Den salige María Patrocinio Giner Gomis (1874-1936)

Minnedag: 22. september

Den salige María Patrocinio Giner Gomis (1874-1936)
En del av gruppen 233 salige martyrer fra Den spanske borgerkrig

227. Den salige María Patrocinio Giner Gomis (1874-1936) ble født som Maria Cinta Asunción Giner Gomis den 4. januar 1874 i Tortosa i Tarragona i Spania. I 1893 sluttet hun seg til kongregasjonen Claretiner-søstrene (Religiosas de Maria Inmaculada, Misioneras Claretianas – RMI) med ordensnavnet María Patrocinio de San Juan. I mange år underviste hun de unge generasjoner Claretiner-søstre i Carcagente. Hun grunnla kommuniteten og skolen i Puerto de Sagunto. Hun led under den første forfølgelsen i 1931.

Den 18. juli 1936 brøt Den spanske borgerkrig ut. For bakgrunn, se Martyrer fra Den spanske borgerkrigen. Hun ble drept den 13. november 1936 i Portichol de Tavernes de Valldigna i Valencia. Hennes grav befinner seg på sognekirkegården i Benifairó de Valldigna.

Hun tilhører de 233 martyrene som ble saligkåret den 11. mars 2001. De 233 salige led martyrdøden i de første månedene av Den spanske borgerkrigen (1936-39). Helligkåringskongregasjonens dekret som anerkjente at hun var drept som martyrer «av hat mot troen», ble promulgert den 18. desember 2000. Hun fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdig».

Seremonien på Petersplassen i Roma var Kirkens hittil største saligkåringsseremoni. Den dagen var det ikke som det pleier noen bilder av de nye martyrene. I stedet ble det brukt et felles symbol, nemlig bokstaven «P», som står for Paz (fred), sammen med et kors og en krone av laurbær. Det er symbolet på sarkofagen til den hellige diakon og martyr Vincent, skytshelgen for Valencia.

Paven bestemte at minnedagen for de 233 martyrene skal være 22. september, siden det var denne datoen flest av martyrene ble drept i Valencia i 1936.

av Webmaster publisert 26.06.2005, sist endret 28.11.2015 - 02:47