St. Eystein 20 år: Trodde rektorstillingen var en spøk

 thielemann skole.jpg

 SKOLEBYGGET: Elisabeth Thielemann står foran skolebygget ikledd genser med skolens logo. Foto: Privat 

St. Eystein skole feiret nettopp sitt 20-årsjubileum . Like lenge har Elisabeth Thielemann vært skolens rektor.

Tekst: Johannes Ekjord Øyen

 

Friskolen St. Eystein i Bodø ble opprettet i 2004. Skolen er katolsk, men flertallet av elevene er ikke-katolske. Selv om katolikker får forrang om det ikke skulle være nok elevplasser, er alle velkomne. Flere trossamfunn og menigheter er representert blant elevene. For St. Eystein skole er dette en styrke.

– En tidligere elev sa at ‘her er det religionsfrihet. For her kan vi snakke om religion uten å bli ertet. Vi kunne ikke snakke om det på den forrige skolen’, forteller rektor Elisabeth Thielemann. 

NY LOGO: Elisabeth Thielemann står
ved et banner med den nye logoen. I varme farger er
logoen nå hjerteformet. Barna er ulike, men holder hender
mens de står foran skolebygget med kirken i bakgrunnen. Foto: Privat
 

thielemann logo.jpg

 

Trodde det var en spøk

For å få en katolsk skole til å fungere så langt nord og med så få katolikker, trengs en dyktig rektor. Thielemann var bare 28 år, og hadde ingen arbeidserfaring som rektor, da hun for 20 år siden fikk tilbudet om rektorstillingen ved en helt ny skole i Bodø. 

Hun vokste opp i Drammen i et katolsk miljø. Hun studerte for å bli lærer og tok deler av studiet i Bergen i håp om å kunne jobbe ved St. Paul skole, byens katolske skole. Håpet ble oppfylt. Etter fire år som lærer ved Kirkens skole i Bergen ble hun tipset om en ny skole i Bodø.

Gjermund Høgh, daværende rektor ved St. Paul, og mgr. Torbjørn Olsen, sogneprest i Bodø, var i dialog med hverandre om å skaffe en rektor til den nyopprettede skolen i nord. Valget falt til slutt på Thielemann.

– Jeg hadde aldri vært nord for Trondheim, men var interessert i skoleprosjektet, sier hun.

– De spurte om jeg kunne tenke over rektorstillingen. Jeg syntes det var en god spøk. Det var først da de spurte igjen, at jeg skjønte at de mente alvor.

 

Erfaring fra NUK

En dag hun kom på jobb i 2003 ventet et brev fra mgr. Olsen. Hun beskriver hjerteklapp og sommerfugler i magen da hun leste brevet. Så sa hun til seg selv: «Jeg skal til Bodø!».

Elisabeth forteller at arbeidet i begynnelsen gikk bra takket være godt pågangsmot.

– Fordelen min var at jeg var ung og naiv, legger hun til.

Oppgaven som ventet henne i nord, var stor. Oppskriften på suksess kommer fra hennes engasjement i NUK. Hun var leirsjef, og hadde dermed god erfaring med lederskap og bygge tillitt til foreldre.

– I NUK fikk vi erfare det å være dedikert og å ta ansvar. Vi fikk jo låne barna til andre en hel uke. Det er en veldig stor tillitt å motta, forteller hun.

 

Tro og det menneskelige

Det som skiller St. Eystein fra andre skoler er tilnærmingen til hva det vil si å være et menneske.

– Vi prøver å få med det åndelige, sammen med det fysiske og det sosiale i mennesket, forteller rektor Elisabeth.

Det reflekteres i skolen. Klasserommet preges av kart, lærebøker og tavle. I øverste etasje har de stilt ut kunstverk, som elevene selv har laget. Utenfor ligger en fotballbane og grønne årer.

Skolen er heller ikke redd for å snakke om sorg. Elevene lærer å tenne lys og tenke over vanskelige ting i livet; de blir vant til å snakke om slike temaer. Dette er med på å gi dem styrke når de opplever utfordringer i livet. En elev forteller at han ikke kunne snakke med moren sin om sorg, for da begynner hun bare å gråte.

– Troen hjelper oss å ha god balanse når det gjelder psykisk helse, forklarer rektor Elisabeth.

 – Det skal være godt for alle. Det er noen som har hatt en lengre reise enn andre. Det er utrolig givende å få være den som går i lag med dem gjennom utfordringene, sier hun.

 

monster.jpg

KREATIVITET: I øverste etasje stiller man ut elevenes kreative arbeid. Det går i både dikt og tegninger. Her fikk elevene i oppgave å lage monstre i leire. Foto: Johannes Øyen

En skole som vokser

Til å begynne med var det uvisst hvor mange barn som faktisk skulle gå på St. Eystein. Det virket som om kun en håndfull elever kom til å starte den første høsten, og det var usikkerhet om ansatte.

– Jeg bestemte meg for at vi skulle starte, uansett. Da får det heller bare bli Elisabeth og barna, så får vi ansatte etterhvert. Man måtte jo bare hoppe ut i det, sier rektor Elisabeth.

 Første semester endte med 12 elever. I dag har skolen rundt 80 elever og 20 ansatte. Nå håper de på å utvide skolen ytterligere, både i antall elever og selve skolebygget. De ønsker blant annet å tilrettelegge bedre for rullestolbrukere, samt mer plass for lærerne, som nå holder til i brakker.

– Så håper vi også å få til skolefrokost. Det er mitt neste mål, forteller rektoren.

– Internt kan vi bli bedre til en masse. Men det begynner å bli ganske bra, sier hun med et smil.

 

KLAR FOR NYE ÅR: Fra skolens spede begynnelse for 20 år
siden har Thielemann vært rektor og frontfigur for St. Eystein.
Nå ønsker de å utvide skolen for flere elever og ansatte. Foto: Privat 

thielemann skoleinngang.jpg

 

Kort biografi: Elisabeth Thielemann

  • Født: 1975, Drammen.
  • Bosted: Bodø
  • Stilling: Rektor ved St. Eystein skole
  • Utdannelse: Allmennlærer ved Høgskolen i Hedmark, grunnfag ved UiB

 

Les mer