74 salige martyrer fra Valencia (d. 1936/37)

Minnedag: 22. september

Denne gruppen på 74 salige martyrer er den største enkeltgruppen blant de 233 martyrene som ble saligkåret den 11. mars 2001. De 233 salige led martyrdøden i de første månedene av Den spanske borgerkrigen (1936-39). For bakgrunn, se Martyrer fra Den spanske borgerkrigen.

Gruppen består av 37 sekularprester og 37 medlemmer av Katolsk Aksjon og andre apostoliske foreninger i erkebispedømmet Valencia. Helligkåringskongregasjonens dekret som anerkjente at de var drept som martyrer «av hat mot troen», ble promulgert den 18. desember 2000. De fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdige».

Seremonien på Petersplassen i Roma var Kirkens hittil største saligkåringsseremoni. Den dagen var det ikke som det pleier noen bilder av de nye martyrene. I stedet ble det brukt et felles symbol, nemlig bokstaven «P», som står for Paz (fred), sammen med et kors og en krone av laurbær. Det er symbolet på sarkofagen til den hellige diakon og martyr Vincent, skytshelgen for Valencia.

Paven bestemte at minnedagen for de 233 martyrene skal være 22. september, siden det var denne datoen flest av martyrene ble drept i Valencia i 1936.

De 74 martyrene er:


1A. 37 sekularprester i erkebispedømmet Valencia:

1. Den salige Josef Aparicio Sanz (sp: José) (1893-1936), født den 12. mars 1893 i Enguera i provinsen Valencia i Spania. Han kom fra en dypt kristen familie. Han studerte på seminaret i Valencia og ble presteviet i 1916. Han gjorde prestetjeneste i Benali, Santa María de Oliva, Benifallím og Lluxent før han til slutt ble erkeprest (arcipreste) i Enguera. Han utmerket seg gjennom sin store kjærlighet til eukaristien og til Jomfru Maria. Han ble drept den 29. desember 1936 i Picadero de Paterna i Valencia sammen med sin hjelpeprest (coadjutor), den salige Henrik Johannes Requena (nr 12). Hans grav befinner seg i sognekirken i Enguera.

2. Den salige Ferdinand González Añón (sp: Fernando) (1886-1936), født den 17. februar 1886 i Turís i provinsen Valencia i Spania. Han kom fra en dypt religiøs familie og tok handelsutdannelse før han begynte på seminaret i Valencia. Han ble presteviet i 1913 og gjorde prestetjeneste i Alcácer, Santa Catalina de Alzira, Macastre, Cortes de Pallás, Anna, San Juan de la Ribera og Valencia før han til slutt ble sogneprest (párroco) i hjembyen Turís i Valencia. Han fremhevet seg som en arbeidernes apostel. Han ble drept den 27. august 1936 i Picassent. Hans grav befinner seg i Picassent, men hans levninger er ikke blitt identifisert.

3. Den salige Johannes Ventura Solsona (sp: Juan) (1875-1936), født i 1875 i Villahermosa del Río i provinsen Castellón i regionen Valencia i Spania. Han kom fra en svært fattig familie og hadde elleve søsken. Han studerte på kallskollegiet i Valencia. Han ble presteviet i 1901 som «bispedømmearbeider» (operario diocesano). Han ble viserektor for Colegio Español i Roma. Deretter var han sogneprest (párroco) i Nuestra Señora de los Ángeles del Cabanyal før han ble erkeprest (arcipreste) i hjembyen Villahermosa del Río i Castellón. Han ble drept den 17. september 1936 i Castillo de Villamalefa i Castellón.

4. Den salige Josef Raimund Ruiz Bruixola (sp: José Rámon) (1857-1936), født den 30. mars 1857 i Foios i provinsen Valencia i Spania. Han studerte på seminaret i Valencia og ble presteviet i 1882. Han var hjelpeprest (coadjutor) i Quart de Poblet og arbeidet deretter i ulike sogn i provinshovedstaden Valencia. Han var spesielt opptatt av de fattige og syke. Han var en venn av don José Bau, og sammen med ham grunnla han en åndelig skole for presteskapet. Han var sogneprest (párroco) i San Nicolás i Valencia. Han ble drept den 29. oktober 1936 i Gilet i Valencia, 79 år gammel.

5. Den salige Raimund Josef Martí Soriano (sp: Ramón José) (1902-1936), født den 7. oktober 1902 i Burjassot i provinsen Valencia i Spania. Han kom fra en svært beskjeden, men kristen familie og studerte på seminaret i Valencia. Han ble presteviet i 1926 og ble sendt som prest til Vallada. Han hadde en forkjærlighet for de fattige og for arbeiderne, som han organiserte verksteder for, og han grunnla en fagforening for å forsvare kvinnelige arbeidere. Han ble til slutt dekan (cura regente) i Vallada. Han ble drept den 27. august [28. august?] 1936 i Carretera de Godella a Bétera i Valencia.

6. Den salige Joakim Vilanova Camallonga (sp: Joaquín) (1888-1936), født den 6. oktober 1888 i Ontinyent i provinsen Valencia i Spania. Han viste allerede som barn tegn på prestekall og begynte på kallskollegiet. Han hadde en søster som ble nonne. Han ble presteviet i 1920 og ble først sendt til Quatretondeta og deretter til Ibi i provinsen Alicante i regionen Valencia, hvor han var hjelpeprest (coadjutor). Han fremhevet seg for sin godhet og tjenestevillighet, og han ble høyt elsket av hele folket. Han ble drept den 29. juli 1936 i Ibi [I Ontinyent?].

7. Den salige Henrik Morant Pellicer (sp: Enrique) (1908-1936), født den 13. oktober 1908 i Bellreguard i provinsen Valencia i Spania. Han kom fra en dypt religiøs familie og studerte på seminaret i Valencia. Han ble presteviet i 1933 og ble sendt som prest (cura) til Barx. Der var han elsket av sognebarna for sin eksemplariske ydmykhet og arbeidsomhet. Han grunnla et bibliotek og et kor og arbeidet mye med unge mennesker. Han ble drept den 3. oktober 1936 [4. oktober?] i Xeraco i Valencia.

