32 salige salesianske martyrer fra Den spanske borgerkrig (d. 1936/37)

Minnedag: 22. september

Denne gruppen på 32 salige martyrer tilhører de 233 martyrene som ble saligkåret den 11. mars 2001. De 233 salige led martyrdøden i de første månedene av Den spanske borgerkrigen (1936-39). For bakgrunn, se Martyrer fra Den spanske borgerkrigen.

Martyrgruppen består av 30 mannlige og 2 kvinnelige salesianere. I Den spanske borgerkrigen led 88 mannlige salesianere martyrdøden i tillegg til to søstre og fem legmedarbeidere (seglares). De fleste ble drept hver for seg eller i små grupper på ulike steder og tidspunkt, fordi kommunitetene var oppløst og medlemmene spredt og bosatt ulike steder, særlig i store byer. De fleste ble henrettet uten formell rettergang i domstolen for spionasje og høyforræderi i Barcelona, hvor p. Julius Junyer Padern ble dømt til døden den 23. mars 1938, en dom som ble fullbyrdet den 26. april 1938, da han ble skutt i Montjuïe.

Den salesianske provinsen Tarragona omfattet den gangen Catalonia, Valencia, Balearene (Mallorca og de andre øyene) og Aragón. En stor gruppe av brødrene var på den salesianske skolen i Calle Saguiono i Valencia, hvor de praktiserte de åndelige øvelser som alle disipler av den hellige Johannes Don Bosco pleide å gjennomføre hver sommer. De første salesianerne døde sammen med sin provinsial, senere ble noen drept i Barcelona og deretter spredt i andre bispedømmer.

Kongregasjonen «Døtre av Maria, de kristnes hjelp (Maria Auxiliatrix)» (Filiae Mariae Auxiliatricis – FMA), som er de kvinnelige salesianerne, ble grunnlagt i 1872 av de hellige Johannes Don Bosco og Maria Mazzarello.

Helligkåringskongregasjonens dekret som anerkjente at de 32 var drept som martyrer «av hat mot troen», ble promulgert den 20. desember 1999. De fikk dermed tittelen Venerabilis, «Ærverdige».

Seremonien på Petersplassen i Roma var Kirkens hittil største saligkåringsseremoni. Den dagen var det ikke som det pleier noen bilder av de nye martyrene. I stedet ble det brukt et felles symbol, nemlig bokstaven «P», som står for Paz (fred), sammen med et kors og en krone av laurbær. Det er symbolet på sarkofagen til den hellige diakon og martyr Vincent, skytshelgen for Valencia.

Paven bestemte at minnedagen for de 233 martyrene skal være 22. september, siden det var denne datoen flest av martyrene ble drept i Valencia i 1936.


De 32 martyrene er:

7A: 30 medlemmer av kongregasjonen Salesianerne av St. Johannes Don Bosco (Societas Sancti Francisci Salesii [Salesiani di Don Bosco] – SDB):

Den første gruppen martyrer utgjøres av ni brødre fra kommuniteten i Valencia, alle arrestert i juli 1936 og henrettet på ulike steder.

135. Den salige Josef Calasanz Marqués SDB (sp: José) (1872-1936), født den 23. november 1872 i Azanuy i Huesca i Spania. Han var en fjern slektning av den hellige grunnleggeren av skolebrødrene (Escolapios). Han traff den hellige Johannes Don Bosco da salesianernes grunnlegger besøkte Barcelona i 1886, siden han da var kostskoleelev på salesianernes skole i Sarriá. Han avla løftene som 18-åring, og fem år senere, i julen 1895, feiret han sin første messe på samme sted.

I ti år var han sekretær for Guds Tjener Don Felipe Rinaldi, og fra 1905 hadde han ansvaret for Colegio de La Esmeralda i Las Corts de Sarriá, som det året ble overført til Matará. Han forlot dette huset i 1816 for å lede skolen i Camagüey på Cuba. Der var han provinsial for inspektoratet Bolivia-Peru, og fra 1925 var han provinsial for moderinspektoratet, Tarragona.

Da borgerkrigen brøt ut, tilbrakte han en uke i fengsel i Valencia sammen med de andre salesianerne. De ble stanset av militsmenn i Mislata, og de ble avslørt av sine soutaner i veskene. Han ble kjørt til Valencia, hvor han ble skutt ved ankomst den 29. juli 1936 Puente de San José i Valencia. Hans grav befinner seg på kirkegården i Benimaclet i Valencia.

136. Den salige Jakob Buch Canals SDB (sp: Jaime) (1889-1936), født den 9. april 1889 i Bescanó i Girona (Gerona) i Spania. Han avla løftene som legbror (koadjutor) i Sarriá i 1908. Han arbeidet i Alicante med katekese og administrasjon til 1931. Han ble drept den 31. juli 1936 i El Saler de Valencia.

