Caritas Norge

(opprettet 1952 som Norsk Katolsk Flyktningehjelp)

Caritas Norge har et eget nettsted, se http://www.caritas.no/

E-post caritas(at)caritas(dot)no
Besøksadresse null Storgata 38, 0182 Oslo (inngang fra Hausmanns gate)
Postadresse null Postboks 9277 Grønland, 0134 Oslo
Telefon 23 33 43 60 Gavekonto 8200.01.93433

Styre:
Terje Osmundsen (leder)
P. Paulus Pham Huu
Sr. Katharina Pajchel
Andreas Falkenberg
Marcus Danbolt (i permisjon) 
Arve Ofstad (vikar for Marcus Danbolt)
Generalsekretær:
Martha Rubiano Skretteberg (fra 1. august 2011) (Permisjon)
Knut Andreas Lid (fungerende generalsekretær)
Ansatte:
Se ekstern oversikt.
 

Caritas Ressurssenter

Caritasnyheter

 

av Webmaster publisert 24.03.2010, sist endret 24.05.2019 - 09:26