Jubelår

Alt du trenger å vite om Barmhjertighetens år.

Les mer …

 

Organisasjon

OrganisasjonDen katolske kirke er en verdensomspennende kirke, under ledelse av paven. I tillegg til å være Kirkens øverste åndelige leder, er paven (fra 13. mars 2013: pave Frans) statsleder for verdens minste selvstendige stat – Vatikanstaten – som er lokalisert innenfor Romas bygrenser. I og rundt Vatikanet holder også Kirkens sentralledelse eller forvaltning til – den såkalte romerske kurie. Paven utøver sitt embete i meget nært samarbeide med sine rådgivere – kardinalene – og kirkens øvrige biskoper. Den katolske kirke i Norge er inndelt i tre kirkedistrikter – til sammen 36 menigheter.

NORGE VERDEN
Oslo katolske bispedømme                                                    
Den katolske kirke i Norden                                                  
Trondheim stift Den katolske kirke i hele verden
Tromsø stift Den romerske kurie