137. Den salige Johannes Baptist Martorell Soria SDB (sp: Juan Bautista) (1889-1936), født den 1. september 1889 i Picasent i Valencia i Spania. Han ble presteviet og hadde ansvaret for det sognet i Valencia som var betrodd salesianerne. Han var en vennlig mann og en stor kateket. Han ble drept den 10. august 1936 i Valencia etter å ha gjennomgått tortur.

138. Den salige Peter Mesonero Rodríguez SDB (sp: Pedro) (1912-1936), født den 29. mai 1912 i Aldearrodrigo i Salamanca i Spania. Han avla sine løfter som legbror i Gerona i 1931. Han fullførte sin pedagogiske triennium (tre år) i Valencia. Han døde den 21. august 1936 [19. august?] i El Vedat i Torrente i Valencia.

De følgende fem ble, etter å ha tilbrakt noen måneder i San Miguel de los Reyes og i fengselet Cárcel Modelo i Valencia, skutt den 9. desember 1936 i Picadero de Paterna i utkanten av Valencia.

139. Den salige Antonius Maria Martín Hernández SDB (sp: Antonio María) (1885-1936), født den 18. juli 1885 i Calzada de Béjar i Salamanca i Spania. Han utdannet seg til lærer og sluttet seg til salesianerne i 1913. Han ble presteviet i Carabanchel i 1919. Han flyttet snart til Sarriá, hvor han underviste novisene og ble professor i pedagogikk. Senere var han direktør for skolene i Rocafort og Valencia.

140. Den salige Reccared de los Rios Fabregat SDB (sp: Recaredo) (1893-1936), født den 11. januar 1893 i Bétera i Valencia. Han ble salesianer i 1909 og presteviet i 1917. Han var direktør for skolene i Villena og Alicante, og han led fysisk overlast i urolighetene i 1931.

141. Den salige Julian Rodríguez Sánchez SDB (sp: Julián) (1896-1936), født den 16. oktober 1896 i Salamanca i Spania. Han avla løftene som salesianer i 1917 og ble presteviet i 1931.

142. Den salige Josef Giménez López SDB (sp: José) (1904-1936), født den 31. oktober 1904 i Cartagena i Murcia i Spania. Han ble salesianer i 1915 og ble presteviet i 1934. Han vendte tilbake til Alcoy.

143. Den salige Augustin García Calvo SDB (sp: Agustín) (1905-1936), født den 3. februar 1905 i Santander i Cantabria i Spania. Han var legbror (koadjutor).

To som tilhørte den salesianske kommuniteten i Alcoy i Alicante:

144. Den salige Josef Otín Aquilué SDB (sp: José) (1901-1936), født den 22. desember 1901 i Huesca i Spania. Han ble presteviet i 1928. Han ble drept den 1. november 1936 i Valencia. Hans jordiske rester er ikke gjenfunnet.

145. Den salige Alvaro Sanjuán Canet SDB (1908-1936), født den 26. april 1908 i Alcocer de Planes i provinsen Alicante i regionen Valencia i Spania. Han studerte teologi i Torino i Italia og ble presteviet i Tibidabo i 1934. Han ble drept den 2. oktober 1936 i Villena i provinsen Alicante i regionen Valencia. Hans grav befinner seg i Martyrmausoleet i Cocentaina.

Følgende 12 tilhørte den salesianske kommuniteten i Sarriá ved Barcelona:

146. Den salige Frans Bandrés Sánchez SDB (sp: Francisco) (1896-1936), født den 24. april 1896 i Hecho i Huesca i Spania. Han ble salesianer i 1913 og presteviet i 1922. Han arbeidet mye og godt i Rocafort og Matará, hvor han var direktør i seks år. Han var også en dyktig musiker. Han ble drept den 2. august 1936 i Barcelona.

147. Den salige Sergius Cid Pazo SDB (sp: Sergio) (1884-1936), født den 24. april 1884 i Allariz i Orense i Spania. Han ble salesianer i Sarriá i 1905 og presteviet i 1912. Han ble drept den 30. juli 1936 i Barcelona. Hans jordiske rester er ikke gjenfunnet.

148. Den salige Josef Batalla Parramón SDB (sp: José) (1873-1936), født den 15. januar 1873 i Abella i provinsen Lleida (sp: Lérida) i Catalonia i Spania. Han ble salesianer i 1894 og presteviet i 1900. Han ble drept den 4. august 1936 i Barcelona.

149. Den salige Josef Rabasa Bentanachs [Ventanach] SDB (sp: José) (1862-1936), født den 26. juli 1862 i Noves de Segre i provinsen Lleida (sp: Lérida) i Catalonia i Spania. Han ble legbror (koadjutor) hos salesianerne i 1892. Han var kokk i Sarriá og deretter i Villena. Sa han ikke kunne arbeide lenger, vendte han tilbake til Sarriá. Han ble drept den 8. august 1936 i Barcelona, 74 år gammel.

