Den salige Maria Magdalena Lidoine (Teresa av St. Augustin) og hennes 15 ledsagere ( -1794)

Minnedag: 17. juli

Den salige Maria Magdalena Lidoine (Teresa av St. Augustin) from ®Los Santos Carmelitas¯ by Spanish Carmelite author/art Compiègne-martyrene

Den 14. juli 1789 brøt Den franske revolusjon ut. For bakgrunn og forløp, se Martyrer fra Den franske Revolusjon. De reformerte eller uskodde karmelittene (Ordo Sororum Discalceatarum Beatae Virginis de Monte Carmelo - OCD) hadde et kloster i Compiègne i Frankrike, som var grunnlagt i 1641. I dette Inkarnasjonsklosteret bodde 21 søstre da revolusjonen startet. Klosteret fikk «besøk» i august 1789 av den nye revolusjonære regjeringen. Klosterets eiendom ble konfiskert og søstrene ble utvist og tvunget til å leve i private hjem i fire separate grupper og å bære verdslige klær. Men de gjorde sitt beste for å forsette sitt karmelittiske levesett.

Da den franske revolusjonen gikk inn i sin verste fase, ble de arrestert den 24. juni 1794, anklaget for å ha fortsatt sitt tidligere liv i hemmelighet og konspirert mot republikken. De ble kastet i fengsel i Visitasjonssøstrenes tidligere kloster i Compiègne sammen med de engelske benediktinernonnene fra Cambrai. De hadde avlagt troskapseden «Liberté-Égalité» til republikken i 1790, men nå tilbakekalte de sin tidligere ed og gjenopptok praktiseringen av sine religiøse øvelser. Den 12. juli ble de sendt til Paris. I fengslet oppfordret søstrene de andre fangene til å stole på Gud, og deres glede smittet over på de andre, som også ble styrket av Guds kjærlighet. I Paris ble søstrene stilt for retten fem dager senere uten bistand og juridisk rådgivning. Det ble dømt til døden som «folkefiender» og kontrarevolusjonære som levde som ordensfolk under lydighet til sine overordnede, men i virkeligheten ble de dømt for sin troskap til Kirken, til ordensløftene og for sin hengivenhet til Jesu og Marias hellige Hjerter. De ofret sine liv som sonoffer for Gud, Frankrike og Kirken.

De ble henrettet den 17. juli 1794 i giljotinen på Place du Trône Renversé (nå Place de la Nation) i Paris. Før henrettelsen knelte de og sang «Veni Creator» som ved en løfteavleggelse, og deretter fornyet de med høy stemme sine dåpsløfter og sine ordensløfter i priorinne Teresa av St. Augustins hender. Deretter ble de én etter én ført til giljotinen, novisen først og priorinnen til slutt. Mens de steg opp på skafottet, sang de «Salve Regina». Absolutt stillhet hersket hele tiden mens henrettelsene ble utført.

En legmann som var blitt venner med nonnene, den salige Mulot de la Ménardière, ble arrestert sammen med dem og anklaget for å hjelpe dem i deres forbrytelser. Han ble henrettet sammen med dem. Tre andre nonner som hadde signert erklæringen om tilbakekallingen av eden, ble spart for giljotinen på grunn av skrøpelighet eller ved at de døde før henrettelsen.

Likene ble slengt i en massegrav i en 10x10 meter sandgrop på en kirkegård i Rue du Picpus, hvor Picpuskongregasjonen (ss.cc.) siden fikk sitt hovedkvarter og tok sitt navn fra. Siden denne sandgropen ble grav for 1298 ofre for den franske revolusjon, var det ikke noe håp om å finne de 16 nonnenes relikvier. Fem sekundære relikvier finnes hos benediktinerne i Stanbrook i Worcestershire i England.

De 16 karmelittsøstrene og Mulot de la Ménardière var de første ofre for den franske revolusjon som ble saligkåret. [Mulot de la Ménardière nevnes imidlertid ikke i Helligkåringskongregasjonens Index ac status causarum.] De ble saligkåret den 27. mai 1906 (dokumentet (Breve) var datert den 13. mai) av den hellige pave Pius X (1903-14). Deres minnedag er dødsdagen 17. juli. Søstrenes martyrium ble udødeliggjort av komponisten François Poulenc (1899-1963) i hans berømte opera Dialogues des Carmelites (1953-56).

Miraklene som ble godkjent under saligkåringsprosessen, var følgende:

 • Helbredelsen av sr. Klara av St. Josef, en karmelittisk legsøster i New Orleans, som var døende av kreft i juni 1897.
 • Helbredelsen av Abbé Roussarie ved seminaret i Brive da han lå for døden den 7. mars 1897.
 • Helbredelsen av sr. Marta av St. Josef, en karmelittisk legsøster i Vans, fra tuberkulose den 1. desember 1897.
 • Helbredelsen av sr. St. Mikael, en klarissenonne i Montmorillon, den 9. april 1898.

