Den Romerske Kurie

Oversikten over de viktigste postene (de to til tre øverste nivåer) i hvert kurieorgan oppdateres fortløpende. De lavere nivåer (byråsjefer og tilsvarende) oppdateres en gang i året.

Se også en beskrivelse av hvordan Den katolske kirkes sentralledelse er oppbygget, og oversikten over personer i den romerske kurie og det pavelige diplomati.

I. Statssekretariatet

Statssekretær:
Erkebiskop Pietro PAROLIN (Italia, 2013)
Delegat for de pavelige diplomatiske representasjoner:
...
Protokollsjef:
Msgr. Fortunatus NWACHUKWU (Nigeria, 2007)
Første Seksjon: Alminnelige anliggender
Sostituto:
Erkebiskop Giovanni Angelo BECCIU (Italia, 2011)
Assessor:
Msgr. Peter Wells (2009)
Byråsjefer:
P. Giovanni D'ERCOLE, Don Orione-prestenes kongregasjon (Italia, 1998), Msgr. Valentino DI CERBO (Italia, 2002), Msgr. Franco PIVA (Italia, 2004), Msgr. François DUTHEL (Frankrike, 2004), Msgr. Miguel HUGUET AMELLER (Spania, 2005), Msgr. Stefano MIGLIORELLI [Opus Dei] (Italia, 2005), Msgr. Angelo PIROVANO (Italia, 2007)
Annen Seksjon: Relasjoner med statene
Sekretær:
Erkebiskop Paul Richard GALLAGHER (England, 2014)
Undersekretær:
Msgr. Ettore BALESTERO (Italia, 2009)
Byråsjefer:
Msgr. Gianfranco ROTA GRAZIOSI (Italia, 2000), P. Alberto VENTUROLI, C.O. (Italia, 2005)

