Olsokseminar 2024: «Fra brutalitet til barmhjertighet»

IMG_5264.jpeg

OLSOK I ST. OLAV DOMKIRKE: Her feirer biskop Bernt Eidsvig olsokmesse i St. Olav domkirke, Oslo, 2022. Det gjør han også i år, og menigheten velsignes som sedvanlig med Olavsarmen (foran alteret). I år arrangerer bispedømmet og St. Olav menighet også Olsokseminaret 2024. – Seminaret er både en feiring av hva katolsk kristentro har bidratt med til dannelsen av nasjonen Norge og en anledning til å lære om våre bidrag, sier biskop Bernt. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

I år feirer vi at Hellig Olavs kristenrett fyller 1000 år og Magnus Lagabøtes Landslovs 750-årsjubileum . – Vi feirer handler og hendelser som ikke bare samlet, men også formet det norske folk som et kristent folk, sier biskop Bernt Eidsvig.

 

Tekst: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Foto: UiB og Dreyer grafiske anstalts kalender for 1941 

Olsokforedrag4.jpgOslo-biskopen inviterer til Olsokseminar under overskriften «Fra brutalitet til barmhjertighet», et sitat hentet fra den katolske politiker, tenker og forfatter Lars Roar Langslet: Den hentyder til skiftet fra hedendommens brutale vikingkultur til den kristne tro med barmhjertighet som fremste dyd.

– Vi ble ikke et folk av gudfryktig fromhet med det samme landet var kristnet; det ville vært en naiv forestilling, presiserer biskop Bernt og fortsetter:

– Men vi fikk nye idealer å strekke oss etter, eller et nytt ideal å tro på for å være konkret: Ham de kalte Hvite-Krist. Troen omvendte Norges evige konge, Hellig Olav, og Magnus Lagabøte var så å si vår første fransiskaner-konge. Olavs omvendelse og Magnus’ tro gjorde noe med dem: De regjerte som kristne konger – forbød utsetting av nyfødte, gav kvinner rettigheter og opphevet vår norske form for slaveri, trelldommen, sier biskopen med henvisning til Olavs kristenrett på Moster i 1024 og Magnus’ Landslov anno 1274.

Dette mener han det er grunn til både å feire som jubileum og markere med et seminar:

– Olav og Magnus var katolikker. Deres lover var katolske – og de formet det Norge vi lever i den dag i dag. Dette skal vi være glade for, det skal vi fortelle andre om – og for å kunne gjøre det, må vi ha kunnskap. Dette seminaret er dermed både en feiring av hva katolsk kristentro har bidratt med til dannelsen av nasjonen Norge og en anledning til å lære om våre bidrag, sier han.

Olsokseminaret arrangeres på olsokdagen 29. juli kl. 10 – 14.00 i Menighetssalen, Akersveien 5, Oslo. 

 

Olsokforedrag.jpg

HØY KVALITET: Årets foredragsholdere er  forfatter og faglig leder ved Åpne dører Ole Petter Erlandsen; historiker og forfatter Øystein Morten samt postdoktor Brage Thunestvedt Hatløy ved Det juridiske fakultet, UiB. Konferansier er p. Torbjørn Holt, vert biskop Bernt Eidsvig og kunsthistoriker Ole Rikard Høisæther holder årets Olavsforedrag etter pontifikalmessen, som begynner kl. 18.00. Fotomontage: Foto: Norges Kristneråd, Spartacus forlag og Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Fremragende foredragsholdere

Biskopen er glad for at tre fremragende foredragsholdere har takket ja til å delta på dagsseminaret om kristenrett og Landslov, samt at årets Olavsforedrag på kvelden holdes av forfatter og kunsthistoriker Ole Rikard Høisæther.

– Øystein Morten har skrevet én av de mest spennende bøkene om Hellig Olav, nemlig «Jakten på Olav den hellige» som også ble en opplagssuksess, sier biskopen.

Morten og biskopen møttes under arbeidet med boken, noe som blant annet førte til en karbondatering av Helligdomsarmen, bispedømmets store Olavsrelikvie.