Gruppen besto av ti korsøstre, en novise, tre legsøstre og to tjenestekvinner. De 16 martyrene er:

 1. Den salige Maria Magdalena Claudina (Marie Madeleine-Claudine) Lidoine, klosternavn: Moder Teresa av St. Augustin (Mère Thérèse de Saint-Augustine). Hun var 41 år, født den 22. september 1752 i Paris, og avla sine løfter den 16. eller 17. mai 1775. Hun var korsøster og kommunitetens priorinne.
 2. Den salige Maria Anna Fransiska (Marie-Anne Françoise) Brideau, klosternavn: Moder Maria av St. Ludvig (Mère Marie de Saint-Louis). Hun var 42 år, født den 7. desember 1752 i Belfort, og avla klosterløftene i Compiègne den 3. september 1771. Hun var korsøster og kommunitetens subpriorinne.
 3. Den salige Maria Anna (Marie-Anne) Piedcourt, klosternavn: sr. Maria av den korsfestede Jesus (Soeur Marie de Jésus-Crucifié). Hun var 78 år, født i 1715, og avla sine høytidelige løfter i 1737. Hun var korsøster. Idet hun gikk opp på skafottet, sa hun: «Jeg tilgir dere like fullstendig som jeg ønsker at Gud skal tilgi meg».
 4. Den salige Anna Maria Magdalena (Anne-Marie Madeleine) Thouret, klosternavn: sr. Charlotte av Oppstandelsen (Soeur Charlotte le la Résurrection). Hun var 78 år, født den 16. september 1715 i Mouy, og avla sine høytidelige løfter den 19. august 1740. Hun var korsøster og hadde to ganger vært subpriorinne, i 1764 og 1778, og var ved sin død sakristan.
 5. Den salige Maria Claudia Kypriana (Marie Claude Cyprienne) Brard, klosternavn: sr. Eufrasia av Den uplettede Unnfangelse (Soeur Euphrasie de l'Immaculée Conception). Hun var 58 år, født den 12. mai 1736 i Bourth, og avla sine høytidelige løfter i 1757. Hun var korsøster.
 6. Den salige Fransiska (egentlig Marie-Françoise Gabrielle) de Croissy, klosternavn: Moder Henrika av Jesus (Mère Henriette de Jésus). Hun var 49 år, født den 18. juni 1745 i Paris, og avla klosterløftene i Compiègne den 22. februar 1764. Hun var korsøster og kommunitetens priorinne fra 1779 til 1787 og novisemester ved sin død. Hun var grandniese av Colbert.
 7. Den salige Maria Anna (Marie-Anne) Hanisset, klosternavn: sr. Teresa av Marias hjerte (Soeur Thérèse du Coeur de Marie). Hun var 52 år, født i 1742 i Reims, og avla sine høytidelige løfter i 1764. Hun var korsøster.
 8. Den salige Maria Gabriela (Marie-Gabrielle) Trézel, klosternavn: sr. Teresa av St. Ignatius (Soeur Thérèse de Saint-Ignace). Hun var 51 år, født den 4. april 1743 i Compiègne, og avla sine høytidelige løfter den 12. desember 1771. Hun var korsøster.
 9. Den salige Rosa Chrétien (Rose-Chrétien) de Neufville, klosternavn: sr. Julia Louise av Jesus (Soeur Julie-Louise de Jésus). Hun var 52 år, født i 1741 i Évreux eller Loreau. Hun ble gift i svært ung alder, og ble karmelittnonne i Compiègne etter at mannen døde. Hun avla trolig sine høytidelige løfter i 1777 og var korsøster.
 10. Den salige Maria Anette (Marie-Annette) Pelras, klosternavn: sr. Maria Henrika av Forsynet (Soeur Marie-Henriette de la Providence). Hun var 34 år, født den 17. juni 1760 i Cajarc i Lot, og avla sine høytidelige løfter den 22. oktober 1786. Hun var korsøster.
 11. Den salige Angelica (Angélique) Roussel, klosternavn: sr. Maria av den Hellige Ånd (Soeur Marie du Saint-Esprit). Hun var 51 år, født den 4. august 1742 i Fresnes og avla løftene den 14. mai 1769. Hun var legsøster.
 12. Den salige Maria (Marie) Dufour, klosternavn: sr. Maria av St. Marta (Soeur Marie de Sainte-Marthe). Hun var 52 år, født den 1. eller 2. oktober 1742 i Beaune, og sluttet seg til kommuniteten i 1772. Hun var legsøster.
 13. Den salige Elisabeth Julia (Elisabeth-Juliette) Vérolot, klosternavn: sr. Elisabeth av St. Frans Xavier (Soeur Elisabeth de Saint-François-Xavier). Hun var 30 år, født den 11. januar 1764 i Laignes eller Lignières i bispedømmet Troyes, og avla løftene som karmelittsøster i Compiègne den 12. januar 1789. Hun var den siste som avla løfter der før den franske revolusjon brøt ut. Hun var legsøster.
 14. Den salige Maria Genovefa (Marie-Geneviève) Meunier, klosternavn: Sr. Constantia (Soeur Constance). Hun var 29 år, født den 28. mai 1765 i Saint-Denis og mottok drakten den 16. desember 1788. Hun var novise. Hun gikk først opp på skafottet mens hun sang «Laudate Dominum».
 15. Den salige Katarina (Catherine) Soiron. Hun var 52 år, født den 2. februar 1742 i Compiègne. Hun og hennes søster, Teresa Soiron, var portnere (touriéres) for kommuniteten; begge hadde arbeidet der siden 1772. Ingen av dem hadde avlagt klosterløfter, og de var egentlig ikke karmelitter i det hele tatt, men tjenestekvinner i klosteret.
 16. Den salige Teresa (Thérèse) Soiron. Hun var 46 år, født den 23. januar 1748 i Compiègne. Hun og hennes søster, Katarina Soiron, var portnere (touriéres) for kommuniteten; begge hadde arbeidet der siden 1772. Ingen av dem hadde avlagt klosterløfter, og de var egentlig ikke karmelitter i det hele tatt, men tjenestekvinner i klosteret. Teresa hadde vært tjenestepike hos prinsesse Lamballe, men sluttet seg til karmelittnonnene under Den franske revolusjon.
av Webmaster publisert 31.08.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:50