Den salige Alfonso Navarrete (1571-1617)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Alfonso Navarrete ble født den 21. september 1571 i Logroño i Valladolid i Gamle Castilla i Spania. Som svært ung ga han avkall på sin arv for å tre inn i dominikanerordenen (Ordo Praedicatorum - OP). Etter å ha fullført sine studier, ble han i 1598 sendt til Filippinene, hvor han arbeidet som misjonær. I 1597 var en gruppe på 26 kristne, inkludert mange fransiskanere og tre japanske jesuitter, blitt korsfestet i Nagasaki (se den hellige Paul Miki og hans ledsagere). Til tross for farene lengtet dominikanerne, som hadde vært utvist fra Japan i mange år, etter å reise til den farefulle misjonsmarken. Spesielt Alfonso ba om å få tillatelse til å reise til Japan, etter at han i 1610 hadde vært en tur i Europa for å rekruttere misjonærer.

I 1611 ble hans tilbud om å reise til Japan endelig akseptert, og han ble sendt dit som provinsialvikar for dominikanernes misjon der. Under denne korte perioden med fred begynte de sitt arbeid, og i løpet av seks år med stadig økende fare instruerte de folket og forberedte dem på de fryktelige dagene som skulle komme. Det fortelles at han omvendte mange tusen til kristendommen, og han kalles «Japans Vincent de Paul» fordi det var han som først begynte på den enorme oppgaven å ta seg av de forlatte barna i landet. Han samlet opp de hjemløse barna og sørget for dem med penger han tigde fra velstående spanjoler.

Den andre store forfølgelsen i Japan ble innvarslet ved at de to salige prestene Peter av Himmelopptakelsen (av Cuerva) OFM og Johannes Baptist Machado SJ ble halshogd i Kori nær Nagasaki den 22. mai 1617. Alfonso og den salige augustineren Ferdinand Ayala (av St. Josef) bestemte seg for å dra til Omura for å redde martyrenes relikvier og trøste de kristne. Men de ble tatt på veien, og sammen med en ung innfødt kateket, den salige Leo Tanaka, ble de halshogd på øya Tacaxima (Takashima) den 1. juni 1617. Deretter ble de kastet i sjøen.

Alfonso ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 1 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Han har fått æren av å stå som representant for gruppen, som offisielt heter: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Alfonsos minnedag er dødsdagen 1. juni.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:50