8. Den salige Carmelo Sastre Sastre (1890-1936), født den 21. desember 1890 i Pego i provinsen Alicante i regionen Valencia i Spania. Han studerte på seminaret i Valencia og ble presteviet i 1919. Deretter utførte han prestetjeneste i Margarida, Villalonga, Tavernes de Valldigna og Santa María de Oliva før han til slutt ble sogneprest (párroco) i Piles. Han utmerket seg gjennom sin kjærlighet til de fattige og for sin åpne og inkluderende holdning mot alle, særlig de som sto fjernest fra Kirken. Han ble drept den 15. august 1936 i Palma de Gandía i Valencia.

9. Den salige Vincent Ballester Far (sp: Vicente) (1888-1936), født den 4. februar 1888 i Benidoleig i provinsen Alicante i regionen Valencia i Spania. Han studerte på seminaret i Valencia og på Colegio del Patriarca og ble presteviet i 1913. Han ble sendt som prest til Jávea (katalansk (valensiansk): Xàbia) i provinsen Alicante i regionen Valencia, og der ble han frem til sin død. Han ble høyt elsket av fiskerne der, som han underviste i katekismen og hjalp sjenerøst. Han var rektor eller kapellan (capellán) for augustinernonnene i Xàbia. Han ble drept den 23. september 1936 på Carretera de Teulada (Teulada-riksveien) i Benissa i Alicante.

10. Den salige Raimund Stefan Bou Pascual (sp: Ramón Esteban) (1906-1936), født den 12. oktober 1906 [1903?] i Polop de la Marina i provinsen Alicante i regionen Valencia i Spania. Han ble funnet forlatt som spedbarn av en familie i Benimantell som adopterte ham. Han studerte på seminaret i Valencia og ble presteviet i 1931. Han utmerket seg ved sin beskjedenhet, arbeidsomhet og store tjenestevillighet overfor de aller fattigste. Han ble til slutt dekan (cura regente) i Planes. Han ble drept den 15. oktober 1936 [17. oktober?] i La Nucía i Alicante.

11. Den salige Paschalis Ferrer Botella (sp: Pascual) (1894-1936), født den 9. november 1894 i Algemesí i provinsen Valencia i Spania. Han kom fra en dypt kristen familie og begynte på kallskollegiet i Valencia. Han ble presteviet i 1913 og ble kapellan (vicario) i La Sarga. Deretter ble han sendt til hjembyen Algemesí, hvor han ble kapellan (capellán) i sognet San Vicente. Der grunnla han foreninger for religion, kultur og fritid, og han var svært populær og elsket for sin enkelhet og arbeidsomhet. Han ble drept den 24. september 1936 i Sueca i Valencia.

12. Den salige Henrik Johannes Requena (sp: Enrique Juan) (1903-1936), født den 2. mars 1903 i Aielo de Malferit i provinsen Valencia i Spania. Han var en av fjorten søsken, hvorav to døde som martyrer. Han studerte på seminaret i Valencia og ble presteviet i 1930. Han ble hjelpeprest (coadjutor) i Enguera og hadde et perfekt samarbeid med sin sogneprest, den salige Josef Aparicio Sanz (nr 1), som han ble drept sammen med den 29. desember 1936 i Picadero de Paterna i Valencia. Hans grav er på kirkegården i Aielo de Malferit.

13. Den salige Elias Carbonell Mollá (sp: Elías) (1869-1936), født den 20. november 1869 i Cocentaina i provinsen Alicante i regionen Valencia i Spania. Han var sønn av en lege og studerte på seminaret i Valencia, hvor han tok doktorgraden i teologi. Han ble presteviet i 1893 og utøvde alltid sin prestetjeneste i hjembyen Cocentaina, hvor han var hjelpeprest (coadjutor). Han arbeidet mye med ungdom og innen alle felt som angikk velgjørenhet, nestekjærlighet og apostolat. Han ble drept den 2. oktober 1936 i Sax i Alicante i bispedømmet Orihuela sammen med sin yngre bror Johannes Baptist (nr 14).

14. Den salige Johannes Baptist Carbonell Mollá (sp: Juan Bautista) (1874-1936), født den 6. juni 1874 i Cocentaina i provinsen Alicante i regionen Valencia i Spania. Han var sønn av en lege og studerte først på seminaret i Orihuela og deretter i Valencia. Han ble presteviet i 1898 og var organist og hjelpeprest (coadjutor) i hjembyen Cocentaina og var urettelig i alle slags apostolater. Han ble drept den 2. oktober 1936 i Sax i Alicante i bispedømmet Orihuela sammen med sin eldre bror Elias (nr 13).

15. Den salige Paschalis Penadés Jornet (sp: Pascual) (1894-1936), født den 3. januar 1894 i Montaverner i provinsen Valencia i Spania. Han studerte på kallskollegiet i Valencia. Han ble presteviet i 1921, og han ble først sendt til La Pobla del Duc. Deretter gjorde han tjeneste som prest i Campos de Arenoso, Sempere, Salem og Adsubia før han til slutt ble dekan (regente) i Bélgida. Han ble drept den 15. september 1936 i Puerto de Cárcer i Valencia. En sa om ham at han var en apostel i alle ting og at hans liv ikke kunne ha noe annet mål enn martyriet.

16. Den salige Salvator Ferrandis Seguí (sp: Salvador) (1880-1936), født den 25. mai 1880 i L'Orxa i provinsen Alicante i regionen Valencia i Spania. Hans foreldre ga ham en solid kristen oppdragelse. Han studerte på seminaret i Valencia og på Colegio del Patriarca og ble presteviet i 1904. Han begynte sin prestetjeneste i Villalonga, fortsatte i L'Alquería de la Comtessa og ble til slutt sogneprest (párroco) i Pedreguer. Der restaurerte han kirken ved hjelp av sin egen arv, og han ga mye hjelp til de fattige og syke. Han ble drept den 3. august 1936 på Carretera del Vergel (Vergel-riksveien) i Alicante.

17. Den salige Josef Toledo Pellicer (sp: José) (1909-1936), født den 15. juli 1909 i Llaurí i provinsen Valencia i Spania. Han var sønn av svært katolske arbeidere og tok eksamen artium på skolen som skolopianerne (piaristene) drev i Alzira. Deretter begynte han på seminaret i Valencia, og han ble presteviet i 1934. Deretter kastet han seg ut i aktiv tjeneste, hvor orkester, patronat, Katolsk Aksjon, studiesirkler, katekisme og prekenvirksomhet var hans favorittaktiviteter. Han var hjelpeprest (coadjutor) i Banyeres. Han ble drept den 10. august 1936 i El Saler de Valencia, 25 år gammel.

