4 salige fransiskanske martyrer fra Den spanske borgerkrig (d. 1936/37)

Minnedag: 22. september

Denne gruppen på 4 salige martyrer tilhører de 233 martyrene som ble saligkåret den 11. mars 2001. De 233 salige led martyrdøden i de første månedene av Den spanske borgerkrigen (1936-39). For bakgrunn, se Martyrer fra Den spanske borgerkrigen.

Martyrgruppen består av 4 medlemmer av fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum – OFM). De tilhørte provinsen Valencia. Helligkåringskongregasjonens dekret som anerkjente at de var drept som martyrer «av hat mot troen», ble promulgert den 20. desember 1999. De fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdige».

Seremonien på Petersplassen i Roma var Kirkens hittil største saligkåringsseremoni. Den dagen var det ikke som det pleier noen bilder av de nye martyrene. I stedet ble det brukt et felles symbol, nemlig bokstaven «P», som står for Paz (fred), sammen med et kors og en krone av laurbær. Det er symbolet på sarkofagen til den hellige diakon og martyr Vincent, skytshelgen for Valencia.

Paven bestemte at minnedagen for de 233 martyrene skal være 22. september, siden det var denne datoen flest av martyrene ble drept i Valencia i 1936.


De 4 martyrene er:

95. Den salige Paschalis Fortuño Almela OFM (sp: Pascual) (1886-1936), født den 3. mars 1886 i Villarreal de los Infantes i bispedømmet Tortosa (nå Segorbe-Castellón) i provinsen Castellón i regionen Valencia i Spania. Han ble døpt dagen etter. Hans barndom ble tilbrakt i en sunn atmosfære i en from familie som dyrket sin egen jord, og der lærte han de kristne dyder og arbeidsomhet. Han fikk sin første skolegang hos fransiskanerne i Villarreal.

I en alder av tolv år begynte han på fransiskanernes gutteseminar i Balaguer i Lérida, som tilhørte den fransiskanske provinsen Catalonia, hvor han begynte på de humanistiske studiene. Disse fullførte han på gutteseminaret i Benissa i Alicante, som tilhørte fransiskanernes provins Valencia. Han ble den 18. januar 1905 ikledd fransiskanerdrakten i novisiathuset Santo Espíritu del Monte i Gilet i Valencia, og der avla han også sine første løfter den 21. januar 1906. Han studerte filosofi og teologi på fransiskanernes studiehus i Onteniente i Valencia, og han ble presteviet den 15. august 1913 i Teruel.

Deretter sendte hans overordnede ham til gutteseminaret i Benissa for å utdanne de yngste i provinsen. Han fikk deres aktelse og tillit på grunn av sine resultater og sine pedagogiske kvaliteter. Etter fire år ble han utpekt til å tjenestegjøre i Custodia de San Antonio i Argentina, som var underlagt provinsen Valencia. I fem år utøvde han eksemplarisk prestetjeneste i huset i Azul og andre steder hvor hans overordnede sendte ham.

Da han vendte tilbake til hjemlandet, viet han seg igjen til utdannelsen av studentene i Benissa. Men han var snart i klosteret i Pego, og en tid bodde han i klosteret i Segorbe. I 1931 ble han utnevnt til vikar for novisiathuset Santo Espíritu del Monte. Til tross for sin sangvinske karakter visste han å kontrollere seg selv, og han var alltid vennlig og elskverdig.

Da borgerkrigen brøt ut i juli 1936, måtte han og medbrødrene alle forlate klosteret. Han søkte tilflukt i Villarreal, hvor han først bodde hos foreldrene og deretter hos sin søster Rosario. Han ble arrestert den 7. september, og ved daggry neste dag, den 8. september 1936, ble han drept av et knivstikk i brystet i Villareal, på landeveien mellom Castellón og Benicásim. Han ble gravlagt i Castellón. Men den 3. november 1938, etter at byen var erobret av general Francos tropper, ble hans jordiske rester flyttet til kirkegården i hjembyen Villarreal. I august 1967, da hans saligkåringssak ble innledet, ble martyrens legeme overført til klosterkirken i klosteret San Francisco i Villarreal.

96. Den salige Placidus García Gilabert OFM (sp: Plácido) (1895-1936), født den 1. januar 1895 i Benitachell i provinsen Alicante i regionen og bispedømmet Valencia i Spania. Han ble døpt dagen etter med navnet Mikael (sp: Miguel). Hans familie var dypt kristne og nøt stor respekt, og der lærte han å elske og tjene Herren. Han fikk sin første skolegang i de nasjonale skolene i hjembyen, og han utmerket seg blant sine jevnaldrende gjennom sine intellektuelle evner og sin vennlige, livlige og organiserte karakter. Som 12-åring begynte han i 1907 på det fransiskanske gutteseminaret i Benissa i Alicante, hvor han studerte humanistiske fag med bemerkelsesverdig fremgang.