II. Kongregasjonene

(1) Kongregasjonen for Troslæren
Prefekt:
Erkebiskop Gerhard Ludwig MÜLLER (Tyskland, 2012)
Sekretær:
Erkebiskop Luis Francisco LADARIA FERRER S.J. (Spania, 2008)
Undersekretær:
Msgr. Damiano MARZOTTO CAOTORTA (Italia, 2009)
Promotor iustitia:
Fr. Robert Geisinger (USA, 2014)
Byråsjefer:
P. Giancarlo PARENTI, S.D.B. (Italia, 1999), P. Herman GEISLER (Østerrike, 2009)
Den pavelige kommisjon "Ecclesia Dei"
President:
Erkebiskop Gerhard Ludwig MÜLLER (Tyskland, 2012)
Visepresident:
Erkebiskop Joseph Augustine DI NOIA O.P. (USA, 2012)
Sekretær:
Erkebiskop Guido Pozzo (Italia, 2009-12; 2013)
(2) Kongregasjonen for Østkirkene
Prefekt:
Kardinal Leonardo SANDRI (Argentina, 2007)
Sekretær:
Erkebiskop Cyril VASIL (Slovakia, 2009)
Undersekretær:
Msgr. Maurizio MALVESTITI (Italia, 2009)
Byråsjef:
P. Paolino ROSSI O.F.M.Cap. (Italia, 2007)
(3) Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen
Prefekt:
Kardinal Robert SARAH (Guinea, 2014)
Sekretær:
Erkebiskop Arthur ROCHE (England, 2012)
Undersekretær:
P. Anthony WARD, S.M. (2007)
Byråsjefer:
P. Antonio MONTEREALE, kongregasjonen til liljenes dronning (Italia, 1998), Msgr. Francesco Borgia TRÂN VAN KHA (Vietnam, 2002), Msgr. Gérard NJEN (Senegal, 2006)
(4) Kongregasjonen for Helligkåringer
Prefekt:
Kardinal Angelo AMATO SDB (Italia, 2008)
Sekretær:
Erkebiskop Marcello BARTOLUCCI (Italia, 2010)
Undersekretær:
...
Promotor Fidei:
Msgr. Sandro CORRADINI (Italia, 1992)
Generalrelator:
P. Vincenzo CRISUOLO, O.F.M.Cap.
Relatorer:
Msgr. José Luis GUTIÉRREZ GÓMEZ [Opus Dei], P. Cristoforo BOVE, O.F.M.Conv., P. Hieronim FOKCINSKI, S.J., P. Daniel OLS, O.P.
(5) Kongregasjonen for Biskoper
Prefekt:
Kardinal Marc OUELLET (Canada, 2010)
Sekretær:
Erkebiskop Ilson de Jesus MONTANARI (Brasil, 2013)
Undersekretær:
Msgr. Giovanni Maria ROSSI (Italia, 1993)
Byråsjefer:
Msgr. Gianni SONDA (Italia), Msgr. Janusz Boguslaw STEPNOWSKI (Polen, 2005), Msgr. Udo BREITBACH (Tyskland, 2006)
Den pavelige kommisjon for Latinamerika
Prefekt:
Kardinal Marc OUELLET (Canada, 2010)
Vise-president:
Erkebiskop José Octavio RUIZ ARENAS (Colombia, 2007)
Sekretær:
Dr. Guzmán Carriquiry (Uruguay, 2011)
(6) Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering
Prefekt:
Kardinal Fernando FILONI (Italia, 2011)
Sekretær:
Erkebiskop Savio Hon TAIFAI (2010)
Ass. sekretær:
Erkebiskop Piergiuseppe VACCHELLI (Italia, 2008)
Undersekretær:
p. Tadeusz WOJDA S.A.C (Polen, 2012)
Byråsjefer:
Msgr. Barnabé NGUYÊN VAN PHUONG (Vietnam), Msgr. Francesco DI MUZIO [Opus Dei] (Italia, 2003), Msgr. Ermes Giovanni VIALE (Italia, 2007)
(7) Kongregasjonen for Kleresiet
Prefekt:
Erkebiskop Beniamino STELLA (Italia, 2013)
Sekretær:
Erkebiskop Celso MORGA IRUZUBIETA (Spania, 2010)
Undersekretær:
Msgr. Antonio NERI (Italia, 2011)
Byråsjefer:
P. Fernando José MONTEIRO GUIMARÃES, C.SS.R. (2000), Msgr. Celso MORGA IRUZUBIETA (Spania, 2000), Msgr. Tommaso STENICO (Italia, 2000), Msgr. Jorge RAIGOSA ALZATE (..., 2008), Msgr. James Anthony McDAID (..., 2008)

Kongregasjonen for Kleresiet har sitt eget nettsted.

(8) Kongregasjonen for Institutter for konsekrert liv og Selskaper for apostolisk liv
Prefekt:
Kardinal João BRÁZ DE AVIZ (Brasil, 2011)
Sekretær:
Erkebiskop Joseph William TOBIN C.Ss.R (USA 2010)
Undersekretær:
Sr. Nicoletta Vittoria SPEZZATI A.S.C  (Italia, 2011), P. Sebastiano PACIOLLA, O. Cist. (Italia, 2008)
Byråsjefer:
P. Eusebio HERNÁNDEZ SOLA, O.A.R., Sr. Sharon HOLLAND, I.H.M. (USA), P. Marian BABULA, C.S.M.A. (Polen, 2005), P. Waldemar BARSZCZ, T.O.R. (Polen, 2007), P. Leonello LEIDI, C.P. (Italia, 2007)
(9) Kongregasjonen for Katolsk utdannelse
Prefekt:
Kardinal Giuseppe VERSALDI (Italia, 2015)
Sekretær:
...
Undersekretærer:
Msgr. Angelo Vincenzo ZANI (Italia, 2002)
Byråsjefer:
Msgr. Ryszard SELEJDAK (Polen, 2002), Msgr. Pascal IDE (..., 2008)
Den stående interdikasteriale kommisjon for det som angår partikulærkirkenes konstitusjon, endring av disse, og deres organer
President:
Erkebiskop Pietro PAROLIN (Italia, 2013)
Den stående interdikasteriale kommisjon for Kirken i Øst-Europa (1993, erstatter kommisjonen for Russland)
President:
Erkebiskop Pietro PAROLIN (Italia, 2013)
Sekretær:
Erkebiskop Dominique MAMBERTI (Marokko, 2006)
Den stående interdikasteriale kommisjon for medlemmer av institutter for konsekrert liv, enkeltvis og som kommuniteter, opprettet i misjonsterritorier
President:
Kardinal Ivan DIAS (India, 2006)
Den stående interdikasteriale kommisjon for prestekandidater
President:
Kardinal Zenon GROCHOLEWSKI (Polen, 1999)
Den stående interdikasteriale kommisjon for distribusjon av geistlige (1991)
President:
Kardinal Zenon GROCHOLEWSKI (Polen, 1999)

