Messetider i julen for St. Franciskus Xaverius menighet, Arendal

Link til billettsystemetI perioder der myndig­hetene har innført strenge Corona-restriksjoner kan det være nød­vendig med forhånds­påmelding til gudstjenester. Sjekk https://billett.katolsk.no/

Messetider for julen 2021

24. desember

16.00 Familiemesse

24.00 Midnattsmesse

 

1. Juledag

11.00 Høymesse

13.30 Messe på polsk

 

2. juledag

09.00 Fromesse

11.00 Høymesse

13.30 Messe på polsk

 

28. desember

18.30 Messe

 

29. desember

18.30 Messe

 

30. desember

18.30 Messe

 

31. desember

18.30 Takksigelsesmesse på norsk

 

1. nyttårsdag

13.30 Messe på polsk

18.30 Messe

 

2. nyttårsdag

09.00 Fromesse

11.00 Høymesse

13.30 Messe på polsk