Biskop Anders’ mystiske metode

 

IMG_0339.jpeg

BOKBADET BISKOP: Onsdag 29. mai ble kardinal og biskop av Stockholm Anders Arborelius bokbadet av forlagssjef Kristine Dingstad i Litteraturhusets fullsatte Wergelandssal. Hans nye bok «Hverdagsmystikk» på St. Olav forlag er nå tilgjengelig i St. Olav bokhandel. Foto: Hans Rossiné

 

Kardinal Anders Arborelius, som helst vil kalles biskop Anders, har sin egen metode for å komme nær Gud. Den har han skrevet bok om.  

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

NY BOK: 
«Hverdagsmystikk», 184 sider
Oversettelse: Eivor Andersen Oftestad 
St. Olav forlag
Kjøp den her

 
Forside_Hverdagsmystikk.jpg«Hverdagsmystikk» heter biskopen av Stockholms nye bok på St. Olav forlag. Tittelen er både treffende og paradoksal, for egentlig handler hans prosjekt om av-mystifisering.

– Jeg forsøker jo å gjøre den kristne mystikken forståelig for helt vanlig troende. Ofte tenker man på eremitter og kontemplative ordensfolk gjemt bak klosterets vegger når ordet mystikk nevnes, men egentlig er det en normal-tilstand for kristne: Mystikken er nemlig personlig innlevelse i den kristne tro – og vi trenger hele tiden å ha tilgang til Gud i den hverdagslige virkelighet vi lever i, sier biskop Anders, som selv har klosterbakgrunn: I 1971 trådte den da unge konvertitten inn i den uskodde karmelittordenen (Ordo Fratrum Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo – OCD) i deres kloster i Norraby, Skåne.

 

 

Fra hverdag til gudsmøte

Han er naturligvis en travel mann – biskop for hele Sverige og kardinal med stadige reiser til Roma som medlem av hele fire dikasterier og Vatikanets finansråd. Han satte likevel av tid til å gjøre ferdig nettopp denne boken. 

– Boken er frukter av foredrag og retretter, som jeg har holdt gjennom flere år. Da har jeg ofte tatt opp dette tema – mystikk i hverdagen; boken har således vokst frem organisk og over tid, sier biskop Anders, som forteller at da han var i kloster, kom mystikken og den personlige innlevelsen mer naturlig til ham enn etter at han ble både biskop og kardinal. Hele klostertilværelsen er nettopp konstruert for at Gud skal være nærværende i ditt liv, mens de kirkelige embeders hverdag er skapt for arbeidsomhet og produktivitet.  

– Nå har jeg det mye travlere, derfor har jeg måttet tenke nytt omkring hverdagsmystikk og hvordan den skulle bli til og fungere i mitt liv som biskop og kardinal, altså utenfor klosterets strukturer og vaner, forteller han.

I bokens forord skriver Arborelius at leseren ikke vil finne «høyverdig teoretisk kunnskap» mellom permene, «bare små, beskjedne tips».

– Min erfaring er at mennesker ofte, når det tales om bønn og åndelig liv, ønsker at innholdet skal være mer konkret. De har behov for noe som griper inn i det vanlige livet, som skjer når man er ute og går en tur, når man sitter på bussen – eller når man tar oppvasken, sier biskopen med referanse til bokens forsidebilde.

– Jeg forsøker å hjelpe folk til en hverdag som blir et vedvarende møte med Gud. Til tross for et travelt program med karriere, fritidsinteresser og familie, er det nemlig mulig å leve i og for Gud. Da får også de hverdagslige tingene en dypere dimensjon, observerer han.

 

IMG_7854.JPG

HVERDAGSMYSTIKER: – Fordi vi rent spontant tenker at Gud er langt vekke. Når vi tenker på Gud, forestiller vi oss noen som er langt unna, selv om vi elsker ham, sier biskop Anders om hvorfor vi trenger å trene på å oppleve Guds nærvær. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Soulbuilding, ikke bare bodybuilding

«Å øve seg i Guds nærvær er Alfa og Omega. Og det gjelder å gjøre det til en vane, ja, til en hellig rutine», skriver biskop Anders i bokens forord. Han forklarer også hvorfor man må trene:

– Fordi vi rent spontant tenker at Gud er langt vekke. Når vi tenker på Gud, forestiller vi oss noen som er langt unna, selv om vi elsker ham. Han er deroppe, langt avsted, ikke nært innpå oss. Det kan kreve tid og innsats å overbevise seg selv om at det ikke er slik, sier biskopen og minner om at vi mennesker fortsatt trener mye:

– Før gikk vi i kirken, nå går vi på treningsstudio. Heri finner vi en gammel klostervisdom: Det kreves trening for å lykkes, og vi må tenke på hva vi trenger å trene på: Moderne mennesker behøver soulbuilding, ikke bare bodybuilding, tror han.  

– Siden man må øve seg i Guds nærvær, betyr vel det at mange opplever Guds fravær. Hva skyldes det?