III. Tribunaler

(1) Det apostoliske Pønitentiari
Storpønitentiar:
Kardinal Mauro PIACENZA (Italia, 2013)
Regent:
Biskop-elekt Krzysztof Józef NYKIEL (Polen, 2012)
Teolog:
P. Ivan FUCEK, S.J. (2000)
Kanonist:
...
(2) Det høyeste tribunal av den Apostoliske Signatur
Prefekt:
Kardinal Dominique MAMBERTI (Marokko, 2014)
Sekretær:
Erkebiskop Frans DANEELS, O.Praem. (Belgia, 2008)
Assisterende sekretær:
Biskop Giuseppe SCIACCA (Italia, 2013)
Promotor iustitia:
Msgr. Gianpaolo MONTINI (Italia, 2008)
Defensor vinculi:
Msgr. Enrico Adriano ROSA (Italia, 2008)
Ass. Defensor vinculi:
P. Nikolaus SCHÖCH, O.F.M. (Østerrike, 2004)
(3) Den Romerske Rotas Tribunal
Dekan:
Msgr. Pio Vito PINTO (Italia, 2012)
Rotadommere:
Msgr. Kenneth E. BOCCAFOLA (USA, 1986), Msgr. Josef HUBER (Tyskland, 1992), Msgr. Giovanni Battista DEFILIPPI (Italia, 1993), Msgr. Robert Michael SABLE (USA, 1994), Msgr. Egidio TURNATURI (Italia, 1994), Msgr. Maurice MONIER (Frankrike, 1995), Msgr. Hanna G. ALWAN (Libanon, 1996), Msgr. Giordano CABERLETTI (Italia, 1996), Msgr. Angelo Bruno BOTTONE (Italia, 1997), Msgr. Grzegorz ERLEBACH (Polen, 1997), Msgr. Americo CIANI (Italia, 1999), P. Jair FERREIRA PENA (Brasil, 1999), P. Giuseppe SCIACCA (Italia, 1999), Msgr. Giovanni VERGINELLI (Italia, 2000), Msgr. Agostino DE ANGELIS (Italia, 2001), Msgr. Gerard McKAY (Skottland, 2004), Msgr. Abdou YAACOUB (Libanon, 2004), msgr. Alejandro ARELLANO CEDILLO (Spania, 2007), msgr. Michael Xavier Leo AROKIARAJ (India, 2007)
Promotor iustitiae:
P. Alessandro PEREGO (Italia, 2008)
Assisterende promotor iustitiae:
P. Nabih MOAWAD (Libanon, 2000)
Defensores vinculi:
Msgr. Giovanni VACCAROTTO (Italia, 1999), Msgr. Pius Eheobu OKPALOKA (Nigeria, 2004), P. Vito Angelo TODISCO (Italia, 2007)
Kansellisjef:
...