Den 3. oktober 1910 ble han ikledd fransiskanerdrakten i klosteret Santo Espíritu del Monte i Gilet i Valencia. Samtidig byttet han navn til Placidus (sp: Plácido). Der fullførte han novisiatet, og den 24. oktober 1911 avla han sine løfter. Han gjennomførte briljant sine studier i filosofi og teologi i fransiskanerprovinsen Valencias studiehus og ble presteviet den 21. september 1918.

Han var en mann hengiven til studier og undervisning, som han kombinerte med utøvelsen av prestetjenesten. Hans viktigste tjeneste var innen utdannelse i provinsens formasjonshus og i kollegiet «La Concepción» i Onteniente i Valencia. Han fremhevet seg som en veltalende forkynner av Guds ord og var svært flittig i skriftestolen. Han underviste i humanistiske fag ved det fransiskanske seminaret i Benissa og senere i teologi ved det fransiskanske studiehuset i Cocentaina, hvor han også var studentmester.

På grunn av sin intellektuelle kapasitet og sine pedagogiske evner ble han sendt til Roma for videregående studier (1930-33) ved det pavelige athenaeum Antonianum. Der fikk han tittelen Lector general ved fakultetet for kirkerett. Han er den andre studenten fra Antonianum som er saligkåret – den første var en av de hellige martyrer i Kina i 1900. Da han vendte tilbake til sitt hjemland, underviste han i teologi ved fransiskanernes studiehus i Onteniente, hvor han også var superior for den fransiskanske kommuniteten og rektor for kollegiet.

Da Den spanske borgerkrigen brøt ut den 18. juli 1936, bodde p. Placidus på skolen La Concepción i Onteniente. Tre dager senere måtte brødrene forlate skolen og de søkte tilflukt ulike steder. P. Placidus dro til hjembyen Benitachell for å søke sikkerhet hos slektninger og landsmenn. Han stolte på Guds forsyn og gjemte seg ikke, men levde et normalt liv i byen.

Men han ble arrestert den 15. august i Benitachell og ble drept den 16. august 1936 i La Plana de Denia i Alicante, på landeveien mellom Denia og Jávea. Han ble fryktelig lemlestet før han ble drept. Hans legeme ble i 1967 høytidelig overført til sognekirken i Benitachell.

97. Den salige Alfred Pellicer Muñoz OFM (sp: Alfredo) (1914-1936), født den 10. april 1914 i Bellreguard i Valencia i Spania. Han ble døpt den 14. april og fikk da navnet Jakob (sp: Jaime). Bellreguard ligger i fruktområdet i Gandía og var velstående på grunn av sine fruktbare appelsinlunder. Innbyggerne fremhevet seg ved sin religiøsitet, og en frukt av dette var utallige kall til preste- og ordenslivet, spesielt fransiskanske. Jakob kom fra en slik religiøs familie. Han fikk sin første utdannelse ved de nasjonale skolene i hjembyen før han som 11-åring begynte på fransiskanernes gutteseminar i Benissa i Alicante.

Som 16-åring dro han til klosteret Santo Espíritu del Monte i Gilet i Valencia, hvor han ble ikledd den fransiskanske drakten den 25. august 1930. Samtidig endret han navn til Alfred (sp: Alfredo). Proklamasjonen av Den andre spanske republikk den 14. april 1931 med den politiske revolten og det følgende gateopprøret fikk de overordnede til å oppløse novisiatet i midten av mai og sende novisene hjem til sine familier i påvente av begivenhetenes gang.

Tretti dager senere ble novisene invitert til å gjenoppta novisiatet på to ulike steder alt etter hvor de kom fra: Chelva i Valencia eller Pego i Alicante. Broder Alfred tilbrakte denne måneden i foreldrenes hus i Bellreguard og fullførte novisiatet i fransiskanernes hus i Pego. Der avla han sine enkle løfter den 27. september 1931. Han dro snart til klosterskolen i Onteniente, også et fransiskansk formasjonshus, og der studerte han filosofi og teologi. Han avla sine evige løfter den 5. juli 1936, men var fortsatt ikke ferdig med teologistudiene.