18. Den salige Ferdinand García Sendra (sp: Fernando) (1905-1936), født den 31. mars 1905 i Pego i provinsen Alicante i regionen Valencia i Spania. Som barn ble han korgutt og han fikk sin utdannelse hos fransiskanerne i Pego og Benisa. Han studerte på seminaret i Valencia og ble presteviet i 1931. Deretter var han prest (cura) i to sogn i Alicante, først i Bolulla og deretter i Sagra. Der ble han kalt «en far for alle» på grunn av sine dyder. Han ble drept den 18. september 1936 i La Pedrera de Gandía i Valencia.

19. Den salige Josef García Mas (sp: José) (1896-1936), født den 11. juni 1896 i Pego i provinsen Alicante i regionen Valencia i Spania. Han fikk sin utdannelse av fransiskanerne i Pego og Benissa og fortsatte deretter på seminaret i Valencia. Han ble presteviet i 1923 og ble kapellan (vicario) i Carroja og deretter prest (cura) i Patró og i Benisili i Alicante. Til slutt ble han kapellan (capellán) i Ecce-Homo i hjembyen Pego. Der pleide han gudstjenesten og kallene, og som en konsekvens begynte flere unge menn på seminaret. Han ble drept den 18. september 1936 i La Pedrera de Gandía i Valencia.

20. Den salige Josef Maria Segura Penadés sp: (José María) (1896-1936), født den 13. oktober 1896 i Ontinyent i provinsen Valencia i Spania. Han studerte på kallskollegiet og seminaret i Valencia og ble presteviet i 1921. Han ble født sendt som hjelpeprest (coadjutor) til Adzaneta de Albaida, hvor han gjorde et stort arbeid gjennom Arbeiderfondet, som han grunnla ved hjelp av sin egen arv. Som hjelpeprest i hjembyen Ontinyent arbeidet han mye blant ungdommen. Han ble drept den 11. september 1936 i Genovés i Valencia.

21. Den salige Salvator Estrugo Solves (sp: Salvador) (1862-1936), født den 12. oktober 1862 i Alzira i provinsen Valencia i Spania. Allerede som liten følte han prestekallet takket være sin fromme familie. Han studerte på seminaret i Valencia og ble presteviet i 1888. Deretter var han hjelpeprest (coadjutor) i Tous, Guadassuar, Alberic og Siete Aguas. Til slutt var han kapellan (capellán) ved hospitalet i Alberic i Valencia. Han ble drept den 10. august 1936 i Alberic, 73 år gammel.

22. Den salige Vincent Sicluna Hernández (sp: Vicente) (1859-1936), født den 30. september 1859 [31. oktober?] i Valencia i Spania [i Navarrés?]. Hans far var i sivilgarden og hans bestefar stammet fra Malta. Han utdannet seg til lærer, og på seminaret i Valencia tok han lisensiatgraden i teologi. Han ble presteviet i 1884 og var prest (cura) i Cortés de Pallás. Så ble han sogneprest i Navarrés, og der arbeidet han i mer enn tretti år. Han arbeidet mye innen det sosiale området gjennom fagforeningen for landbruket. Han ble drept den 22. september 1936 i Bolbaite i Valencia, nesten 77 år gammel.

23. Den salige Vincent Maria Izquierdo Alcón (sp: Vicente María) (1891-1936), født den 25. mai 1891 i Mosqueruela i Teruel i Spania. Hans foreldre var Custodio Izquierdo y Colom og Fausta Alcón y Zaera, begge født i landsbyen. Familien var dypt kristen og talte mange prester og ordensfolk, og begge Vincents søsken var også ordensfolk, broren Urban var kamillianer og søsteren Theodora tilhørte Kongregasjonen av Santa Ana. Vincent tilbrakte barndommen i Mosqueruela og Iglesuela del Cid og andre byer i provinsen Teruel. Han gikk på skole i byen og likte sport, musikk og maling.

Fra Vincent var svært liten følte han seg trukket mot å bli prest. Han påbegynte sine studier på Seminario Conciliar i Valencia med bemerkelsesverdige resultater. Han mottok tonsuren og de lavere vielser den 20. mars, subdiakonatet den 3. april og diakonatet i mai 1915. Han ble presteviet i advent 1915. Deretter gjorde han tjeneste som hjelpeprest (coadjutor) i L'Ollería (1916), Cogullada (1918), Carcaixent (Carcagente) (1920) og Cheste (1926). I 1931 ble han sogneprest (párroco) i Bicorp før han til slutt overtok som sogneprest i La Pobla (Puebla) i Farnals.

Vincents innsats og hengivenhet til sognet og den pastorale virksomheten var total, og han var nesten alltid opptatt med katekese og å besøke syke og døende. Han var spesielt opptatt av utdannelsen av de unge, og han gjorde bruk av Katolsk Aksjon slik at legfolket hjalp ham i hans intense pastorale aktivitet. Han hadde en stor hengivenhet for La Virgen de los Desamparados, og da kapellet brant, styrtet han inn i flammene for å redde bildet av Valencias skytshelgen.

Da borgerkrigen brøt ut, ble Vincent forfulgt, arrestert og drept av troens fiender på grunn at han var prest. Han ble drept den 18. august 1936 i Rafelbuñol (Rafelbunyol) i Valencia.

24. Den salige Josef Maria Ferrándiz Hernández (sp: José María) (1879-1936), født den 11. august 1879 i El Camp de Mirra i provinsen Alicante i regionen Valencia i Spania. Han studerte på seminaret i Valencia og på Colegio del Patriarca. Han tok doktorgraden i teologi og ble presteviet i 1904. Han gjorde prestetjeneste i Xaló, Camp de Mirra, Benissivá, Alberic og Dénia før han til slutt ble erkeprest (arcipreste) ved Santa María i Alcoi. Han arbeidet mye innenfor legapostolatet, som senere skulle fremmes av Andre Vatikankonsil (1962-65). Han ble drept den 24. september 1936 i Rotglá i Corberá i Játiva i Valencia.

25. Den salige Frans av Paola Ibáñez Ibáñez (sp: Francisco de Paula) (1876-1936), født den 22. september 1876 i Penáguila i provinsen Alicante i regionen Valencia i Spania. Han var sønn av en møller og studerte på seminaret i Valencia og deretter på Colegial de Santo Tomás. Han tok doktorgrader i teologi og kirkerett og lisensiatgrader i filosofi og litteratur. Han ble presteviet i 1900 og var prest (cura) i Muro del Alcoy og Almássera før han ble kollegiatsprest (abad de colegiata) i Xàtiva (en kollegiatskirke er en kirke som har kapittel uten å være domkirke). Han ble drept den 19. august 1936 i Llosa de Ranes [Rosa de Ranes] i Valencia.

