Tromsø

Opprettet 1859. Sognet omfatter det midtre og nordlige Troms fylke, og dessuten Svalbard. Troms: Tromsø, Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Gáivuotna-Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa. og Kvænangen. 23.111 km²; med Svalbard 85.748 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer, kommune og kart.

Menigheten har et eget nettsted, se tromso.katolsk.no

Vår Frue kirke

[Vår Frue av den uplettede unnfangelse]

Kirken ble benedicert 8. september 1860 og innviet 2. februar 1861

E-post Tromso(at)katolsk(dot)no

Adresse Storgata 94, 9008 Tromsø Telefon 77 68 59 05 Bankkonto 4750.10.94575
Messetider

Sogneprest:
P. Marek Michalski MSF (fra 5. august 2012)
Kapellan:
P. Andreas Zydek MSF (fra 19. september 2013)
Menighetsråd (fra høsten 2019):
Mediator/møteleder: Judy Au
Nestleder: Lotis Dasiganio
Sekretær: Jean-Pierre Maniraguha
Rådsmedlemmer: Alexis Lopez Knutsen, Åsa A. Pahlberg

Ungdomsrepresentant: Yosief Yohannes Jimee

Øvrige kapeller innen Vår Frues menighet

St. Olav-kapellet (innviet 14. september 2008)
Vikran Adresse 9057 Vikran

Ordenssamfunn og kommuniteter

Misjonærene av den Hellige Familie

St. Elisabethsøstrene (kapell)

Messetider

Kamelittnonnene (kapell)

Messetider

av Webmaster publisert 22.06.2010, sist endret 28.08.2019 - 11:38