To uker senere, den 18. juli 1936, brøt Den spanske borgerkrigen ut. Tre dager senere ble munkene i Onteniente tvunget til å forlate huset og søke tilflukt hver for seg. Den 22-årige Alfred dro til barndomshjemmet i Bellreguard, hvor han bodde en tid i relativ ro. Hans familie foreslo at han skulle utdanne seg til lærer, men han avviste dette forslaget fordi han ønsket å bevare sitt fransiskanske kall.

Han ble arrestert søndag den 4. oktober 1936 og ble umiddelbart henrettet ved skyting klokken tre om ettermiddagen i Pedrera de Gandía, tre kilometer fra Gandía i retning Valencia. Han ble skutt sammen med en sekularprest, en fransiskanertertiarbroder og en legmann. Alle fire ble gravlagt på kirkegården i Gandía. Etter borgerkrigen ble de den 3. juni 1939 flyttet i en felles kiste til Bellreguard og gravlagt på kirkegården der dagen etter. Kort før saligkåringen ble de jordiske restene av broder Alfred identifisert og overført til byens sognekirke.

98. Den salige Salvator Mollar Ventura OFM (sp: Salvador) (1896-1936), født den 27. mars 1896 i Manises seks kilometer fra Valencia i Spania. Byen var velstående på grunn av sin keramikkindustri av internasjonalt ry. Han var den fjerde av syv barn av Bautista Mollar og Maria Ventura. De kom opprinnelig fra Bechí i Castellón, men hadde kommet til byen på jakt etter arbeid. Denne fattige arbeiderfamilien var ydmyk og enkel, men også ærlig og kristen. To dager etter fødselen ble sønnen døpt i sognet San Juan Bautista, og han fikk navnet Bautista etter faren. På grunn av familiens økonomiske situasjon fikk han bare grunnutdannelse i de nasjonale skolene i byen, og deretter måtte han begynne å arbeide for å hjelpe familien. Fritiden brukte han på nestekjærlig arbeid og apostolatet blant barna i fattigområdene.

Han var nært knyttet til sognemenigheten og var medlem av La Adoración Nocturna og Las Conferencias de San Vicente de Paúl. På søndag ga han katekeseundervisning til barna og resiterte rosenkransen med dem. Hvert år dro han noen dager til det fransiskanske klosteret Santo Espíritu del Monte i Gilet i Valencia, og utvilsomt gjorde kontakten med munkene at hans fransiskanske kall vokste frem i ham.

Den 20. januar 1921 ble han i dette klosteret ikledd fransiskanerdrakten som legbror. Han endret sitt navn til Salvator (sp: Salvador), og etter avslutningen av novisiatet avla han sine løfter den 22. januar 1922, 25 år gammel. Sine femten års ordensliv tilbrakte han i klostrene Santo Espíritu og Benissa, bortsett fra tre år (1930-33), som han tilbrakte i San Francisco el Grande i Madrid. Han hadde alltid embetet som sakristan i klosteret.

Da Den spanske borgerkrigen brøt ut den 18. juli 1936, bodde han i kollegiet i Benissa. Alle munkene ble tvunget til å forlate kollegiet for å søke tilflukt hver på sin kant. Salvator tilbrakte de første femten dagene i et hus som tilhørte en velgjører i samme by. Men for ikke å sette dem i fare når forfølgelsene brøt ut igjen, dro han snart til Manises, hvor han søkte ly i huset til sin søster Consuelo. Der levde han et tilbaketrukket liv og hjalp sine slektninger med arbeidet i huset, men uten å neglisjere sine åndelige øvelser og sin fromme praksis. Vitner fortalte senere at han hadde en følelse av at han ville lide martyriet, og det forberedte han seg på i total akseptering av Guds vilje.

Manises var et av distriktene i Valencia hvor den religiøse forfølgelsen var sterkest, med arrestasjon og mord på utallige prester, munker og katolske legfolk. Den 13. oktober kom det militssoldater til Salvators søsters hus med det påskudd å skulle foreta en registrering. De arresterte ham og brakte ham til byens karmelittkloster, som var omgjort til fengsel. Der satt han i to uker og gjennomgikk streng tortur. Han ble skutt om kvelden den 27. oktober i Picadero de Paterna i Valencia. Han ble gravlagt i en fellesgrav på den kommunale kirkegården i Valencia, men i en kiste. I 1939, etter borgerkrigen, ble hans jordiske rester overført til Manises. I 1949 ble legemene til alle drepte prester og munker i Manises overført til sognet San Juan Bautista i Manises. I 1968, da Salvators saligkåringsprosess ble åpnet, ble hans jordiske rester flyttet nær alteret for den hellige Frans.

av Webmaster publisert 26.06.2005, sist endret 03.10.2017 - 00:48