Organisasjon

organisasjonmodell200px.jpg


Den katolske kirke er en verdensomspennende kirke, under ledelse av paven og bispekollegiet. I tillegg til å være Kirkens øverste åndelige leder, er paven (fra 13. mars 2013: pave Frans) statsleder for verdens minste selvstendige stat – Vatikanstaten – som er lokalisert innenfor Romas bygrenser.

I og rundt Vatikanet holder også Kirkens sentralledelse eller forvaltning til – den såkalte romerske kurie. Paven utøver sitt embete i meget nært samarbeide med sine rådgivere – kardinalene.

Hvert bispedømme ledes vanligvis av en biskop, som må være i enhet med paven. Den katolske kirke i Norge består av tre kirkedistrikter, Oslo katolske bispedømme, Trondheim stift og Tromsø stift; og disse er igjen inndelt i menigheter og kapelldistrikter.

Se også et kart over alle katolske kirker, klostre, messesteder, kontorer og boliger i Norge. Kartet finnes også i KML-format.

NORGE VERDEN
Oslo katolske bispedømme                                                     Den katolske kirke i Norden                                                  
Trondheim stift Den katolske kirke i hele verden
Tromsø stift