IV. Pavelige råd

(1) Det pavelige råd for Legfolket
President:
Kardinal Stanislaw RYLKO (Polen, 2003)
Sekretær:
Biskop Josef CLEMENS (Tyskland, 2003)
Undersekretær:
Msgr. Miguel Delgado Galindo (Spania, 2011)
Byråsjef:
Msgr. Miguel DELGADO GALINDO [Opus Dei] (Spania, 2002)
Ansvarlig for ungdomsseksjonen:
Msgr. Francis KOHN (Frankrike, 2001)
(2) Det pavelige råd for fremme av kristen enhet
President:
Kardinal Kurt KOCH (Sveits, 2010)
Sekretær:
Biskop Brian FARRELL, L.C. (Irland, 2002)
Undersekretær:
Msgr. Eleuterio Francesco FORTINO (Italia, 1987-2012)
fra 4. september 2012: p. Andrea Palmieri (Italia, 2000)
Byråsjef:
Msgr. John A. RADANO (USA), dr. Paola FABRIZI (Italia, 2000)
Kommisjonen for religiøse relasjoner med jødene
President:
Kardinal Walter KASPER (Tyskland, 1999)
Vise-President:
Biskop Brian FARRELL, L.C. (2002)
Sekretær:
Pater Norbert HOFFMANN, S.D.B. (Tyskland, 2002)
Det pavelige råd for familien
President:
Erkebiskop Vincenzo PAGLIA (Italia, 2012)
Sekretær:
Msgr. Grzegorz KASZAK (Polen, 2007)
Undersekretær:
Fader Carlos Simón Vázquez (Spania, 2008)
Kontorsjef:
P. Gianfranco GRIECO, O.F.M.Cap (Italia, 2007)
(4) Det pavelige råd for Rettferdighet og Fred
President:
Kardinal Peter Kodwo Appiah TURKSON (Ghana, 2009)
Sekretær:
Biskop Mario Toso (Italia, 2009)
Undersekretær:
Flamania Giovanelli (Italia, 2010)
(5) Det pavelige råd "Cor Unum"
President:
Sekretær:
Msgr. Karel KASTEEL (Nederland, 1998)
Undersekretær:
Msgr. Giovanni Pietro DAL TOSO (Italia, 2004)
(6) Det pavelige råd for den pastorale omsorg for migranter og reisende
President:
Kardinal Antonio Maria VEGLIÓ (Italia, 2009)
Sekretær:
Biskop Joseph (Joy) Kalathiparambil (India, 2011)
Undersekretær:
Msgr. Novatus RUGAMBWA (Tanzania, 2007)
(7) Det pavelige råd for den pastorale assistanse til helsearbeidere
President:
Erkebiskop Zygmunt ZIMOWSKI (Polen, 2009)
Sekretær:
Biskop José Luis REDRADO MARCHITE, O.H. (Spania, 1985)
Undersekretær:
P. Felice RUFFINI, M.I. (Italia, 1985)
(8) Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster
President:
Kardinal Francesco COCCOPALMERIO (Italia, 2007)
Visepresident:
Erkebiskop Bruno BERTAGNA (Italia, 1994)
Sekretær:
Biskop Juan Ignacio ARRIETA OCHOA DE CHINCHETRU [Opus Dei] (Spania, 2007)
(9) Det pavelige råd for den interreligiøse dialog
President:
Kardinal Jean-Louis TAURAN (Frankrike, 2007)
Sekretær:
p. Miguel Ángel AYUSO GUIXOT, M.C.C.J. (Spania, 2012)
Undersekretær:
Msgr. Indunil Kodithuwakku Kankanamalage (Sri Lanka, 2012)
Kommisjonen for religiøse relasjoner med muslimene
President:
Kardinal Jean-Louis TAURAN (Frankrike, 2007)
Vise-president:
Erkebiskop Pier Luigi CELATA (Italia, 2002)
Byråsjef:
Msgr. Khaled Boutros AKASHEH (Jordan, 2003)
(10) Det pavelige råd for kulturen
President:
Kardinal Gianfranco RAVASI (Italia, 2007)
Sekretær:
P. Bernard ARDURA, O.Praem. (Frankrike, 1997)
Undersekretær:
Msgr. Melchor SÁNCHEZ DE TOCA Y ALAMEDA (Spania, 2004)
Byråsjef:
Msgr. Gergely KOVÁCS (Ungarn, 2004)
(11) Det pavelige råd for sosial kommunikasjon
President:
Erkebiskop Claudio Maria CELLI (Italia, 2007)
Sekretær:
Msgr. Paul TIGHE (Irland, 2007)
Assisterende sekretær:
Msgr. Giuseppe Antonio SCOTTI (Italia, 2007)
Undersekretær:
Dr. Angelo SCELZO (Italia, 19..)
Byråsjef:
Msgr. Enrique PLANAS Y COMA (Spania, 2004)
(12) Det pavelige råd for nyevangelisering
Opprettet 2010.
President:
Erkebiskop Salvatore FISICHELLA (Italia, 2010)
Sekretær:
Erkebiskop José Octavio RUIZ Arenas (Colombia, 2011)
Delegat for katekese:
Biskop Franz-Peter TEBARTZ-VAN ELST (Tyskland, 2015)