150. Den salige Egidius Rodicio Rodicio SDB (sp: Gil) (1888-1936), født den 20. mars 1888 i Requejo i Orense i Spania. Han ble legbror (koadjutor) hos salesianerne i 1907. Han var baker i Sarriá i 25 år. Han ble drept den 4. august 1936 i Barcelona.

151. Den salige Angelus Ramos Velázquez SDB (sp: Ángel) (1876-1936), født den 9. mars 1876 i Sevilla i Spania. Som 15-åring ble han grepet av atmosfæren i salesianernes skole i Sarriá etter at han kom tilbake fra en pilegrimsferd til Roma. Samme sted avla han sine løfter som legbror (koadjutor) fem år senere, i 1897. Han ble drept den 13. oktober 1936 i Barcelona. Hans jordiske rester er ikke gjenfunnet.

152. Den salige Filip Hernández Martínez SDB (sp: Felipe) (1913-1936), født den 14. mars 1913 i Villena i provinsen Alicante i regionen Valencia i Spania. Han sluttet seg til salesianerne i 1930 og tilbrakte sitt pedagogiske triennium (tre år) i Ciudadela. Han fullførte sitt første år som teologistudent i Madrid og skulle fortsette i Sarriá. Han ble drept den 27. juli 1936 i Barcelona.

153. Den salige Zacharias Abadía Buesa SDB (sp: Zacarías) (1913-1936), født den 5. november 1913 i Almuniente i Huesca i Spania. Han ble salesianer i 1930 og hadde fullført sitt pedagogiske triennium (tre år) i Sarriá. Han ble drept den 27. juli 1936 i Barcelona. Hans grav befinner seg på kirkegården San Andrés i Barcelona.

154. Den salige Jakob Ortiz Alzueta SDB (sp: Jaime) (1913-1936), født den 24. mai 1913 i Pamplona i Navarra i Spania. Han hadde begynt å arbeide, men han vendte tilbake til skolen fordi han ville bli salesianer for å gi arbeiderne en kristen utdannelse. Han avla løftene som legbror (koadjutor) i 1932 og utdannet seg som mekaniker nær Torino. Han var til stede ved helligkåringen av Don Bosco og ble sendt til Sarriá. Han ble drept den 27. juli 1936 i Barcelona. Hans grav befinner seg på kirkegården San Andrés i Barcelona.

155. Den salige Xavier Bordás Piferrer SDB (sp: Javier) (1914-1936), født den 24. september 1914 i San Pol de Mar i Barcelona i Catalonia i Spania. Han studerte hos salesianerne i Matará og avla sine løfter i Gerona i 1932. Han studerte filosofi ved det pavelige universitetet Gregoriana i Roma og hadde avlagt midlertidige løfter. Han vendte tilbake til Sarriá den 17. juli 1936. Da han nærmet seg huset noen dager senere, ble han angitt til militsmennene. Han ble drept den 23. juli 1936 i Valle Hebron i Barcelona. Hans jordiske rester er ikke blitt identifisert.

156. Den salige Felix Vivet Trabal SDB (sp: Félix) (1911-1936), født den 23. januar 1911 i San Félix de Torelló (San Feliu de Torelló) i Barcelona i Catalonia i Spania. Han ble salesianer i 1928 og gjorde sitt pedagogiske triennium (tre år) i Alcoy. Deretter studerte han teologi ved det pavelige universitetet Gregoriana i Roma fra 1934. Han hadde avsluttet sitt andre år og var på ferie da borgerkrigen brøt ut. Han ble drept den 25. august 1936 i Esplugues i Barcelona. Hans grav befinner seg på kirkegården i Sans i Barcelona.

157. Den salige Mikael Domingo Cendra SDB (sp: Miguel) (1909-1936), født den 1. mars 1909 i Caseres i Tarragona i Spania. Han ble salesianer i 1928 og tilbrakte sitt pedagogiske triennium (tre år) i Matará. Han hadde avsluttet sitt andre år med teologi i Madrid da borgerkrigen brøt ut. Da kommuniteten i Sarriá ble spredt, dro han mot hjembyen, men ble arrestert i Arenys de Llado. Han ble drept den 12. august 1936 i Prat de Compte i Tarragona. Hans grav befinner seg på kirkegården i Caseres.

Følgende to tilhørte den salesianske kommuniteten i Tibidabo i Barcelona:

158. Den salige Josef Caselles Moncho SDB (sp: José) (1907-1936), født den 8. august 1907 i Benidoleig i provinsen Alicante i regionen Valencia i Spania. Han avla løftene som salesianer i 1927 og var nyvigslet prest da borgerkrigen brøt ut. Han hadde sommeren 1926 blitt utnevnt til Tibidabo. Han ble drept den 27. juli 1936 i Barcelona.

