233 salige martyrer fra Den spanske borgerkrig (d. 1936-38)

Minnedag: 22. september

Den salige Josef Aparicio Sanz og hans 232 ledsagere

Disse 233 martyrene led martyrdøden i de første månedene av Den spanske borgerkrigen (1936-39). For bakgrunn, se Martyrer fra Den spanske borgerkrigen. 226 av martyrene døde i den nå autonome regionen Valencia, en region med et eget språk som er nær beslektet med katalansk, en ærerik historie og en dypt kristen tradisjon. 135 av martyrene var født i Valencia, mens de andre kom fra resten av Spania, to var fra Uruguay og en var født i Frankrike.

Martyrene var vanlige mennesker – prester og ordensfolk og 42 legmenn og -kvinner, som ikke hadde noe med borgerkrigen eller med den ideologiske konfrontasjonen å gjøre. De ble drept på grunn av sin tro, kun fordi de var katolikker. Kirken saligkårer dem ikke fordi de ble drept av den ene siden i borgerkrigen, men fordi de var mennesker som levde sitt kristne liv med konsistens, trofasthet mot evangeliet og absolutt lydighet til Kirkens magisterium og lære. De kronet sitt kristne liv med det ytterste offer da de ga sitt eget liv.

Helligkåringskongregasjonens dekreter som anerkjente at de 233 var drept som martyrer «av hat mot troen», ble promulgert på fire ulike tidspunkter: 6 stk den 26. mars 1999, 8 stk den 28. juni 1999, 116 stk den 20. desember 1999 og 103 stk den 18. desember 2000. Martyrene fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdige».

Saligkåringen av de 233 martyrene den 11. mars 2001 var Kirkens hittil største saligkåringsseremoni – den gamle «rekorden» var den salige pave Pius IXs saligkåring av 206 japanske martyrer i 1877. På Petersplassen i Roma var det ikke som det pleier noen bilder av de nye martyrene. I stedet ble det brukt et felles symbol, nemlig bokstaven «P», som står for Paz (fred), sammen med et kors og en krone av laurbær. Det er symbolet på sarkofagen til den hellige diakon og martyr Vincent, skytshelgen for Valencia.

Paven bestemte at minnedagen for de 233 martyrene skal være 22. september, siden det var denne datoen flest av martyrene ble drept i Valencia i 1936.

Vi har delt opp biografiene for martyrene fra denne gruppen i følgende 16 grupper:


Gruppe 1: 74 sekularprester og legfolk fra erkebispedømmet Valencia

1A. 37 sekularprester i erkebispedømmet Valencia

1B: 19 kvinnelige medlemmer av Katolsk Aksjon i erkebispedømmet Valencia

1C: 18 mannlige medlemmer av Katolsk Aksjon i erkebispedømmet Valencia

Gruppe 2: 20 salige dominikanske martyrer

2A: 18 medlemmer av dominikanerordenen (Ordo Praedicatorum – OP)

2B: 2 sekularprester (medlemmer av et dominikansk prestefellesskap)

Gruppe 3: 4 salige fransiskanske martyrer

3: 4 medlemmer av fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum – OFM)

Gruppe 4: 6 salige martyrer fra Fransiskanerkonventualene

4: 6 medlemmer av Fransiskanerkonventualene (Ordo Fratrum Minorum Conventualium – OFMConv)

Gruppe 5: 18 salige kapusinske martyrer

5A: 12 medlemmer av Kapusinerordenen (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum – OFMCap)

5B: 5 medlemmer av ordenen Kapusinerklarisser (Ordo Sanctae Clarae Capuccinarum – OSCCap)

5C: 1 medlem av kongregasjonen Uskodde augustinerinner (Ordo Augustiniensium Discalceatorum – OAD)

Gruppe 6: 12 salige jesuittiske martyrer

6A: 11 medlemmer av ordenen Jesu Selskap (jesuitter) (Societas Iesu – SJ)

6B: 1 legmann inkludert i jesuittenes prosess

Gruppe 7: 32 salige salesianske martyrer

7A: 30 medlemmer av kongregasjonen Salesianerne av St. Johannes Don Bosco (Societas Sancti Francisci Salesii [Salesiani di Don Bosco] – SDB)

7b: 2 medlemmer av kongregasjonen «Døtre av Maria, de kristnes hjelp (Maria Auxiliatrix)» (Filiae Mariae Auxiliatricis – FMA)

Gruppe 8: 20 salige martyrer fra kapusinertertiarene av Den smertefulle Mor

8A: 19 medlemmer av kongregasjonen Kapusinertertiarer av Den smertefulle Mor (Mater Dolorosa) (Religiosos Terciaros Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores)

8B: 1 legkvinne inkludert i kapusinertertiarenes prosess

Gruppe 9: Den salige Marianus García Méndez

9: 1 medlem av kongregasjonen Prester av Jesu Hellige Hjerte (Congregatio Sacerdotum a Sacro Corde Iesu – SCI) (dehonianerne)

Gruppe 10: 30 salige martyrer fra skolebrødre og karmelittsøstre

10A: 6 medlemmer av kongregasjonen Brødre av de kristne skoler (Institutum Fratrum Scholarum Christianorum – FSC)

10B: 24 medlemmer av kongregasjonen Karmelittsøstre av nestekjærligheten (Religiosas Carmelitas de la Caridad)

Gruppe 11: Den salige Maria Guadalupe Ricart Olmos

11: 1 medlem av kongregasjonen Marias tjenerinner (Ordo Servarum Mariae – OSM)

Gruppe 12: 8 salige martyrer fra skolesøstrene (escolapias)

12A: 6 medlemmer av kongregasjonen «Marias Døtre, Søstre av religiøse skoler» (Instituto de Hijas de María, Religiosas de las Escuelas Pías – Sch.P.)

12B: 2 legkvinner, som var lærere

Gruppe 13: Den salige María Patrocinio Giner Gomis

13: 1 medlem av kongregasjonen Claretiner-søstrene (Religiosas de Maria Inmaculada, Misioneras Claretianas – RMI).

Gruppe 14: 2 salige martyrer fra Små søstre av de forlatte eldre

14: 2 medlemmer av kongregasjonen Små søstre av de forlatte eldre (Hermanitas de los Ancianos Desemparados)

Gruppe 15: 3 salige martyrer fra Kapusinertertiarsøstre

15: 4 medlemmer av kongregasjonen «Kapusinertertiarer av Den hellige Familie» (Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia)

Gruppe 16: Den salige Frans de Paula Castelló y Aleu

16: 1 salig martyr fra bispedømmet Lleida

av Webmaster publisert 26.06.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:48