Dokumenter fra Det annet vatikankonsil

768px-Second_Vatican_Council_by_Lothar_Wolleh_006.jpgSe også artikkelserien Det andre vatikankonsil – en trofast fornyelse

 
Norsk oversettelse Sacrosanctum concilium

(4. desember 1963, Konstitusjon: Om gudstjenestens fornyelse)

Norsk oversettelse Inter mirifica

(4. desember 1963, Dekret: Om samfunnets kommunikasjonsmidler)

Norsk oversettelse Unitatis redintegratio

(21. november 1964, Dekret: Om den katolske kirke og de kristnes enhet)

Norsk oversettelse Orientalium Ecclesiarum

(21. november 1964, Dekret: Om de orientalske katolske kirker)

Norsk oversettelse Lumen Gentium

(21. november 1964, Dogmatisk konstitusjon: Om Kirken)

Norsk oversettelse Christus Dominus

(28. oktober 1965, Dekret: Om biskopenes pastorale tjeneste)

Norsk oversettelse Perfectae caritatis

(28. oktober 1965, Dekret: Om fornyelse av ordenslivet)

Norsk oversettelse Optatam totius

(28. oktober 1965, Dekret: Om prestenes utdannelse)

Norsk oversettelse Gravissimum educationis

(28. oktober 1965, Erklæring: Om den kristne oppdragelse)

Norsk oversettelse Nostra aetate

(28. oktober 1965, Erklæring: Om Kirkens forhold til de ikke-kristne religioner)

Norsk oversettelse Dei Verbum

(18. november 1965, Dogmatisk konstitusjon: Om Guds åpenbaring)

Norsk oversettelse Apostolicam actuositatem

(18. november 1965, Dekret: Om legfolkets apostolat)

Norsk oversettelse Dignitatis humanae

(7. desember 1965, Erklæring: Om religionsfriheten)

Norsk oversettelse Ad gentes

(7. desember 1965, Dekret: Om misjonsvirksomheten)

Norsk oversettelse Presbyterorum ordinis

(7. desember 1965, Dekret: Om prestenes liv og tjeneste)

Norsk oversettelse Gaudium et Spes

(7. desember 1965, Pastoral konstitusjon: Om Kirken i verden av i dag)

Address by Pope Paul VI during the last general meeting of the Second Vatican Council

(7. desember 1965, tale)

Pavens avslutningstale til det 2. Vatikankonsil

(8. desember 1965, tale)

 Dokumenter fra Det annet vatikankonsil på mange språk

Bilde: Fra åpningen av Det annet vatikankonsil