26. Den salige Josef González Huguet (sp: José) (1874-1936), født den 23. januar 1874 i Alaquàs i provinsen Valencia i Spania. Han studerte ved seminaret i Valencia, tok doktorgraden i teologi og ble presteviet i 1898. Han ble kapellan (vicario) i Sueca og Paterna, deretter dekan (regente) i Puzol før han de siste 25 årene var sogneprest (párroco) i Cheste. Hans pastorale arbeid var enormt, han hjalp alltid de fattige og restaurerte sognekirken etter at den ble ødelagt i en brann. Han ble drept den 12. oktober 1936 i Ribarroja del Turia i Valencia.

27. Den salige Josef Fenollosa Alcayna (sp: José) (1903-1936), født den 16. mars 1903 i Rafelbunyol i provinsen Valencia i Spania. Han vokste opp i en beskjeden arbeiderfamilie, men fikk en dypt kristen oppdragelse. Han begynte på kallskollegiet og fortsatte på Colegial de Santo Tomás i Valencia. Han tok doktorgraden i teologi og ble presteviet i 1926. Deretter var han professor på seminaret og visesekretær for erkebiskopen, og han utmerket seg ved sin enkelhet og ydmykhet. Han ble til slutt kollegiatskannik (canónigo de la colegiata) i San Bartolomé i Valencia (en kollegiatskirke er en kirke som har kapittel uten å være domkirke). Han ble drept den 27. september 1936 i Sagunto i Valencia.

28. Den salige Felix Yuste Cava (sp: Félix) (1887-1936), født den 21. februar 1887 i Chulilla i provinsen Valencia i Spania. Han var svært from som barn. Han begynte studiene på seminaret i Valencia og fortsatte dem på Colegio Español i Roma. Han tok doktorgrader i filosofi, teologi og kirkerett på universitetet Gregoriana. Han ble til slutt sogneprest (párroco) i San Juan y San Vicente i Valencia. Han var en av de beste sogneprestene og den med den klareste forstand i presteskapet i Valencia. Han ble drept den 14. august 1936 i El Saler i Valencia.

29. Den salige Vincent Pelufo Corts (sp: Vicente) (1868-1936), født den 26. februar 1868 i Alzira i provinsen Valencia i Spania. Han studerte på seminaret i Orihuela og ble presteviet i 1894. Han ble sogneprest (párroco) i San Vicente de Raspeig før han i 1904 ble sendt til sin hjemby Alzira. Han utmerket seg som rådgiver for Katolske Arbeideres Klubb og var en talsmann for Kirkens sosiallære gjennom kåserier og konferanser. Han var til slutt kapellan (capellán) for nonnene i klosteret som tilhørte kongregasjonen Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados i Alzira. Han ble drept den 11. september 1936 [22. september?] i Alzira.

30. Den salige Josef Maria Canet Giner sp: (José María) (1903-1936), født den 24. august 1903 i Bellreguard i provinsen Valencia i Spania. Han ble født i en beskjeden familie. Han begynte på kallskollegiet og fortsatte deretter på seminaret i Valencia. Han ble presteviet i 1930 og ble sendt som kapellan (vicario) til Catamurruch. I tillegg betjente han byen Margarida. Han levde som en fattig blant de fattige og ble straks høyt elsket av sine sognebarn. Han ble drept den 4. oktober 1936 i La Pedrera de Gandía i Valencia.

31. Den salige Frans Sendra Ivars (sp: Francisco) (1899-1936). Født den 23. april 1899 i Benissa i provinsen Alicante i regionen Valencia i Spania. Hans familie var dypt religiøse og orienterte ham allerede fra barndommen mot kirkelige saker. Han studerte på kallskollegiet og ble presteviet i 1923. Deretter gjorde han tjeneste som prest i Tormos, Ráfol og Sanet før han til slutt ble dekan (cura regente) i Calpe. Han arbeidet også som snekker, murer og smed. Han ble drept den 4. september 1936 i Teulada i Alicante.

32. Den salige Diégo Llorca Llopis (lat: Didacus) (1896-1936), født den 2. juli 1896 i Oliva i provinsen Valencia i Spania. Den dype kristne tradisjonen i hans familie gjorde at han allerede som liten utviklet et sterkt prestekall. Han studerte på seminaret i Valencia og ble presteviet i 1925. Deretter utførte han tjeneste som hjelpeprest (coadjutor) i Setla-Mirarrosa, Miraflor og Denia før han til slutt ble hjelpeprest i Benissa. Han utmerket seg gjennom sin hengivenhet til katekismeundervisningen. Han ble drept den 6. september 1936 i Gata de Gorgos i provinsen Alicante i regionen Valencia. [Navnet Diégo er en forvanskning av Iago, den spanske formen for Jakob, og det er først i nyere tid det er latinisert til Didacus.]

33. Den salige Alfons Sebastiá Viñals (sp: Alfonso, Alonso) (1910-1936), født den 27. mai 1910 [25. juli?] i Valencia i Spania. Han var sønn av en dagarbeider. Han påbegynte studiene på seminaret i Orihuela og fortsatte på Colegial de Santo Tomás i Valencia. Han ble presteviet i 1933 og er kjent for sin interesse for arbeiderapostolatet og sitt vennskap med den fremtidige kardinal Ángel Herrera og den salige Ludvig Campos Górriz (nr 134). Han var direktør for La Escuela de Formación Social i Valencia. Han ble drept den 1. september 1936 i Paterna i Valencia.

34. Den salige Germanus Gozalbo Andreu (sp: Germán) (1913-1936), født den 30. august 1913 i Torrent i provinsen Valencia i Spania. Han studerte med glans på seminaret i Valencia og deretter på Colegio del Patriarca og utmerket seg gjennom sin fromhet. Han ble presteviet den 16. juni 1936 og viste stor entusiasme for å arbeide med Katolsk aksjon. Han var prest (misacantano) (= «en som synger messen») i Torrent. Han ble drept den 22. september 1936 på Montserrat-riksveien i Valencia. Han var med sine 23 år den yngste av disse 37 prestemartyrene.