159. Den salige Josef Castell Camps SDB (sp: José) (1902-1936), født den 12. oktober 1902 i Ciudadela på Menorca (Islas Baleares) i Spania. Han ble salesianer i 1918 og presteviet i 1927. Han arbeidet i Campello og Sarriá. I 1933 ble han sendt til Tibidabo. Han var en god predikant og forfatter. Han ble drept den 28. juli 1936 i Barcelona.

Følgende to tilhørte den salesianske kommuniteten i Calle de Rocafort i Barcelona:

160. Den salige Josef Bonet Nadal SDB (sp: José) (1875-1936), født den 26. desember 1875 i Santa Maria de Montmagastrell i provinsen Lleida (sp: Lérida) i Catalonia i Spania. Han var bror av Jakob (nr 161). Han ble salesianer i 1897 og presteviet i 1904. Han hadde tjenestegjort i Sarriá, Sevilla, Ciudadela og mange år i Rocafort, spesielt med kallsarbeid. Han ble drept den 13. august 1936 i Barcelona.

161. Den salige Jakob Bonet Nadal SDB (sp: Jaime) (1884-1936), født den 4. august 1884 i Santa Maria de Montmagastrell i provinsen Lleida (sp: Lérida) i Catalonia i Spania. Han var bror av Josef (nr 160). Han ble salesianer i 1909 og presteviet i 1917. I likhet med sin bror arbeidet han i mange år i kollegiet og kirken i Calle Rocafort i Barcelona. Sommeren 1936 ble han arrestert i Tárrega, og han ble drept den 18. august 1936 i Tárrega i Lleida.

Følgende to tilhørte den salesianske kommuniteten i Sant Vicent dels Horts i Barcelona:

162. Den salige Aleksander Planas Saurí (sp: Alejandro) (1878-1936), født den 31. oktober 1878 i Mataró i Barcelona i Catalonia i Spania. Han var sølibatær legmann, kjent som «El Sord», fordi han ikke kunne avlegge løftene som salesianer, men han tilhørte ordenen i vilje og dedikasjon. Han ble drept den 19. november 1936 i Garraf i Barcelona.

163. Den salige Eliseo García García SDB (1907-1936), født den 25. august 1907 i El Manzano i Salamanca i Spania. Som 22-åring trådte han inn hos salesianerne i Campello som aspirant og arbeider på gården. Han ble utvist derfra under urolighetene i 1931 og kom til Gerona, hvor han avla løftene som legbror (koadjutor) i 1932. Kort etter ble han sendt til San Vincenç deis Horts. Han ble drept den 19. november 1936 i Garraf i Barcelona.

Følgende tilhørte den salesianske kommuniteten i Girona:

164. Den salige Julius Junyer Padern SDB (sp: Julio) (1892-1938), født den 30. oktober 1892 i Vilamaniscle i Girona (Gerona) i Spania. Han ble salesianer i 1912 og presteviet i 1921. Han var professor i Gerona for filosofistudentene og var spesialist i litteratur og gregoriansk sang.

Han prøvde å krysse grensen, men ble arrestert, og han ble dømt til døden den 23. mars 1938 av domstolen for spionasje og høyforræderi i Barcelona. Han ble henrettet ved skyting den 26. april 1938 i Montjuïc i Barcelona.

7B: To medlemmer av kongregasjonen «Døtre av Maria, de kristnes hjelp (Maria Auxiliatrix)» (Filiae Mariae Auxiliatricis – FMA):

Disse to led martyrdøden den 6. september 1936 i Barcelona. De var fra kollegiet Santa Dorotea i Sarriá ved Barcelona. De sto sammen i å avslå friheten for å ta seg av en syk søster, og sammen ga de også livet for Kristus.

165. Den salige María del Carmen Moreno Benítez FMA (1885-1936), født den 24. august 1885 i Villamartín i Cádiz i Spania. Hun sluttet seg til salesianerne i 1908. Etter å ha undervist i flere hus var hun i ni år direktør for skolen i Valverde de Camino i Huelva. Da borgerkrigen brøt ut, var hun vikar for kommuniteten i Sarriá.

166. Den salige María Amparo Carbonell Muñoz FMA (1893-1936), født den 9. november 1893 i Alboraia (Alboraya) i Valencia i Spania. Hun kom fra en beskjeden bondefamilie og måtte overvinne mange vanskeligheter før hun kunne avlegge løftene som salesianerinne i 1923. Hun arbeidet i Sarriá med ansvaret for gården, hagen og assistent ved teatret, alt med enkelhet og offervilje, for helsen var ikke god.

av Webmaster publisert 26.06.2005, sist endret 02.10.2017 - 19:55