V. Kontorer

(1) Det apostoliske kammer
Camerlengo for den Hellige Romerske Kirke:
Kardinal Tarcisio BERTONE, S.D.B (2007)
Vise-camerlengo:
Erkebiskop Pier Luigi CELATA (Italia, 2012)
Generalauditor:
Erkebiskop Bruno BERTAGNA (Italia, 2007)
(2) Administrasjonen av Den Apostoliske Stols patrimonium (APSA)
President:
Erkebiskop Domenico CALCAGNO (Italia, 2011)
Sekretær:
...
Ordinær avdeling
Delegat:
Msgr. Massimo BOAROTTO (Italia, 2007)
Byråsjefer:
Flaviano VITALI (Italia), Sandro BIANCHINI (Italia, 1999), Eduardo LACETERA (Italia?, 2001), p. Fernando VERGEZ, L.C. (..., 2004), Evandro VERCELLI (Italia, 2004), Claudio MODOLO (Italia, 2005), Piero MONTECCHIA (Italia, 2005), Stefano LORETI (Italia, 2005)
Internet-ansvarlig:
Sr. Judith ZOEBELEIN, F.S.E. (USA, 1991)
Ekstraordinær avdeling
Delegat:
Dr. Paolo MENNINI (Italia, 2003)
(3) Prefekturet for den Hellige Stols økonomiske anliggender
President:
...
Sekretær:
P. Lucio Ángel Vallejo Balda (Spania, 2011)
Byråsjef:
Msgr. Alfredo ABBONDI (..., 2007)
(4) Prefekturet for det pavelige hushold
Prefekt:
Erkebiskop Georg GÄNSWEIN (Tyskland, 2012)
Regent:
p. Leonardo SAPIENZA, R.C.I. (Italia, 2012)
Teolog:
P. Wojciech GIERTYCH, O.P. (Polen, 2005)
(5) Kontoret for den øverste pontiffs liturgifeiringer
President og seremonimester:
Msgr. Guido MARINI (Italia, 2007)
Seremoniarer:
Msgr. Francesco CAMALDO (Italia), Msgr. Enrico VIGANÒ (Italia), Msgr. William V. MILLEA (USA), Msgr. Giulio VIVIANI (Italia ), Msgr. Konrad KRAJEWSKI (Polen, 1999), Msgr. Pier Enrico STEFANETTI (Italia), Msgr. Stefano SANCHIRICO (Italia), Msgr. Diego Giovanni RAVELLI (Italia), Guillermo Javier KARCHER (Argentina)