35. Den salige Gonzales Jesus Viñes Masip (sp: Gonzalo Jesús) (1883-1936), født den 19. januar 1883 i Xàtiva i provinsen Valencia i Spania. Han tok eksamen artium på Colegio Setabense, og deretter begynte han på seminaret i Valencia. Han ble presteviet i 1906, og senere forlot han ikke hjembyen Xàtiva. Han ble til slutt kollegiatskannik (canónigo de la colegiata) i Xàtiva (en kollegiatskirke er en kirke som har kapittel uten å være domkirke). Han var anerkjent som poet, historiker, forsker, journalist og valensiansk forfatter, han var medlem av kulturelle foreninger og arbeidet mye med ungdom. Han ble drept den 10. desember 1936 i Vallés i Valencia.

36. Den salige Vincent Gregor Rubiols Castelló (sp: Vicente Gregorio) (1874-1936), født den 13. mars 1874 [19. januar 1883?] i Gandía i provinsen Valencia i Spania [i La Pobla Llarga?]. Han studerte på seminaret i Valencia og ble presteviet i 1894. Deretter var han i nesten førti år sogneprest (cura párroco) i La Pobla Llarga i provinsen Valencia uten noen sinne å være fraværende, bortsett fra en dag i året da han dro til Gandía for å feire familiens viktigste fest sammen med sine slektninger. Han var høyt elsket fordi han tok seg av de syke og ga dem almisser. Han ble drept den 4. august 1936 i La Pobla Llarga [kilden newsaints sier at han døde i Picassent i Valencia].

37. Den salige Antonius Silvestre Moya (sp: Antonio) (1892-1936), født den 16. oktober 1892 [26. oktober?] i L'Ollería i provinsen Valencia i Spania. Han var sønn av en sivilgardist, studerte på seminaret i Valencia og tok doktorgraden i teologi. Han ble presteviet i 1915 og ble sendt for å gjøre prestetjeneste i Calp, Quatretonda, Otos og La Font de la Figuera. Han var til slutt sogneadministrator (cura ecónomo) i Santa Tecla i Xàtiva i provinsen Valencia. Han utmerket seg alltid ved sin harmoniske ånd i vanskelige tider for Kirken og katolikkene. Han ble drept den 7. august 1936 i El Saler i Valencia [i Puerto de Carcer?].

1B: 19 kvinnelige medlemmer av Katolsk Aksjon i erkebispedømmet Valencia:

38. Den salige Amalia Abad Casasempere (1897-1936), født den 11. desember 1897 i Alcoi i provinsen Alicante i regionen Valencia i Spania. Hun var enke, mor til to døtre og husmor. Hun levde ut sitt legkall på en ekte måte og tilhørte ulike religiøse foreninger, blant dem Katolsk Aksjon. Hun utmerket seg gjennom sin nestekjærlige aktivitet i samarbeid med sognet. Hun ble drept den 21. september 1936 [26. september?] i Benillup i Alicante.

39. Den salige Anna Maria Aranda Riera (sp: Ana María) (1888-1936), født den 24. januar 1888 i Denia i provinsen Alicante i regionen Valencia i Spania. Hun var ugift og husmor. Hun var dypt religiøs og kommuniserte hver dag. Hun deltok i diverse foreninger og bevegelser i Kirken, blant dem Katolsk Aksjon. Hun ble drept den 14. oktober 1936 i Picadero de Paterna i Valencia.

40. Den salige Florencia Caerols Martínez (1890-1936), født den 20. februar 1890 i Caudete i Albacete i Alicante i regionen Valencia i Spania. Hun var ugift og tekstilarbeider. Hun utmerket seg som kateket i sitt sogn, gjennom sine besøk til de syke og som mønsterarbeider i sin fabrikk. Hun ble drept den 2. oktober 1936 [1. oktober?] i Rotglá Corbera i Játiva i Valencia.

41. Den salige María Climet Mateu (1887-1936), født den 13. mai 1887 i Xàtiva i provinsen Valencia i Spania. Hun var husmor og glødende katolsk, og hun deltok aktivt i sognets liv og sto i Kirkens tjeneste gjennom ulike foreninger for legfolk, blant annet Katolsk Aksjon.

Rundt midnatt den 20. august 1936 ville noen anarkister arrestere henne på ordre av en revolusjonskomité. Hennes 80-årige mor, Julia Mateu Ferrer, satte seg opp mot militssoldatene og det oppsto håndgemeng. Til slutt slo hun armene om datteren og ropte: «Jeg forlater ikke min datter! Om nødvendig dør vi sammen.» Klokken tre om morgenen den 20. august ble de to kvinnene skutt ved kirkegården i Xàtiva. Da mordene ble kjent dagen etter, ble hele byen opprørt og rasende, for Maria var høyt elsket.

42. Den salige Társila Córdoba Belda (1861-1936), født den 8. mai 1861 i Sollana i provinsen Valencia i Spania. Hun var enke, mor til tre avdøde sønner og husmor. Hun utøvde et sosialt apostolat og praktiserte nestekjærlighet overfor syke, fattige og trengende, og hun næret sitt åndelige liv gjennom messe og daglig kommunion. Hun ble drept den 17. oktober 1936 i Algemesí i Valencia, 75 år gammel.

43. Den salige Fransiska Cualladó Baixauli (sp: Francisca) (1890-1936), født den 3. desember 1890 [1. desember?] i Valencia i Spania. Hun var en ugift syerske. Hun hjalp alle, selv i de vanskeligste øyeblikk, uten noen ganger å skjule at hun var ivrig katolikk. Hennes dype tro var grunnet i eukaristien. Hun ble drept den 19. september 1936 i Torres de Espioca i Benifaió i Valencia.

44. Den salige María Teresa Ferragud Roig (1853-1936), født den 14. januar 1853 [4. januar?] i Algemesí i provinsen Valencia i Spania. Hun var husmor.

Da Den spanske borgerkrig brøt ut den 18. juli 1936, var Maria Teresa 83 år. Hennes fire døtre, som var klausurerte nonner, ble tvunget til å forlate sine klostre og søkte tilflukt hos sin mor. Det var kapusinerklarissene María Vicenta (nr 117), María Joaquina (nr 118) og Maria Felicidad (nr 119) og den uskodde augustinereremittsøsteren María Josefa Ramona (nr 122). Der levde de et liv i bønn.

