Presteforflytninger og nye kapelldistrikter i Tromsø stift

Tromsø stifts våpenBiskop Berislav Grgić av Tromsø har den 10. juli 2021 orientert om følgende forflytninger og forandringer:

To kapelldistrikter opprettet

Alta er fra 1. juli 2021 et eget St. Josef kapelldistrikt med pastor Wojciech Egiert som ansvarlig prest.

Øst-Finnmark er fra 1. juli 2021 et eget St. Lorenzo Ruiz kapelldistrikt med sete i Bjørnevatn med pater Dariusz Banasiak O.Cist. som ansvarlig prest.

Presteforflytninger

Pater Andrzej Kosciukiewicz MSF, som 27. mai 2021 er blitt utnevnt til ny MSF-superior, er med virkning fra 1. juli 2021 utnevnt til ny sogneprest i Vår Frue menighet i Tromsø. Han fortsetter som sogneadministrator i St. Eystein menighet i Bodø inntil vikarpresten overtar ansvaret for menigheten.

Pastor Antonius Sohler (generalvikar) avslutter sitt verv 5. september 2021 i St. Mikael menighet, Hammerfest. Han får innvilget en sabbatstid fra september 2021 til i slutten av februar 2022. Etterpå – fra 1. mars 2022 – blir han ny sogneprest i St. Eystein menighet i Bodø.

Pater Mieczysław Wiebskowski MSF, som inntil nå har vært sogneprest i Kristi Konge menighet i Narvik, blir med virkning fra 6. september 2021 utnevnt til ny sogneprest i St. Mikael menighet i Hammerfest.

Pater Arne Marco Kirsebom SS.CC. (kansler) blir som vikarprest fra september 2021 til 28. februar 2022 ansvarlig for St. Eystein menighet i Bodø.

Pater Rafał Ochojski MSF, som inntil nå har vært kapellan i Vår Frue menighet i Tromsø, blir med virkning fra 1. september 2021 utnevnt til ny sogneadministrator i Kristi Konge menighet i Narvik.

Pater Ryszard Pierzchała MSF, som inntil nå har vært kapellan i Den Hellige Familie i Storfjord (Lofoten) blir med virkning fra 1. september 2021 utnevnt til ny kapellan i Vår Frue menighet i Tromsø.


Hellige Josef, be for oss.
Hellige Maria, Kirkens mor, be for oss.

Msgr. Berislav Grgić
Biskop av Tromsø