– Ole Petter Erlandsen gjør til daglig et svært viktig arbeid for forfulgte kristne i organisasjonen Åpne dører og har nylig skrevet og publisert «Anno 1024», en bok om nettopp kristenretten som varmt anbefales av St. Olav tidsskrifts anmelder, sier biskopen.

I anmeldelsen han refererer til heter det blant annet: «Ole Petter Erlandsen er opptatt av å avsløre mytene om kristningen av Norge og fortelle hva som virkelig skjedde. Det gjør han i boken om 1024, året da Olav Haraldsson satte ting på Moster og innførte Kristenretten i landet.»

–  Postdoktor Brage Thunestvedt Hatløy ved Universitetet i Bergen er én av få rettshistorikere i Norge med ekspertise nettopp på middelalderen, sier biskop Bernt.

Hatløy sier i et intervju at Landsloven «fortener mykje merksemd som forskingsobjekt, fordi ho er kvalitativt sett god og godt skriven. Ho er òg eit vitnesbyrd på kva slags samfunn Noreg var i høgmellomalderen, i tida mellom borgarkrigsperioden og svartedauden, då kongeriket var på sitt sterkaste og samstundes fredelegaste.»

Olavsforedraget er ikke en del av dagsseminaret, og holdes etter pontifikalmessen. Fra kl. 19.00 vil du kunne høre forfatter og kunsthistoriker Ole Rikard Høisæther fortelle om byens helgen Hallvard og landets helgen Olav i foredraget «Hellig Olav og Hellige Hallvard – forbundet gjennom kristentro og slektsbånd».

 

Les mer om dagens foredragsholdere: 

 

IMG_6887.jpeg

ÅRETS KONFERANSIER: P. Torbjørn Holt skal ledsage foredragsholdere og deltagere gjennom en innholdsrik dag. –  Seminaret er for alle som er opptatt av hvordan det norske samfunnet skal bygges fremover, og hvilke verdier som skal prege det, sier han og ønsker alle hjertelig velkommen. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

 

Revisjon av kristendommens rolle

Konferansier for dagsseminar er p. Torbjørn Holt, som til daglig er prest i Mariakirken menighet på Stabekk. Han vil også oppsummere dagen og fortelle om Hellig Olav «sett med katolske øyne».

– Landsloven og kristenretten har vært viktige tema i Norge dette året, og markeringene har vært mange og brede. Det er derfor viktig at vi fra katolsk hold også henter frem disse temaene og belyser dem sett fra vårt ståsted, sier p. Torbjørn, som har lang internasjonal presteerfaring: Han var sjømannsprest i London i 15 år og før det studentprest for norske utenlandsstudenter i hele Europa.  

– Mye står på spill i et Europa i krig akkurat nå, og den generelle polariseringen i verden øker. Putins versjon av kristenretten er en slags kristenfascisme. Det vi i Norge må tegne visjoner om, er hvordan kristen tradisjon og demokratiske verdier møtes. De er slike verdier vi ønsker at fremtidens Norge skal preges av, sier han.

 I år er det kommet minst to bøker – «Kongen, lova og landet» av prof. Jørn Øyrehagen Sunde og «Anno 1024» av Ole Petter Erlandsen, som reviderer kristendommens rolle i historien: Den er ikke bare et negativt maktmiddel, slik særlig marxistiske historikere mener, men et middel for å gjøre mennesker og samfunn bedre.

– En slik revisjon er absolutt på sin plass. Det er på tide å kvitte oss med tabloide forestillinger om en mørk middelalder. Det et selvsagt både positive og negative aspekter ved kristendommens historie, særlig når kirken har forsøkt å fylle statens plass. Men jeg vil likevel hevde at kristendommen har vært og er en kraft som har gjort og gjør samfunnet bedre, forteller p. Torbjørn, som gleder seg til å lede oss gjennom seminardagen.

