Den salige Ferdinand Ayala (av St. Josef) (1575-1617)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Ferdinand Ayala ble født i 1575 i Ballesteros i bispedømmet Toledo i Spania. Han ble i 1603 augustiner (Ordo Sancti Augustini - OSA) i Mentilla med ordensnavnet Ferdinand av St. Josef, og samme år ble han sendt til Mexico. Derfra ble han i 1605 sendt til Japan som provinsialvikar, og han arbeidet i Osaka med stor suksess.

Den andre store forfølgelsen i Japan ble innvarslet ved at de to salige prestene Peter av Himmelopptakelsen (av Cuerva) OFM og Johannes Baptist Machado SJ ble halshogd i Kori nær Nagasaki den 22. mai 1617. Ferdinand og den salige dominikaneren Alfonso Navarrete bestemte seg for å dra til Omura for å redde martyrenes relikvier og trøste de kristne. Men de ble tatt på veien, og sammen med en ung innfødt kateket, den salige Leo Tanaka, ble de halshogd på øya Tacaxima (Takashima) den 1. juni 1617. Deretter ble de kastet i sjøen.

Ferdinand ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 4 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Ferdinands minnedag er dødsdagen 1. juni.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:51