Den salige Leo Tanaka ( -1617)

Minnedag: 10. september

En av de 205 salige martyrene av Japan

Den salige Leo Tanaka [Tanaca] var en ung japansk kateket for jesuittene. Den andre store forfølgelsen i Japan ble innvarslet ved at de to salige prestene Peter av Himmelopptakelsen (av Cuerva) OFM og Johannes Baptist Machado SJ ble halshogd i Kori nær Nagasaki den 22. mai 1617. De salige prestene Alfonso Navarrete OP og Ferdinand Ayala (av St. Josef) OSA bestemte seg for å dra til Omura for å redde martyrenes relikvier og trøste de kristne. Leo reiste sammen med dem. Men de ble tatt på veien, og sammen ble de tre halshogd på øya Tacaxima (Takashima) den 1. juni 1617. Deretter ble de kastet i sjøen.

Helligkåringskongregasjonens Index ac status causarum skriver at han var «kateket SJ», men jesuittene har ham ikke med i oversikten over sine martyrer.

Leo ble saligkåret den 7. juli 1867 av den salige pave Pius IX (1846-78) som en av de 205 salige martyrene av Japan (nr 5 på listen). Dokumentet (Breve) er datert 7. mai 1867. Gruppen heter offisielt: «Alfonso Navarrete og hans 204 ledsagere, martyrer i Japan mellom 1617 og 1632».

De enkelte martyrene har sine egne minnedager, stort sett på sine dødsdatoer, men for gruppen som helhet har vi valgt 10. september, datoen for den store massakren i Nagasaki i 1622, da 22 ble brent levende og 30 ble halshogd. Leos minnedag er dødsdagen 1. juni.

av Webmaster publisert 20.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:49