Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Organisasjon

OrganisasjonDen katolske kirke er en verdensomspennende kirke, under ledelse av paven. I tillegg til å være Kirkens øverste åndelige leder, er paven (fra 13. mars 2013: pave Frans) statsleder for verdens minste selvstendige stat – Vatikanstaten – som er lokalisert innenfor Romas bygrenser. I og rundt Vatikanet holder også Kirkens sentralledelse eller forvaltning til – den såkalte romerske kurie. Paven utøver sitt embete i meget nært samarbeide med sine rådgivere – kardinalene – og kirkens øvrige biskoper. Den katolske kirke i Norge er inndelt i tre kirkedistrikter – til sammen 36 menigheter.

NORGE VERDEN
Oslo katolske bispedømme                                                    
Den katolske kirke i Norden                                                  
Trondheim stift Den katolske kirke i hele verden
Tromsø stift Den romerske kurie