan lede til snarlig helligkåring. I dette tilfellet er det imidlertid for det meste snakk om navnløse martyrer.

Under saligkåringsmessen ble det opplyst at paven har bestemt at minnedagen for de 498 martyrene skal være 6. november.

Vi har delt opp biografiene for martyrene fra denne gruppen i følgende 23 grupper etter de 23 ulike prosessene, sortert etter bispedømme:

Fra saligkåringen på Petersplassen

Gruppe 1: 64 martyrer fra erkebispedømmet Barcelona

De salige Josef Tristany Pujol (Lluc de San José) OCD, Josef Maria Aragonés Mateu (Leonardo José) FSC, Apollonia Lizárraga Ochoa de Zabalegui (del Santísimo Sacramento) CCV og 61 ledsagere

1A: 44 legbrødre fra kongregasjonen «Brødre av de kristne skoler» (Institutum Fratrum Scholarum Christianorum – FSC)

1B: 1 karmelitt fra kongregasjonen «Karmelittsøstrene av Barmhjertigheten» (Hermanas Carmelitas de la Caridad de «Vedruna» – CCV)

1C: 14 uskodde karmelitter (Ordo Sororum Discalceatarum Beatae Virginis de Monte Carmelo – OCD)

1D: 1 seminarist for erkebispedømmet Barcelona

1E: 4 karmelitter fra kongregasjonen «Misjonskarmelittsøstrene» (Carmelitas Misioneras – CM)

Gruppe 2: 12 medlemmer av den dominikanske familie fra erkebispedømmet Barcelona

Den salige Anterus Mateo García TOSD og 11 ledsagere

2A: 2 legmenn og dominikanertertiarer (Tertius Ordo Sancti Dominici – TOSD) (seglares)

2B: 10 dominikanersøstre, én kontemplativ dominikanernonne (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) (monja), to ordenssøstre (Ordo Sancti Dominici – OSD) (hermanas) i kongregasjonen Dominicas de la Enseñanza de la Inmaculada og syv ordenssøstre OSD i kongregasjonen Dominicas de la Anunciata.

Gruppe 3: 7 martyrer fra erkebispedømmet Barcelona

Den salige Simon Reynés Solivellas M.SS.CC. og 3 ledsagere; 2 søstre FHM og Prudencia Canyelles y Ginestá, legkvinne

3A: 4 medlemmer av kongregasjonen «Misjonærer av Jesu og Marias helligste hjerter» (Congregatio Missionariorum a Sacratissimis Cordibus Iesu et Mariae – M.SS.CC.)

3B: 2 ordenssøstre fra kongregasjonen «Fransiskanske døtre av Barmhjertigheten» (Franciscanas Hijas de la Misericordia – FHM)

3C: 1 legkvinne

Gruppe 4: 17 karmelitter fra erkebispedømmet Barcelona

Den salige Angelus Maria Prat Hostench OCarm og 16 ledsagere

12 medlemmer av karmelittordenen av den gamle observans (Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo – OCarm), det vil si de reformerte eller «skodde» karmelittene

Gruppe 5: 46 Marist-skolebrødre fra bispedømmet Barcelona

De salige Marianus Alonso Fuente og Tryfon Lacunza Unzu FMS og 44 ledsagere

46 legbrødre fra kongregasjonen Marist-skolebrødrene (Institutum Fratrum Maristarum a Scholis – FMS)

Gruppe 6: Den salige Placidus Fábrega Julià (bispedømmet Burgos)

Den salige Placidus Fábrega Julià, marist-skolebror FMS

Gruppe 7: 6 martyrer fra bispedømmet Cartagena

Den salige Stefan Anuncibay Letona (Ovidio Bertrán) FSC og 4 ledsagere, og José María Cánovas Martínez, sekularprest

7A: 5 medlemmer av kongregasjonen «Brødre av de kristne skoler» (Institutum Fratrum Scholarum Christianorum – FSC)

7B: 1 sekularprest

Gruppe 8: 11 martyrer fra bispedømmet Ciudad Real

Den salige Narcissus Esténaga Echevarría, biskop; 4 sekularprester; 5 skolebrødre FSC og 1 legmann

8A: 1 biskop, den salige Narciso de Esténaga y Echevarría av Ciudad Real

8B: 4 sekularprester

8C: 5 skolebrødre

8D: 1 legmann

Gruppe 9: 2 martyrer fra bispedømmet Cuenca

De salige Cruz Laplana y Laguna, biskop, og Fernando Español Berdié, sekularprest

9A: 1 biskop, den salige Cruz Laplana y Laguna av Cuenca

9B: 1 sekularprest

Gruppe 10: 3 martyrer fra bispedømmet Gerona

De salige Maria del Carmen, Maria Rosa og Magdalena Fradera Ferragutcasas, ordenssøstre CMF

3 ordenssøstre fra kongregasjonen «Misjonsdøtre av Marias Hjerte» (Misioneras Hijas del Corazón de María – CMF)

