8 salige martyrer fra skolesøstrene i Den spanske borgerkrig (d. 1936/37)

Minnedag: 22. september

8 salige martyrer fra skolesøstrene i Den spanske borgerkrig (d. 1936/37)
En del av gruppen 233 salige martyrer fra Den spanske borgerkrig

Denne gruppen på 8 salige martyrer tilhører de 233 martyrene som ble saligkåret den 11. mars 2001 av pave Johannes Paul II (1978-2005). De 233 salige led martyrdøden i de første månedene av Den spanske borgerkrigen (1936-39). For bakgrunn, se Martyrer fra Den spanske borgerkrigen.

Martyrgruppen består av 6 medlemmer av kongregasjonen «Marias Døtre, Søstre av religiøse skoler» (Instituto de Hijas de María, Religiosas de las Escuelas Pías – Sch.P.). Medlemmene kalles skolesøstre eller på spansk escolapias. I tillegg kommer to legkvinner fra Uruguay, som var lærere. Saligkåringsprosessen for de fem første ble åpnet i Valencia den 20. april 1985, og samtidig begynte de tre andres prosess i Madrid. Helligkåringskongregasjonens dekret som anerkjente at de åtte var drept som martyrer «av hat mot troen», ble promulgert den 28. juni 1999. De fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdige».

Seremonien på Petersplassen i Roma var Kirkens hittil største saligkåringsseremoni. Den dagen var det ikke som det pleier noen bilder av de nye martyrene. I stedet ble det brukt et felles symbol, nemlig bokstaven «P», som står for Paz (fred), sammen med et kors og en krone av laurbær. Det er symbolet på sarkofagen til den hellige diakon og martyr Vincent, skytshelgen for Valencia.

Paven bestemte at minnedagen for de 233 martyrene skal være 22. september, siden det var denne datoen flest av martyrene ble drept i Valencia i 1936.


De 8 martyrene er:

12A: 6 medlemmer av kongregasjonen «Marias Døtre, Søstre av religiøse skoler» (Instituto de Hijas de María, Religiosas de las Escuelas Pías – Sch.P.):

Disse fem søstrene fra skolen i Calle de San Vicente 122 i Valencia søkte tilflukt på et loft i samme gate på grunn av forfølgelsene og den antireligiøse stemningen. Den 8. august 1936 ble de tatt av militsen. De ble ført til stranden i El Saler ved Valencia, hvor de ble henrettet om ettermiddagen samme dag. Deres graver befinner seg i krypten i ordenens kollegium i Valencia.

219. Den salige Maria Baldillou Bullit Sch.P. [Valdillou] (1905-1936) (sr. María del Niño Jesús), født den 6. februar 1905 i Balaguer i bispedømmet La Seu de Urgel i provinsen Lleida (sp: Lérida) i Catalonia i Spania. Hun sluttet seg til skolesøstrenes kongregasjon og avla sine løfter den 18. april 1927. Hun ble sendt til skolen søstrene drev i Valencia.

220. Den salige Pascuala Presentación Gallén Martí Sch.P. (1872-1936) (sr. Presentación de la Sagrada Familia), født den 21. september 1872 i Morella i bispedømmet Tortosa i provinsen Castellón de la Plana i regionen Valencia i Spania. Hun sluttet seg til skolesøstrenes kongregasjon og påbegynte novisiatet den 7. juli 1890. Fra 1899 bodde hun på skolen i Valencia.

221. Den salige Maria Louise Girón Romera Sch.P. (sp: María Luisa) (1887-1936) (sr. María Luisa de Jesús), født den 25. august 1887 i Bujalance i Córdoba i Andalucía i Spania. Hun sluttet seg til skolesøstrenes kongregasjon og avla sine løfter den 31. mars 1918. Hun ble bestemt for skolen kongregasjonen drev i Valencia. Mellom 1920 og 1934 arbeidet hun på Cuba før hun vendte tilbake til Valencia.

222. Den salige Nazaria Gómez Lezáun Sch.P. (1869-1936) (sr. Carmen de San Felipe Neri), født den 27. juli 1869 i Eulz i bispedømmet Pamplona i Navarra i Spania. Hun sluttet seg til skolesøstrenes kongregasjon og avla sine løfter den 8. september 1895. I 41 år var hun portner ved kongregasjonens skole i Valencia.

223. Den salige Antonia Riva Mestres Sch.P. (1893-1936) (sr. Clemencia de San Juan Bautista), født den 8. oktober 1893 i Igualada i bispedømmet Vich (nå Vic) i Barcelona i Catalonia i Spania. Hun sluttet seg til skolesøstrenes kongregasjon og avla sine løfter den 31. mai 1919. Etter et kort opphold i Zaragoza ble hun sendt til Valencia.

Mor Maria de la Yglesia og den uruguayanske legkvinnen Dolores Aguilar-Mella Díaz levde fra slutten av juli 1936 som flyktninger på et loft i Madrid, mens Dolores' søster Consuelo bodde sammen med sin familie. Etter å ha holdt ut i to måneder gjennom uroligheter, husransakelser og all slags trusler og forfølgelse ble Dolores stanset på gaten den 19. september 1936. To timer senere kom militssoldater for å hente Moder Maria på det loftet hvor hun skjulte seg. Consuelo, som da var der for å finne ut hva som hadde skjedd med søsteren Dolores, ble med henne. For sin kristne tro og overbevisning, som de erklærte utvetydig, ble de tatt med til utkanten av Madrid og martyrdrept den 19. september.

Dolores og Consuelo Aguilar-Mella Díaz er de første salige fra Uruguay. De hadde uruguayanske diplomatpass og nøt dermed internasjonal beskyttelse, men den opphørte med bruddet i de diplomatiske forbindelsene mellom Uruguay og Spania.

224. Den salige María de Encarnación de la Yglesia de Varo Sch.P. (1891-1936) (sr. María de Jesús), født den 25. mars 1891 i Cabra i Córdoba i Andalucía i Spania. Hun var superior for skolen i Madrid. Hennes grav befinner seg i kapellet i ordenens kollegium i Carabanchel.

12B: To legkvinner fra Uruguay

225. Den salige Dolores Aguilar-Mella Díaz (Uruguay) (1897-1936), født den 29. mars 1897 i Montevideo i Uruguay. Hun og søsteren Consuelo (nr 226) hadde uruguayansk mor og spansk far. De var tidligere studenter fra Carabanchel og var nå lærere. Deres graver befinner seg på kirkegården i Almudena i Madrid.

226. Den salige Consuelo Aguilar-Mella Díaz (Uruguay) (1898-1936), født den 29. mars 1898 i Montevideo i Uruguay. Hun og søsteren Dolores (nr 225) hadde uruguayansk mor og spansk far. De var tidligere studenter fra Carabanchel og var nå lærere. Deres graver befinner seg på kirkegården i Almudena i Madrid.

av Webmaster publisert 26.06.2005, sist endret 02.10.2017 - 20:22