Den salige Maria Guadalupe Ricart Olmos (1881-1936)

Minnedag: 22. september

Den salige Maria Guadalupe Ricart Olmos (1881-1936)
En del av gruppen 233 salige martyrer fra Den spanske borgerkrig

218. Den salige Maria Guadalupe Ricart Olmos OSM (1881-1936) ble født som Fransiska (sp: Francisca) den 23. februar 1881 i Albal, ni kilometer fra Valencia i provinsen ved samme navn i Spania. Som 15-åring trådte hun inn i kongregasjonen «Marias tjenerinner» (servittene) (Ordo Servarum Mariae – OSM) og ble klausurert nonne i deres kloster Nuestra Señora al Pie de la Cruz i Mislata i Valencia. Hun tok ordensnavnet María Guadalupe. Hun tjente som klosterets priorinne.

Den spanske borgerkrig brøt ut den 18. juli 1936. For bakgrunn, se Martyrer fra Den spanske borgerkrigen. Da måtte klosteret forlates, og hun søkte tilflukt i huset til sin søster Filomena. Der ble hun arrestert klokken to om natten den 2. oktober 1936, og to timer senere ble hun skutt i Silla i Valencia, nærmere bestemt et sted kalt Sario på grensen mellom Picassent og Silla på veien til Madrid. Hennes lik ble ødelagt på grotesk vis.

Hun tilhører de 233 martyrene som ble saligkåret den 11. mars 2001. De 233 salige led martyrdøden i de første månedene av Den spanske borgerkrigen (1936-39). Hun var ordenens første saligkårede martyr fra Den spanske borgerkrigen. Helligkåringskongregasjonens dekret som anerkjente at hun var drept som martyr «av hat mot troen», ble promulgert den 18. desember 2000. Hun fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdig».

Seremonien på Petersplassen i Roma var Kirkens hittil største saligkåringsseremoni. Den dagen var det ikke som det pleier noen bilder av de nye martyrene. I stedet ble det brukt et felles symbol, nemlig bokstaven «P», som står for Paz (fred), sammen med et kors og en krone av laurbær. Det er symbolet på sarkofagen til den hellige diakon og martyr Vincent, skytshelgen for Valencia.

Paven bestemte at minnedagen for de 233 martyrene skal være 22. september, siden det var denne datoen flest av martyrene ble drept i Valencia i 1936.

av Webmaster publisert 26.06.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:53