På festen for Kristus Kongen den 25. oktober 1936 ble de alle arrestert og tatt med til et kloster som var omgjort til fengsel. Da militsmennene samme kveld tok med seg de fire nonnene for å drepe dem, sa deres mor: «Dit mine døtre går, går jeg også». Foran den gamle kvinnens øyne ble døtrene drept en etter en i Cruz Cubierta de Alzira i Valencia. Deretter skjøt de henne også. Fra første øyeblikk ble de fem kvinnene betraktet som martyrer i byen.

Hennes sak er den mest symbolske i denne martyrgruppen. Som en ny «Makkabéer-mor» oppmuntret hun sine døtre i deres siste time og døde sammen med dem.

45. Den salige Louise Maria Frías Cañizares (sp: Luisa María) (1896-1936), født den 20. juni 1896 i Valencia i Spania. Hun var ugift og professor ved universitetet i Valencia. Hun var velkjent for sin nestekjærlige ånd og sin sosiale bevissthet. Hun utviklet sitt apostolat til legfolk i den akademiske verden og på sognenivå. Hun ble drept den 6. desember 1936 i Picadero de Paterna i Valencia.

46. Den salige Encarnación Gil Valls (1888-1936), født den 27. januar 1888 i Ontinyent i provinsen Valencia i Spania. Hun var ugift og lærer (maestra nacional). Hun utfoldet sitt apostolat blant barna og gjennomsyret de timelige realiteter med evangelisk ånd takket være sin dype tro. Hun ble drept den 24. september 1936 i Puerto De L'Ollería i Valencia.

47. Den salige María del Pilar Jordá Botella (1905-1936), født den 26. januar 1905 i Alcoi i provinsen Alicante i regionen Valencia i Spania. Hun var ugift og husmor. Hun var med sine 31 år den yngste i denne martyrgruppen, og hun utstrålte en slik optimisme og glede at hun fikk lov til å utføre et sosialt apostolat gjennom nestekjærlighet og personlig vitnesbyrd. Hun ble drept den 27. september 1936 i Benifallím i Alicante.

48. Den salige Herminia Martínez Amigó (1887-1936), født den 31. juli 1887 i Puzol (Puçol) i provinsen Valencia i Spania. Hun var gift og husmor. Hun utførte mye veldedig arbeid og var svært sjenerøs. Hennes spiritualitet ble næret av eukaristien og kjærlighet til Jomfru Maria. Hun led martyrdøden sammen med sin ektemann den 26. september 1936 i Gilet i Valencia.

49. Den salige Maria Louise Montesinos Orduña (sp: María Luisa) (1901-1937), født den 3. mars 1901 i Valencia i Spania. Hun var ugift og husmor, eksemplarisk i utførelsen av sine huslige plikter, men også en sosial apostel og medlem av diverse religiøse foreninger for legfolk. Hun led martyrdøden sammen med sin far, sine tre brødre og sin onkel den 31. januar 1937 i Picassent i Valencia.

50. Den salige Josefina Moscardó Montalvá (1880-1936). Født den 10. april 1880 i Alzira i provinsen Valencia i Spania. Hun var ugift og husmor. Hun hjalp alltid alle sjenerøst, uten noensinne å skjule at hun var praktiserende katolikk, og hun var medlem av foreninger i sognet. Hun ble drept den 22. september 1936 i Alzira.

51. Den salige María del Olvido Noguera Albelda (1903-1936), født den 30. desember 1903 i Carcaixent i provinsen Valencia i Spania. Hun var ugift og husmor. Hun var engasjert i ulike apostoliske oppgaver, levde sitt kristne liv med dyp tro, noe hun viste i arbeid i sognet og med sosiale spørsmål. Hun ble drept den 20. november 1936 [30. november?] i Benifairó de Valldigna i Valencia.

52. Den salige Crescencia Valls Espí (1863-1936), født den 9. juni 1863 i Ontinyent i provinsen Valencia i Spania. Hun var husmor og arbeidet hjemme som syerske, og hun deltok i sognets liv gjennom ulike foreninger. Hun led martyrdøden sammen med sine tre søstre den 20. september 1936 [27. september?] i Puerto de Canals i Valencia, 73 år gammel.

53. Den salige María de la Purificación Vidal Pastor (1892-1936), født den 14. september 1892 i Alzira i provinsen Valencia i Spania. Hun var ugift og husmor. Hun var seg bevisst sine plikter som borger og katolikk, og hun hjalp alltid sin neste. Hun levde et intenst liv av eukaristisk og mariansk fromhet. Hun ble drept den 21. september 1936 på Carrera de Corbera (Corbera-riksveien) i Valencia.

54. Den salige María del Carmen Viel Ferrando (1893-1936), født den 27. november 1893 i Sueca i provinsen Valencia i Spania. Hun var ugift og husmor. Hun arbeidet mye med arbeiderungdommen og deltok i sognets sosiale aktiviteter, og hun deltok aktivt i religiøse initiativer. Hun ble drept den 4. november 1936 [5. november?] i El Saler i Valencia.

55. Den salige Pilar Villalonga Villalba (1891-1936), født den 22. januar 1891 i Valencia i Spania. Hun var ugift og husmor. Hun levde alltid et intenst åndelig liv som ga seg offentlig uttrykk i Kirkens tjeneste gjennom katolske foreninger. Hun ble drept den 11. desember 1936 [11. november?] i Burjassot i Valencia.

56. Den salige Sofía Ximénez Ximénez (Maria Sofia Teresa) (1876-1936), født den 15. oktober 1876 i Valencia i Spania. Hun var enke og husmor og mor til to sønner. Hun var mor i en eksemplarisk familie og visste å kombinere sine huslige plikter med apostolisk engasjement i sitt sogn og med vitnesbyrd om sin tro. Hun ble martyrdrept den 23. september 1936 i Benicalap i Valencia [i Picadero de Paterna?] sammen med sin sønn Luis, sin søster, den salige nonnen María de la Purificación (nr 204) og hennes medsøster, den salige María Josefa del Río Messa (nr 205).

1C: 18 mannlige medlemmer av Katolsk Aksjon i erkebispedømmet Valencia:

57. Den salige Rafael Alonso Gutiérrez (1890-1936), født den 14. juni 1890 i Ontinyent i provinsen Valencia i Spania. Han var gift og far til seks barn. Han var postbestyrer. Han levde ut sitt legkall aktivt i Katolsk aksjon, som han var president for. Han ble drept den 11. august 1936 i Agullent i Valencia. Han led martyrdøden sammen med den salige Karl Díaz (nr 60).

