Kunngjøring

IMG-20240622-WA0001.jpg

St. Josephsøstrene på Grefsen i Oslo med nytt lederteam. 

 

St. Josephsøstrene av Chambéry den norske Ordensprovins hadde sitt provinskapittel fra 20. Juni-22. Juni 2024. Viktige saker ble drøftet og selve valgkapittel avsluttet den 22. juni.

 

Følgende ble valgt til det nye provinsstyret.
Sr. Anette Moltubakk ble gjenvalgt som
provinsforstanderinne og følgende søstre ble valgt som rådssøstre :
Sr. Marit Brinkmann, Sr. Lucia Thy Thi My Vo,
Sr. Elisabeth Danh Thi Phuong Nguyen og Sr. Agata Tin Thi Nguyen.

 

Vi gratulerer og de ber om forbønn slik at de kan lede provinsen under den hellige Ånd kraft og veiledning.