2 salige martyrer fra kongregasjonen «Små søstre av forlatte eldre» (d. 1936)

Minnedag: 22. september

Disse to salige martyrene tilhører gruppen på 233 martyrer som ble saligkåret den 11. mars 2001. De 233 salige led martyrdøden i de første månedene av Den spanske borgerkrigen (1936-39). For bakgrunn, se Martyrer fra Den spanske borgerkrigen.

De to var medlemmer av kongregasjonen «Små søstre av de forlatte eldre» (Hermanitas de los Ancianos Desamparados - HAD) og tilhørte kommuniteten i Regnana i Valencia. Helligkåringskongregasjonens dekret som anerkjente at de to var drept som martyrer «av hat mot troen», ble promulgert den 18. desember 2000. De fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdige».

Seremonien på Petersplassen i Roma var Kirkens hittil største saligkåringsseremoni. Den dagen var det ikke som det pleier noen bilder av de nye martyrene. I stedet ble det brukt et felles symbol, nemlig bokstaven «P», som står for Paz (fred), sammen med et kors og en krone av laurbær. Det er symbolet på sarkofagen til den hellige diakon og martyr Vincent, skytshelgen for Valencia.

Paven bestemte at minnedagen for de 233 martyrene skal være 22. september, siden det var denne datoen flest av martyrene ble drept i Valencia i 1936.


De 2 martyrene er:

228. Den salige Josefa Ruano García (1854-1936) (sr. Josefa de San Juan de Dios), født den 9. juli 1854 i Berja i Almería i Spania. Hun ble døpt den 11. juli i sognet Asunción i Berja. Hun ble fermet (konfirmert) den 1. september 1877.

Som 23-åring sluttet hun seg den 8. desember 1877 til kongregasjonen «Små søstre av de forlatte eldre». Hun ble ikledd ordensdrakten i Valencia den 19. mars 1880. Samtidig avla hun sine første løfter. Den 15. oktober 1885 avla hun sine evige løfter i Valencia. Hun var superior for huset i Cascante i Navarra fra 1916 til 1922, Requena i Valencia fra 1922 til 1928, Alcira i Valencia fra 1928 til 1934 og igjen i Requena fra 1934 til 1936.

Hun led martyrdøden sammen med sin medsøster den 8. september 1936 i [el término municipal] i Buñol i Valencia. Deres graver befinner seg på kirkegården i Requena i Valencia.

229. Den salige Dolores Puig Bonany (1857-1936) (sr. Dolores de Santa Eulalia), født den 11. juli 1857 i Berga i Barcelona i Catalonia i Spania. Hun ble døpt samme dag. Hun ble fermet den 29. april [år?] i sognet Santa Eulalia i Berga.

Den 25. september 1886 sluttet hun seg til kongregasjonen «Små søstre av de forlatte eldre», og hun påbegynte postulatet den 1. oktober 1886. Hun ble ikledd ordensdrakten i Valencia den 27. januar 1887 og avla sine treårige løfter den 27. januar 1889. Hun ble forflyttet til huset i Villena i Alicante to dager senere, den 29. januar, og i 1890 ble hun forflyttet til huset i Yecla i Murcia. Hun avla sine evige løfter i Valencia den 9. mars 1892. Tre dager senere, den 12. mars, ble hun overført til huset i Requena i Valencia, hvor hun forble til sin død. Hun hadde embetet som portner i huset.

Hun led martyrdøden sammen med sin medsøster den 8. september 1936 i [el término municipal] i Buñol i Valencia. Deres graver befinner seg på kirkegården i Requena i Valencia.

av Webmaster publisert 26.06.2005, sist endret 02.10.2017 - 20:31