Det ufødte liv: Løsningen og lyset

IMG_2047-7486909.JPG.webp

PANELSAMTALE: Hvordan kan vi bidra i et samfunn med gradert menneskeverd? spør styreleder for Pro-Life Norge Lill May Vestly. I panelet: professor Torstein Theodor Tollefsen, pater Oddvar Moi og professor emeritus Antonio Barbosa da Silva. Foto: Pro-Life Norge. 

 

Nå kan du se foredragene fra Pro-Life Norges første konferanse. 

 

Tekst: Linda Therese Utstøl

 

Pro-Life Norge er en nasjonal organisasjon, som vil lede en ny kamp mot abort. De håper på å aktivere grasrota. Nå arbeider organisasjonen for å samle informasjon og kompetanse til et felles initiativ, som favner ulike religioner, livssyn og politiske perspektiver. De har lokallag og temagrupper fordelt på helsepersonell, gravide, menn, unge, besteforeldre, politikk, juss og aktivisme, m.m..  

 

1. juni ble den første Pro-Life-konferansen holdt i Oslo. Programmet hadde et stort spenn, fra personlige historier til innlegg fra teologer og politikere. Dagen fikk et økumenisk preg, både det ortodokse, protestantiske og katolske perspektivet på abort ble presentert. P. Oddvar Moi, leder av Oslo katolske bispedømmes Kateketisk senter, presenterte Den katolske kirkes perspektiv.

 

IMG_1234-4987449.jpeg.webpDEMONSTRASJON: Fra en markering utenfor Stortinget i vår. Foto: Pro-Life Norge.  

 

Katolsk engasjement

Katolikkene er den gruppen som har engasjert seg mest i oppstarten av Pro-Life Oslo, sier styreleder Lill May Vestly.

– Det var meget støttende og oppmuntrende at de møtte opp til de første Pro-Life-kveldene med markering foran Stortinget.

Disse ble arrangert flere måneder på rad etter at Abortutvalget overleverte sin rapport 14. desember med forslag til ny og liberalisert abortlov.

– Jeg har oppdaget at det er de, blant kristendommens mange grener, som har forsvart det ufødte liv sterkest, og jeg er meget imponert over tydelighet og standhaftighet, sier hun.

 

For katolikker er det vanlig å knytte livsvernsarrangementer til dagen for Herrens bebudelse, sier p. Oddvar Moi. Han oppfordrer alle menigheter til å arbeide for livsvern, og gjerne ha arrangementer denne dagen.

 

MODIG: Som menigheter må vi være løsningen
og lyset, sier Vibeke Elisabeth. Foto: Pro-Life Norge  

Vibeke_Elisabeth_-7509496.jpeg.webpFrykt

Programmet på konferansen ble filmet og ligger tilgjengelig på Pro-Life Norge sin youtube-kanal. I et av klippene møter vi Vibeke Elisabeth som var 19 år gammel, og i oppstarten av en dansekarriere da hun tok abort. Hun var redd, og ble fortalt av helsepersonell at det ikke var noe liv før 12 uker. Da aborten ble utført, sier hun selv at hun opplevde at et liv ble tatt fra kroppen hennes. Hun utviklet depresjon i etterkant av inngrepet. Vibeke Elisabeth tror unge jenter som baler med spørsmålet om abort, trenger å oppleve nestekjærlighet og at noen kan bære frykten for konsekvensene av en graviditet sammen dem. I samtalen med Lill May Vestly påpeker hun at det er viktig å være løsningen og lyset i samfunnet, spesielt for menigheter. Hun oppfordrer kvinner som har tatt abort, om å snakke om det – og ikke å gjemme seg vekk i skam.  

 

 

Det tause skriket

Åse Ottersen er sykepleier, katolikk og mor til åtte barn. Hun ble engasjert i abortkampen etter hun så filmen «Det tause skriket», som viser abort av en 12 uker gammelt foster.

Filmen er laget i samarbeid med Bernard N. Nathanson, en lege som etter egne estimater utførte 60 000 aborter. Han var også med i arbeidet for Roe vs. Wade som i praksis legaliserte abort.

 

Etter at det ble mulig å se hvordan en abort forgikk via ultralyd, ble Nathanson  konfrontert med hvor grusomt det han hadde sloss for egentlig var. Da engasjerte han seg i kampen mot abort. Han konverterte senere til Den katolske kirke.

 

Filmen kan ses her: The Silent Scream, 1984. Det advares mot sterke inntrykk.

 

Åse Ottersen fortalte på konferansen at hun har bodd i Italia. Hun ser store forskjeller mellom holdninger i Italia og Norge. I Norge, sier hun, blir man fremstilt som dum eller uaktsom om man får mange barn, både fra sosialt og politisk hold, mens i utlandet opplevde åttebarnsmoren positiv oppmerksomhet. Hun har erfart at støtte kan være avgjørende for kvinner, som allerede har flere barn: En gang møtte hun en knust fembarnsmor på et asylmottak i Norge; hun hadde tatt abort, fordi kommunen ikke ga sosialhjelp til mer enn fem barn.

 

MENNESKEVERD: 
P. Oddvar Moi har lenge engasjert
seg i spørsmålet om abort. Foto: katolsk.no

77fe5c2b-0e8d-436c-8016-cdff9d2e4b7f.jpegPro-Life Norge, henter inspirasjon fra den amerikanske abortkampen. På konferansen forteller p. Oddvar Moi at de allerede på 1980-tallet hentet inspirasjon derfra. Gjennom sin amerikanske kone ble han kjent med den amerikanske abortkampen, og fikk oversatt boken «Menneske – hva er du verd?» til norsk. Boken er skrevet av Francis Schaeffer (1912–1984), protestantisk teolog og grunnlegger av L’Abri, et retrettsted for å undersøke filosofiske og religiøse spørsmål, og C. Everett Koop (1916–2013), som var Ronald Reagans helseminister. P. Oddvar Moi sier at boken var med på å sette abort på agendaen også for protestanter i USA, inntil 1980 hadde dette blitt regnet som et katolsk spørsmål. Som feltprest brukte han flere ganger filmen «Det tause skriket» for å vise hva en abort går ut på.

 

Pro-Life Konferanse kan også følges på Visjon Norge lørdag 3. august og søndag 4. august.

 

 

 

Les mer

 

Abortens historie med Jon Steinar Kjøllesdal, fylkessekretær i Oslo KrF.