– Jeg bruker iblant å si at Guds fravær er et sakrament på hans nærvær; når vi føler at han er langt borte, er det fordi vi savner ham. Det er også en form for nærvær, forklarer biskop Anders og siterer dominikanermunken Mester Eckhart på at «Gud er ingen melkeku». Han gir oss altså ikke bare det vil ha. Forventer eller krever vi det, blir vi skuffet.

– Selv Den hellige Mor Teresa av Calcutta opplevde hans fravær, og for henne ble jo det en slags tro på hans nærvær, utlegger han.  

Biskopen presiserer at det ikke finnes noe «mirakeltips» til å oppnå Guds nærvær i hverdagen, til det er vi mennesker altfor forskjellige. 

– Men det er viktig å se både sine svake og sterke side. Det er når vi er som svakest, at Gud er oss mest nærværende; en person som hele tiden tenker på sin helse og sine helseproblemer, kan forvandle sine leie og negative tanker til en positiv bønn. Da oppleves kanhende livet lettere, fordi man overleverer sine vanskeligheter til Gud, sier biskopen – og kommer med et eksempel som mange kan kjenne seg igjen i: 

– Det finnes alltid mennesker som går oss på nervene; hva med å se på dem som spesielt viktige for oss? Viktige fordi de kan hjelpe oss til å gi slipp på vår egoisme. Vi kan simpelthen gå utfra det som er vanskelig i vårt liv, for å møte Gud nettopp der, sier biskop Anders og siterer Den hellige Johannes Maria Vianney (1786–1859): Troen er som et par briller. Når vi setter dem på, ser vi det samme som alle andre ser, men vi ser på verden med Jesu øyne.

– Det gjelder også når vi ser på våre medmennesker. Vi ser med kjærlighet. Vi ser i dybden, ikke bare på det overfladiske, mener biskopen.

  

«Gjennom hverdagsmystikken kan vi forvandles. Vi behøver ikke isolere oss eller gå i kloster for å bli hellig.» 

 

Forvandling i mystikken

Gjennom ti kapitler og 184 små sider gir biskop Anders’ oss hjelp til å reflektere over og ta imot Gud midt i hverdagen. Hans mål er at mennesker ikke stanser ved ordet «mystikk», men finner mot og styrke til å finne det som ligger bak.

– Det virker på meg som om folk er iferd med å bli lei den tomme sekulære livsformen: da kan den kristne mystikken være en vei til å finne ny mening med og nytt innhold i livet.  Den handler om å ta imot, gjøre til sin og vokse inn i en personlig relasjon til Kristus: Hans liv og død skal speiles i vårt liv og vår død, sier biskopen. 

Boken blir anmeldt av prof. emeritus Hans Fredrik Dahl i kommende nummer av St. Olav katolsk tidsskrift. Du kan tegne gratis abonnement  gratis her. 

– Er din hverdagsmystiske vei en helliggjørelsens vei?

– Det er det som er selve meningen: At vi gjennom å leve oss inn i Kristi mysterium også selv helliges. Han er vår frelser, som vil forvandle oss fra syndere til hellige. Gjennom hverdagsmystikken kan vi forvandles. Vi behøver ikke isolere oss eller gå i kloster for å bli hellig. Vi må heller ikke drømme oss bort til andre liv ved å tenke «hadde det bare vært slik eller sånn». Det er i vårt vanlige – og kanskje innimellom litt kjedelige – hverdagsliv at Gud møter oss for å forvandle og hele oss, forteller biskop Anders.

 

 kardinal Anders Arborelius OCD_.jpgAnders Arborelius

  • Født i 1949 i Sorengo i Sveits. Vokste opp i Lund sammen med sin bibliotekar-mor.
  • Konverterte til katolisismen i november 1969 i St Elisabeths kapell i Malmö. Gikk inn i karmelittklosteret i Norraby i 1971 og avla sine evige løfter i Brugge i Belgia i 1977. Presteviet 8. september 1979 i Malmö.
  • Cand.mag. i engelsk, spansk og tysk fra Lunds universitet. Teologi og filosofi i Brugge og ved Teresianum i Roma.
  • Ordinert til biskop 29. desember 1998 i St Eriks domkyrka i Stockholm. Motto: «In Laudem Gloriae» - Til Guds pris og ære. Den første katolske biskopen i Sverige av svensk opprinnelse siden reformasjonen på 1500-tallet.
  • Utnevnt til kardinal i 2017, som den første svensken noensinne. Tildelt basilikaen S. Maria degli Angeli e dei Martiri som sin titularkirke i Roma.
  • Medlem av Dikasteriet for presteskapet ved Den hellige stol, Dikasteriet for de orientalske kirker og Dikasteriet for fremme av kristen enhet. Medlem av Vatikanets økonomiske råd siden 2020. I juli 2022 utnevnte pave Frans ham til medlem av Bispedikasteriet.
  • Den 6. juni 2022 ble kardinal Arborelius i Sverige tildelt H.M. Kongens medalje, størrelse 12 i Serafimerordenens ordensbånd, for «betydningsfulle bidrag til svensk og internasjonalt kirkeliv».

 

Les mer