VI. Kommisjoner og komitéer

(1) Den pavelige kommisjon for bevaringen av den kunstneriske og historiske arv
President:
Kardinal Mauro PIACENZA (Italia, 2003)
Visepresident:
Abbed Michael John ZIELINSKI, O.S.B.Oliv. (USA, 2007)
Sekretær:
Prof. Francisco BURANELLI (Italia, 2007)
Undersekretær:
Msgr. José Manuel del RÍO CARRASCO
Byråsjefer:
Dr. Maria Cristina CARLO-STELLA (Italia?, 1999), fader Fabrizio CAPANNI (Italia, 2004)
(2) Den pavelige kommisjon for hellig arkeologi
President:
Kardinal Mauro PIACENZA (Italia, 2004)
Visepresident:
Abbed Michael John ZIELINSKI, O.S.B.Oliv. (USA, 2007)
Sekretær:
Msgr. Giovanni CARRÙ (Italia, 2009)
Inspektør:
Herr Prof. Dr. Francesco BURANELLI (Italia, 2007)
(3) Den pavelige Bibelkommisjon
President:
Erkebiskop Gerhard Ludwig MÜLLER (Tyskland, 2012)
Sekretær:
P. Klemens STOCK, S.J. (Tyskland, 2001)
(5) Den internasjonale teologiske kommisjon
President:
Erkebiskop Gerhard Ludwig MÜLLER (Tyskland, 2012)
Generalsekretær:
...
(6) Den pavelige komité for internasjonale eukaristiske kongresser
President:
Erkebiskop Piero MARINI (Italia, 2007)
Sekretær:
P. Ferdinand PRATZNER, S.S.S. (1983)
(7) Den pavelige kommisjon for historiske vitenskaper
President:
Bernard ARDURA O.Praem. (Frankrike, 2009)
Sekretær:
P. Cosimo SEMERARO, S.D.B. (Italia, 2006)
(9) Den Romerske Kuries disiplinære kommisjon
President:
Kardinal Julián HERRANZ (Spania, 1999)
(10) Den pavelige kommisjon for Vatikanstaten
President:
Erkebiskop Giuseppe BERTELLO (Italia, 2011)
Sekretær:
Erkebiskop Carlo Maria VIGANÒ (Italia, 2009)