58. Den salige Marinus Blanes Giner (sp: Marino) (1888-1936), født den 17. september 1888 i Alcoi i provinsen Alicante i regionen Valencia i Spania. Han var gift og far til ni barn. Han var entusiastisk i forsvaret av humane og kristne verdier, og han hadde en sterk personlighet hvor alle dyder og kjærligheten til Gud skinte. Han ble drept den 8. september 1936 [21. juli?] i Alcoi.

59. Den salige Josef Maria Corbín Ferrer (sp: José María) (1914-1936), født den 26. desember 1914 i Valencia i Spania. Han var ugift og universitetsstudent. Han ble drept den 27. desember 1936, dagen etter sin 22-årsdag, i Santander i Cantabria om bord på fangeskipet «Alfonso Pérez». Han var dermed den yngste av martyrene i denne gruppen.

60. Den salige Karl Díaz Gandía (sp: Carlos) (1907-1936), født den 25. desember 1907 i Ontinyent i provinsen Valencia i Spania. Han var gift og far til en datter på åtte måneder. Han hadde en dyp spiritualitet, næret av daglig kommunion. Han ble drept den 11. august 1936 i Agullent i Valencia. Han led martyrdøden sammen med den salige Rafael Alonso (nr 57).

61. Den salige Salvator Damian Enguix Garés (sp: Salvador Damián) (1862-1936), født den 27. september 1862 i Alzira i provinsen Valencia i Spania. Han var enkemann og far til seks barn. Han var veterinær og utførte sitt yrke med ærlighet. Han gikk til daglig messe og kommunion og tilhørte flere religiøse foreninger, og han var alltid på linje med den katolske tro. Han ble drept den 29. oktober 1936 [28. oktober?] i Alzira, 74 år gammel.

62. Den salige Ismael Escrihuela Esteve (1902-1936), født den 20. mai 1902 i Tavernes de Valldigna i provinsen Valencia i Spania. Han var født etter farens død og tilhørte en svært religiøs familie. Han var gift og far til tre barn, han arbeidet i jordbruket og var aktivt medlem av Katolsk Aksjon og sin menighet. Han ble drept den 9. september 1936 [8. september?] i Picadero de Paterna i Valencia.

63. Den salige Johannes Baptist Faubel Cano (sp: Juan Bautista) (1889-1936), født den 3. januar 1889 i Llíria i provinsen Valencia i Spania. Han var gift og far til tre barn og var fyrverkeritekniker. Han hadde en dyp tro og kommuniserte daglig. Han tilhørte forskjellige religiøse foreninger, forsvarte Kirken og var alltid svært nestekjærlig overfor sin neste. Han ble drept den 28. august 1936 i Paterna i Valencia.

64. Den salige Josef Raimund Ferragud Girbés (sp: José Ramón) (1887-1936), født den 10. oktober 1887 i Algemesí i provinsen Valencia i Spania. Han var gift og far til åtte barn og var arbeider. Han var en ekte troende legmann, levde i enkelhet og dyp tro og tilhørte ulike legforeninger på sognenivå. Han ble drept den 24. september 1936 i Alzira i Valencia.

65. Den salige Vincent Galbis Gironés (sp: Vicente) (1910-1936), født den 9. september 1910 i Ontinyent i provinsen Valencia i Spania. Han var gift og hadde et barn og arbeidet som advokat. Han var en engasjert legmann helt fra han var liten, og han var nestekjærlig, jovial og modig i forsvaret av Guds sak, særlig i vanskelige øyeblikk. Han ble drept den 21. september 1936 i Benisoda i Valencia, 26 år gammel.

66. Den salige Johannes Gonga Martínez (sp: Juan) (1911-1936), født den 25. mars 1911 i Carcaixent i provinsen Valencia i Spania. Han var ugift og arbeidet som kontorist. Han kunne ikke bli prest av helsemessige årsaker, og derfor levde han som engasjert legmann og vitnet om kristen utholdenhet i sitt sogn. Han ble drept den 13. november 1936 i Simat de Valldigna i Valencia [i El Portichol (Carrera de Tavernes de Valldigna)?], 25 år gammel.

67. Den salige Karl López Vidal (sp: Carlos) (1894-1936), født den 15. november 1894 i Gandía i provinsen Valencia i Spania. Han var gift, men hadde ingen barn. Han var andresakristan i kollegiatskirken i Gandía. Han var i Kirkens tjeneste og hjalp alltid sin trengende neste, uten noensinne å skjule at han var en glødende katolikk. Han døde den 6. august 1936 i La Pedrera de Gandía i Valencia.

68. Den salige Josef Raimund Medes Ferrís (sp: José Ramón) (1885-1936) ble født den 13. januar 1885 i Algemesí i provinsen Valencia i Spania. Han var sønn av dypt kristne foreldre og ble døpt i sognet San Jaime samme dag. Han giftet seg med Purificación Esteve Martínez, men de fikk ingen barn. I sin ungdom var han preget av en utmerket moralsk og religiøs atferd, for han deltok i daglig messe og kommunion før han gikk til sitt arbeid i landbruket.

Hans offentlige og private liv var eksemplarisk, beveget av kjærlighet og en sterk forsynets ånd, og han var energisk og modig i å forsvare Guds sak og hans Kirke. Han hadde aldri noen fiender og levde sin kristne nestekjærlighet overalt og i et mangfold av sosiale arbeider. Han virket hovedsakelig i Sindicato Católico Agrícola (den katolske landbruksforeningen), men han var også et aktivt medlem av slike fromme foreninger som La Adoración Nocturna, Sagrado Corazón de Jesús, karmelittenes tredjeorden VOT (venerable orden tercera), Santo Domingo de Guzmán, Asociación del Santo Rosario (som han ba hver dag sammen med sin hustru) og La Felicitación Sabatina. Han var en ekte sosial apostel som vitnet om sin tro med et svært intenst kristent liv.

Da borgerkrigen og den påfølgende revolusjonen startet, ble Josefs to brødre som var uskodde karmelitter (Ordo Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo [Ordo Carmelitarum Discalceatorum – OCD]), Guds tjener Julián Medes Ferrís, prest (ordensnavn: Ernesto de la Virgen de la Salud) (1890-1936) og Guds tjener Vicente Medes Ferrís, legbror (ordensnavn: Vicente Domingo de la Sagrada Familia) (1888-1936), og hans søster som var den salige cisterciensernonnen María de la Natividad Medes Ferrís (kalt Natividad) (saligkåret den 3. september 2015), utvist fra sine egne klostre, mens legmannen Josef bodde i sitt hjem sammen med sin hustru.

