Den salige Peter av Himmelopptakelsen (av Cuerva) ( -1617)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Peter av Himmelopptakelsen (ab Assumptione) ble født på 1500-tallet i Cuerva i erkebispedømmet Toledo i Spania, og han kalles derfor også «av Cuerva». Han sluttet seg til fransiskanerordenen (Ordo Fratrum Minorum - OFM) og dro i 1601 til Japan sammen med en gruppe på femti fransiskanske misjonærer. Han ble utnevnt til guardian (superior) i fransiskanerklosteret i Nagasaki.

Han ble arrestert av japanske tjenestemenn og fengslet i Kori nær Nagasaki, hvor den salige jesuittpateren Johannes Baptist Machado sluttet seg til ham. Begge ble holdt fanget i hjemmet til en lavere tjenestemann ved navn Tomonaga, en frafallen kristen og bror av en jesuittprest. Tomonaga tillot ikke bare at de to prestene feiret messen daglig, men besøkte dem også ofte og snakket med dem. Etter litt over tre uker i husarrest kom en sorgtung Tomonaga til dem den 22. mai, som var Treenighetssøndag, og med tårer i øynene informerte han dem om at de skulle dø samme ettermiddag. Mens Tomonaga gråt av sorg, sang prestene hymner av glede og pris til Gud.

Den ettermiddagen ba Peter og p. Machado sammen allehelgenslitaniet og litaniet til Maria. Deretter ble de ført til en skogkledd ås utenfor byen. Begge bar et krusifiks og hadde øynene festet på Kristi skikkelse på korset. Bøddelen sto klar og ventet. Etter at prestene hadde hørt hverandres skriftemål, knelte Peter ned og la hodet på blokken for å motta det dødelige hogget. Deretter var det p. Machados tur, og det var nødvendig med tre hogg før hodet var skilt fra kroppen. Det var den 22. mai 1617. Mindre enn seks måneder senere vendte Tomonaga tilbake til den kristne tro og led selv martyrdøden.

Peter ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som En av de 205 salige martyrene av Japan (nr 2 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Peters minnedag er dødsdagen 22. mai.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:51