VII. Institusjoner knyttet til den Hellige Stol

Vatikanets Hemmelige Arkiver
Arkivar:
Erkebiskop Jean-Louis BRUGUÈS, O.P. (Frankrike, 2012)
Prefekt:
Biskop Sergio PAGANO, B. (Italia)
Vise-prefekt:
P. Marcel CHAPPIN, S.J. (Nederland, 2007)
Byråsjef:
Msgr. Giampietro RAMPIN (Italia, 2007)
Vatikanets Apostoliske Bibliotek
Bibliotekar:
Erkebiskop Jean-Louis BRUGUÈS, O.P. (Frankrike, 2012)
Prefekt:
Msgr. Cesare PASINI (Italia, 2007)
Vise-prefekt:
Ambrogio M. PIAZZONI (Italia, 1999)
Det pavelige vitenskapsakademi
President:
Herr Nicola CABIBBO (1993)
Kansellist:
Biskop Marcelo SANCHEZ SORONDO (Argentina)
Vatikanradioen
Generaldirektør:
P. Federico LOMBARDI, S.J. (Italia, 2005)
Programdirektør:
Andrzej KOPROWSKI, S.J. (Polen, 2005/06)
Språkavdelingenes sjefsredaktører:
Albansk:
David DJUDJAJ
Arabisk:
P. Joseph ZOGHREIB, O.M.M.
Armensk:
Dr. Michel JEANGEY
Brasiliansk:
P. Custodio ZEQUIN
Bulgarsk:
Dr. Dimitar Ivanov GANTCHEV
Engelsk for Afrika:
Beth HAY
Etiopisk og eritreisk:
Fader Hailu BEYENE
Fransk for Afrika:
Msgr. Joseph BALLONG (Togo)
Hviterussisk:
P. Claude ROBINET, S.J.
Indisk:
P. Benjamin ALPHRED, S.J. (2001)
Italiensk:
Dr. Marco CARDINALI (2005/06)
Italiensk
(antologia cristiana): Dr. Laura DE LUCA
Japansk:
P. Makoto WADA, O.C.D.
Kinesisk:
P. Joseph SHIH, S.J.
Kroatisk:
Jure ANTUNOVIC, S.J.
Lettisk:
Sr. Silvija KRIVTEZA, P.S.C.I.M. (2001)
Litauisk:
Dr. Jonas MALINAUSKAS (2005/06)
Polsk:
P. Jozef POLAK, S.J. (2001)
Portugisisk:
Dr. António PINHEIRO
Rumensk:
Msgr. Anton LUCACI
Russisk:
Msgr. Lawrence DOMINIK
Skandinavisk:
Dr. Ingrid SUNDSTEN
Slovakisk:
P. Leopold SLANINKA, S.J. (2005/06)
Slovensk:
P. Janez SRAKA, S.J.
Spansk:
P. Juan José FERNANDEZ IBANEZ, S.J. (2005/06)
Tsjekkisk:
P. Milan GLASER, S.J. (2005/06)
Tysk:
P. Eberhard VON GEMMINGEN, S.J.
Ukrainsk:
P. Procopio LOTOTSKYI, O.S.B.M.
Ungarsk:
Dr. Marta VERTSE (2005/06)
Vietnamesisk:
P. Giuseppe TRÂN DUC ANH
Teknisk direktør:
Dr. Sandro PIERVENANZI (Italia, 2005/06)
Peterskirkens byggearbeider
President:
Kardinal Angelo COMASTRI (Italia, 2005)
Delegat:
Biskop Vittorio LANZIANI (Italia, 2001)
Kontoret for den pavelige veldedighet
Almonissær:
Erkebiskop Guido Pozzo (Italia, 2012)
Den Apostoliske Stols Arbeidskontor (Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica)
President:
Kardinal Francesco MARCHISANO (Italia, 2005)
Vise-president:
Biskop Franco CROCI (Italia, 2007)
Vatikanets Polyglott-trykkeri
Generaldirektør:
P. Elio TORRIGIANI, S.D.B. (Italia, 1991)
Administrerende direktør:
...
Vatikanets forlagshus
President:
Msgr. Antonio SCOTTI (Italia, 2005)
Direktør:
P. Giuseppe COSTA (Italia, 2007)
Instituttet for religiøse verk - I.O.R. (Istituro per le Opere di Religione)
President:
Prof. Dr. Angelo CALOIA (Italia)
Generaldirektør:
Paolo CIPRIANI (Italia, 2007)
L'Osservatore Romano
Direktør:
Giovanni Maria VIAN (Italia, 2007)
Visedirektør:
Hr. Carlo de CICCO (Italia, 2007)
Direktør-emeritus:
Prof. Mario AGNES (Italia, 2007 - direktør 1985-2007)
Sekretær:
Dr. Gaetano VALLINI (Italia, 2006)
Redaktører for ukeutgavene:
- fransk:
Dr. Jean-Michel COULET (Frankrike, 1988/89)
- engelsk:
Fader Paul QUINTER (USA, 2005)
- spansk:
P. Arturo GUTIÉRREZ GÓMEZ, L.C. (1988/89)
- polsk:
P. Wladislaw GRYZLO (2008)
- portugisisk:
...
- tysk:
Astrid HAAS (2008)
Den Hellige Stols pressekontor
Direktør:
P. Federico LOMBARDI, S.J. (Italia, 2006)
Vise-direktør:
P. Ciro BENEDITTINI, C.P. (San Marino, 1994)
Vatican Information Service
Byråsjef:
Dr. Miguel CASTELLVÍ VILLAESCUSA (Spania, 1999)
Vatikanets fjernsynssenter - CTV (Centro Televisivo Vaticano)
President:
Dr. Emilio ROSSI (Italia)
Direktør:
P. Federico LOMBARDI, S.J. (Italia, 2001)
Det pavelige Akademi for Sosialvitenskapene
President:
...
Kansellist:
Biskop Marcelo SANCHEZ SORONDO (Argentina)
Det pavelige Akademi for Livet
President:
Msgr. Ignacio CARRASCO DE PAULA (Opus Dei) (Spania, 2010)
Visepresident:
Msgr. Jean LAFITTE (Frankrike, 2006)
Kansellist:
...
av Webmaster publisert 21.11.2010, sist endret 26.09.2016 - 17:27