Tromsø

Opprettet 1859. Sognet omfatter det midtre og nordlige Troms fylke, og dessuten Svalbard. Troms: Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Senja, Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Storfjord, Gáivuotna–Kåfjord, Lyngen, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa. 23.113 km²; med Svalbard 85.750 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted, tromso.katolsk.no, og er på Facebook.

Vår Frue kirke

[Vår Frue av den uplettede unnfangelse]

Kirken ble benedicert 8. september 1860 og innviet 2. februar 1861

E-post Tromso(at)katolsk(dot)no

Adresse Storgata 94, 9008 TromsøTelefon 77 68 59 05 Bankkonto 4750.10.94575
Messetider

Sogneprest:
P. Andrzej Kościukiewicz MSF (fra 1. juli 2021)
Kapellan:
P. Ryszard Pierzchała MSF (fra 1. september 2021)
Andre geistlige i menigheten:
Biskop emeritus Berislav Grgić (fra 28. mars 2009)
P. Arne Marco Kirsebom (fra 1. oktober 2020)
Menighetsråd (fra juni 2022):
Mediator/møteleder: Agnieszka Dobrowolska
Nestleder: Lotis Dasiganio
Sekretær: Tone Indergaard
Medlem: Karin Bjølgerud
Varamedlem: Tom Jarle Hammervoll
Ungdomsrepresentant: Rajmund Haraszti (til august 2023), John Oyem (fra august 2023)

Øvrige kapeller innen Vår Frues menighet

St. Olav-kapellet (innviet 14. september 2008)
Vikran Adresse 9057 Vikran

Ordenssamfunn og kommuniteter

Misjonærene av den Hellige Familie (kapell)

St. Elisabethsøstrene (kapell)

Messetider

Kamelittnonnene (kapell)

Messetider

av Webmaster publisert 22.06.2010, sist endret 01.01.2024 - 12:50