Gruppe 11: 10 trinitarier fra bispedømmene Jaén og Cuenca

De salige Jakob Altolaguirre y Altolaguirre (Mariano de San José), prest OSsT, og 4 ledsagere; Maria Fransiska Espejo y Martos (Francisca de la Encarnación), ordenssøster OSsT; og Ludvig de Erdoiza y Zamalloa (Luis de San Miguel de los Santos), prest OSsT, og 3 ledsagere

Ti medlemmer av «Ordenen av den aller helligste Treenighet for løskjøping av fanger» (Ordo Sanctissimae Trinitatis redemptionis captivorum - OST), i daglig tale Trinitarierordenen

Gruppe 12: 23 martyrer fra erkebispedømmet Madrid

Den salige Emmanuela Arriola Uranga (Manuela del Corazón de Jesús), ordenssøster AASC, og 22 ledsagere

23 ordenssøstre fra kongregasjonen Hermanas [Religiosas] Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, «Tilbedelsestjenerinner av Det hellige Sakrament og av Nestekjærligheten» (Sorores [Adoratrices] Ancillae SS Sacramenti et a Caritate – AASC)

Gruppe 13: 104 augustinere og sekulargeistlige fra erkebispedømmet Madrid og bispedømmene Cuenca, Oviedo, Málaga og Albacete

Den salige Avelino Rodríguez Alonso OSA og 97 ledsagere; 5 sekularprester og 1 diakon

104 martyrer fra erkebispedømmet Madrid og bispedømmene Cuenca, Oviedo, Málaga og Albacete, av dem 98 augustinere (Ordo Sancti Augustini – OSA) samt seks medlemmer av sekulargeistligheten i Albacete, Cuenca og Málaga (fem sekularprester og en diakon).

Blant disse martyrene er den 23-årige salige Josef López Piteira (1913-36), kleriker OSA (nr 239), som var fra Cuba. Han er dette landets første saligkårede helgen.

Gruppe 14: 63 salesianere fra erkebispedømmene Madrid og Sevilla

Den salige Henrik Sáiz Aparicio, prest SDB, og 62 ledsagere

62 medlemmer av den salesianske familie. Kongregasjonen kalles oftest «Salesianere av St. Johannes Don Bosco» (Salesiani di Don Bosco – SDB), men det offisielle navnet er Societas Sancti Francisci Salesii.

22 prester SDB, 18 legbrødre SDB, 16 klerikere med evige løfter SDB, 2 postulanter og 1 aspirant hos salesianerne, 1 sekularprest, medlem av «Salesianske medarbeidere» (Asociación de Salesianos Cooperadores – CCSS), 2 legmenn, hvorav én CCSS, og 1 legkvinne CCSS.

Gruppe 15: 42 martyrer fra erkebispedømmet Madrid

De salige Bonaventura García Paredes Pallasá OP og Mikael Léibar Garay SM og 40 ledsagere

38 dominikanere (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) fra provinsene Den hellige Rosenkrans (14 prester og 7 legbrødre), España (12 prester og 1 legbror) og Bética (4 klerikere med evige løfter) og 4 legbrødre i kongregasjonen marianistene (Societas Mariae – SM)

Gruppe 16: 7 fransiskanere fra bispedømmet Mérida-Badajoz

Den salige Felix Echevarría Gorostiaga OFM og 6 ledsagere

7 fransiskanere (Ordo Fratrum Minorum – OFM), 4 prester, 2 legbrødre og 1 kleriker med evige løfter

Gruppe 17: 10 dominikanere fra bispedømmet Oviedo

Den salige Celestin Josef Alonso Villar OP og 9 ledsagere

10 dominikanere (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP), 6 prester og 4 legbrødre

Gruppe 18: 1 karmelitt fra bispedømmet Oviedo

Den salige Eufrasius Barredo Fernandez (Eufrasio del Niño Jesús), prest OCD

1 uskodd karmelitt (Ordo Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo – OCD)

Gruppe 19: 14 dominikanere fra bispedømmet Santander

Den salige Henrik Izquierdo Palacios OP og 13 ledsagere

14 dominikanere (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP), 8 prester og 6 legbrødre

Gruppe 20: 22 fransiskanere fra bispedømmet Toledo

Den salige Viktor Chumillas Fernández OFM og 21 ledsagere

22 fransiskanere (Ordo Fratrum Minorum – OFM), 8 prester og 14 klerikere med evige løfter

Gruppe 21: 13 sekulargeistlige fra bispedømmet Toledo

Den salige Liberius González Nombela, sekularprest, og 12 ledsagere

12 sekularprester og 1 subdiakon

Gruppe 22: 4 skolebrødre fra bispedømmet Toledo

Den salige Diodorus López Hernando (Teodosio Rafael) FSC og 3 ledsagere

4 legbrødre fra kongregasjonen «Brødre av de kristne skoler» (Institutum Fratrum Scholarum Christianorum – FSC)

Gruppe 23: 16 karmelitter fra bispedømmet Toledo

Den salige Ovidius Fernández Arenillas (Eusebio del Niño Jesús) OCD og 15 ledsagere

16 uskodde karmelitter (Ordo Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo – OCD), 5 prester, 2 legbrødre, 8 klerikere med evige løfter og 1 novise

av Webmaster publisert 28.10.2007, sist endret 28.11.2015 - 02:49