– Jeg ønsker en bred samtale om disse viktige spørsmålene, og gleder meg over sterke og gode foredragsholdere. Seminaret er for alle som er opptatt av hvordan det norske samfunnet skal bygges fremover, og hvilke verdier som skal prege det. Det er svært mye i det moderne norske samfunnet som bygger på kristne verdier. Samtidig er kampen om menneskeverdet - fra livets begynnelse til livets slutt - aldri ferdig. Hjertelig velkommen til Olsok i Oslo, utbryter p. Torbjørn.

For å delta på seminaret må du melde deg på senest torsdag 25. juli (pamelding@katolsk.no). Seminaret er gratis og inkluderer en enkel lunch. Det avholdes i Menighetssalen, Akersveien 5. Etter seminaret kan du delta på resten av olsokprogrammet, som offentliggjøres snarlig. Du finner mer informasjon – og selve programmet – under.

 

 

Seminarprogram:

«Fra brutalitet til barmhjertighet»

0eaf6cca-399a-44f8-9722-bf5d80d320b9.jpg

OLAVSARMEN: Under olsokfeiringen i St. Olav domkirke æres Hellig Olav idet relikvien bæres i kirkerommet. De troende kysser relikvariet og ber om  helgenkongens forbønn. Foto: Kristin Svortet

 

 • Sted: Menighetssalen, Akersveien 5, Oslo
 • Dato: 29. juli, fra kl. 10 – 14.30. Dørene åpner kl. 09.30. 
 • Konferansier: P. Torbjørn Holt
 • Hvem kan delta: Alle interesserte
 • Obligatorisk påmelding: pamelding@okb.katolsk.no
 • Påmeldingsfrist: 25. juli
 • NB! Begrenset antall plasser – vår tidlig ute!
 • Påmeldingsavgift: Seminardeltagelse er gratis og inkluderer lunch.

 

VIKINGHISTORIKER:
Forfatter Øystein Morten. Foto: Spartacus forlag

IMG_1835.jpgKl. 10.00 – 11.00: Vikingkongenes tro

 • Foredragsholder: Historiker og forfatter Øystein Morten.

Kl. 11.15 – 12.15: Hva endret seg med kristenretten?

 • Foredragsholder: Forfatter og faglig leder ved Åpne dører Ole Petter Erlandsen,

Kl. 12.15 – 13.00: Gratis lunch 

Kl. 13.00 – 14.00: Kristenrett. Landslov. Norge 2024. 

 • Foredragsholder: Postdoktor Brage Thunestvedt Hatløy ved Det juridiske fakultet, UiB.

Kl. 14.00– 14.30: Avslutning ved p. Torbjørn Holt: «Hellig Olav sett med katolske øyne».

 

ST. HALLVARD-BIOGRAF:
Kunsthistoriker Ole Rikard Høisæther. Foto: Petter T. Stocke-Nicolaisen

IMG_1702.jpegEtter seminaret fortsetter olsokprogrammet med blant annet omvisning i Akersveien ved Mari Atlanta Lunde; olsokkonsert i St. Olav domkirke ved domorganist Otto Christian Odland og den tsjekkiske sopranen Miriam Miskovsky; pontifikalmesse og Olavsforedraget «Hellig Olav og Hellige Hallvard – forbundet gjennom kristentro og slektsbånd» ved forfatter og kunsthistoriker Ole Rikard Høisæther. Et endelig program for Olsok 2024 kunngjøres snarlig. 

 

 

 

 

Les mer om olsokdagens foredragsholdere: 

 

Les mer om Hellig Olav, olsok og kristenretten: 

 

Les mer om Magnus Lagabøte: 

 

Slik melder du deg på: 

 • Sted: Menighetssalen, Akersveien 5, Oslo
 • Dato: 29. juli, fra kl. 10 – 14.00. Dørene åpner kl. 09.30. 
 • Konferansier: P. Torbjørn Holt
 • Hvem kan delta: Alle interesserte
 • Obligatorisk påmelding: pamelding@okb.katolsk.no
 • Påmeldingsfrist: 25. juli
 • NB! Begrenset antall plasser – vær tidlig ute!
 • Påmeldingsavgift: Seminardeltagelse er gratis og inkluderer lunch.