De to uskoddekarmelittbrødrene tilhører de 33 martyrene i provinsen Santa Teresa de Aragón y Valencia. De er nr 193 og 194 i gruppen Miguel Serra Sucarrats og 213 ledsagere fra bispedømmekleresiet, ordensfolk og legfolk fra Segorbe-Castellón. Deres informativprosess ble åpnet på bispedømmenivå den 30. april 1998 og avsluttet den 29. september 2001 etter at dekretet nihil obstat var utstedt av Vatikanet den 5. februar 2001.

De tilbringe flere måneder hvor de dyrket et intenst åndelig liv og arbeidet på markene. Det antas at en omreisende avisselger, som bodde ved siden av Josefs hus og tilhørte den kommunistiske cellen i Algemesí, rapporterte dem til komiteen.

Om kvelden den 11. november kom det militssoldater til Josefs hjem, sendt av den lokale komiteen, og krevde at Josefs hustru Purificación Esteve Martínez skulle forråde de skjulte personene, med alvorlige trusler hvis hun nektet. Etter en fåfengt kamp måtte hun vise dem de tre ordensfolkene. Sr. Natividad ble tatt med til sitt eget gamle kloster Fons Salutis i Algemesí, hvor hun hadde levd som nonne i mange år. Hennes brødre ble låst inne i klosteret til Las Bernardas de la Villa, som var omgjort til fengsel.

Så begynte Josef og hans hustru å be rosenkransen, og de overlot alt i hendene på Det guddommelige Forsyn, som var hans motto. I skumringen kom militssoldatene hjem til dem og arresterte Josef, og de tok ham til sine tre søsken i samme fengsel, hvor de var isolert fra hverandre.

Samme dag som hun ble arrestert, ble sr. Natividad dømt til døden, og klokken elleve om kvelden ble hun ført til sin henrettelse sammen med sine tre brødre. Sr. Natividad ble satt i en bil sammen med p. Ernesto, mens br. Vicente var i en annen bil og Josef ble også kjørt alene. De hadde hendene bundet bak ryggen og ble dyttet med haglekolbene om de rørte seg. Kortesjen av tre biler dro til veien mellom Alcudia og Carlet, og i L'Alcúdia (sp: La Alcudia), frem til 1981 kjent som Alcudia de Carlet i provinsen og regionen Valencia i Spania, åtte kilometer fra Algemesí, ble de fire søsknene skutt. Det var tidlig på morgenen den 12. november. Senere kunne man se at de ble drept med skudd i nakken.

Et øyenvitne sa at p. Ernesto på tidspunktet for sitt martyrium og på vegne av sine søsken, fortalte morderne: «Vi vet at vi kommer til å bli drept, men vi dør gjerne for religionen og Spania. ¡Viva Cristo Rey!» Etter krigen flyttet Josefs hustru, Purificación Esteve, levningene av sin mann og hans tre religiøse søsken til kirkegården i Algemesí. I 1940 ble levningene av de to uskodde karmelittene ble tatt til Panteón de los Mártires i den religiøse kommuniteten i Desierto de las Palmas. Foreløpig hviler Josefs levninger i sognekirken San Jaime i Algemesí.

69. Den salige Paulus Meléndez Gonzalo (sp: Pablo) (1876-1936), født den 7. november 1876 i Valencia i Spania. Han var gift og hadde ti barn. Han var advokat og journalist og president for Katolsk aksjon i Valencia. Han samarbeidet i fortrolighet med erkebiskopene og etablerte katolske foreninger og bevegelser. Han ble martyrdrept sammen med sin sønn Alberto den 23. desember 1936 på Castellar-riksveien i Valencia [i Paterna?].

70. Den salige Josef Perpiñá Nácher (sp: José) (1911-1936), født den 22. februar 1911 i Sueca i provinsen Valencia i Spania. Han var gift og arbeidet som telegrafist og advokat. Han var en katolikk av en dyp tro og kommuniserte daglig, han utøvde sin nestekjærlighet ved å forsvare fattige menn uten å ta betaling, og han drev en intens apostolisk aktivitet. Han ble drept den 29. desember 1936 [19. desember?] i Picadero de Paterna i Valencia, 25 år gammel.

71. Den salige Arthur Ros Montalt (sp: Arturo) (1901-1936), født den 26. oktober 1901 i Vinalesa i provinsen Valencia i Spania. Han var gift og far til seks barn og var arbeider. Han tilhørte flere katolske foreninger og var høyt verdsatt for sitt mot, sin jovialitet, sin evne til å behandle mennesker og sin uforferdede apostoliske ånd. Han ble drept den 28. august 1936 i Moncada i Valencia [i Vinalesa?].

72. Den salige Paschalis Torres Lloret (sp: Pascual) (1885-1936), født den 23. januar 1885 i Carcaixent i provinsen Valencia i Spania. Han var gift og hadde fire barn og var bygningsarbeider og formann. Han hadde en stor hengivenhet til eukaristien og Jomfru Maria og deltok i det sosiale apostolat som medlem av ulike foreninger i sognet. Han ble drept den 6. september 1936 i Carcaixent.

Til stede på Petersplassen under hans saligkåring i 2001 var hans sønn José María Torres Pérez, som var åtte år gammel da faren ble drept, sammen med sin bror, hustru og tre barn.

73. Den salige Emmanuel Torró García (sp: Manuel) (1902-1936), født den 2. juli 1902 i Ontinyent i provinsen Valencia i Spania. Han var gift, men hadde ingen barn. Han var formann. Han levde intenst sine kristne plikter, og selv om han var klar over farene, skjulte han aldri at han var praktiserende katolikk. Han ble drept den 21. september 1936 i Benisoda i Valencia.

74. Den salige Josef Maria Zabal Blasco (sp: José María) (1898-1936), født den 20. mars 1898 i Valencia i Spania. Han var gift og hadde tre barn. Han arbeidet på Estación del Norte (Nordbanestasjonen) i Valencia. Han var en mann av dyp tro og fremhevet seg gjennom sitt sosiale apostolat, utviklet i sin vanskelige arbeidssituasjon med glede, jovialitet og ekte kristen sans. Han ble drept den 8. desember 1936 i Picadero de Paterna i Valencia.

av Webmaster publisert 26.06.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:49