Den Romerske Kurie

Vær oppmerksom på at denne oversikten ikke alltid er oppdatert.

Oversikten viser de viktigste postene (de to til tre øverste nivåer) i hvert kurieorgan og oppdateres med ujevne mellomrom.

Se også en beskrivelse av hvordan Den katolske kirkes sentralledelse er oppbygget, og oversikten over personer i den romerske kurie og det pavelige diplomati.


I. Statssekretariatet

Statssekretær:
Kardinal Pietro PAROLIN (Italia, 2013)
Delegat for de pavelige diplomatiske representasjoner:
Erkebiskop Jan Romeo PAWŁOWSKI (Polen, 2015)
Protokollsjef:
Mgr. José AVELINO BETTENCOURT (Canada, 2012)
Første Seksjon: Alminnelige anliggender
Sostituto:
Erkebiskop Edgar PEÑA PARRA (Venezuela, 2018)
Assessor:
Mgr. Paolo BORGIA (Italia, 2016)
Annen Seksjon: Relasjoner med statene
Sekretær:
Erkebiskop Paul Richard GALLAGHER (England, 2014)
Undersekretær:
Mgr. Antoine CAMILLERI (Malta, 2013)

II. Kongregasjonene

(1) Kongregasjonen for Troslæren
Prefekt:
Kardinal Luis Francisco LADARIA FERRER S.J. (Spania, 2017)
Sekretær:
Erkebiskop Giacomo MORANDI (Italia, 2017)
Assisterende sekretær:
Erkebiskop Joseph Augustine DI NOIA, O.P. (USA, 2013)
Undersekretær:
P. Matteo Visioli (Italia, 2017)
Promotor iustitia:
P. Robert GEISINGER, S.J. (USA, 2014)

(2) Kongregasjonen for Østkirkene

Prefekt:
Kardinal Leonardo SANDRI (Argentina, 2007)
Sekretær:
Erkebiskop Cyril VASIL (Slovakia, 2009)
Undersekretær:
P. Lorenzo LORUSSO, O.P. (Italia, 2014)

(3) Kongregasjonen for Gudstjenesten og Sakramentsordningen

Prefekt:
Kardinal Robert SARAH (Guinea, 2014)
Sekretær:
Erkebiskop Arthur ROCHE (England, 2012) (erkebiskop ad personam)
Undersekretær:
P. Corrado MAGGIONI, S.M.M. (Italia, 2014)

(4) Kongregasjonen for Helligkåringer

Prefekt:
Vakant siden 24. september 2020, da kardinal Becciu ble avsatt av paven.
Sekretær:
Erkebiskop Marcello BARTOLUCCI (Italia, 2010)
Undersekretær:
P. Bogusław TUREK, C.S.M.A. (Polen, 2010)
Promotor Fidei:
Mgr. Carmelo Pellegrino (Italia, 2012)
Generalrelator:
P. Vincenzo CRISUOLO, O.F.M.Cap. (Italia, 2008)
Relatorer:
P. Zdzisław Józef KIJAS, O.F.M. Conv. (Polen, 2010)
P. Alfredo D. SIMÓN, O.S.B. (Spania, 2010)
Mgr. Paul PALLATH (India, 2013)
P. Maurizio TAGLIAFERRI (Italia, 2014)
Mgr. José Jaime BROSEL GAVILÁ (Spania, 2017)

(5) Kongregasjonen for Biskoper

Prefekt:
Kardinal Marc OUELLET (Canada, 2010)
Sekretær:
Erkebiskop Ilson de Jesus MONTANARI (Brasil, 2013)
Undersekretær:
Mgr. Udo BREITBACH (Tyskland, 2012)
Den pavelige kommisjon for Latinamerika
Prefekt:
Kardinal Marc OUELLET (Canada, 2010)
Sekretær:
Prof. Dr. Guzmán CARRIQUIRY LECOUR (Uruguay, 2011)

(6) Kongregasjonen for Folkenes Evangelisering

Prefekt:
Kardinal Fernando FILONI (Italia, 2011)
Sekretær:
Erkebiskop Protase RUGAMBWA (Tanzania, 2012), erkebiskop ad personam
Assisterende sekretær:
Erkebiskop Giovanni Pietro DAL TOSO (Italia, 2017)
Undersekretær:
P. Ryszard SZMYDKI, O.M.I. (Polen, 2017)

(7) Kongregasjonen for Kleresiet

Prefekt:
Kardinal Beniamino STELLA (Italia, 2013)
Sekretær:
Erkebiskop Joël MERCIER (Frankrike, 2015)
Sekretær for seminarer:
Erkebiskop Jorge Carlos PATRÓN WONG (Mexico, 2013), erkebiskop ad personam
Undersekretær:
P. Andrea RIPA (Italia, 2017)

Kleruskongregasjonen har sitt eget nettsted.

(8) Kongregasjonen for Institutter for konsekrert liv og Selskaper for apostolisk liv

Prefekt:
Kardinal João BRÁZ DE AVIZ (Brasil, 2011)
Sekretær:
Erkebiskop José RODRÍGUEZ CARBALLO, O.F.M. (Spania, 2013)
Undersekretærer:
P. Sebastiano PACIOLLA, O.Cist. (Italia, 2008)
Sr. Nicoletta Vittoria SPEZZATI A.S.C  (Italia, 2011)
Sr. Carmen Ros Nortes N.S.C. (Spania, 2018)

(9) Kongregasjonen for Katolsk utdannelse

Prefekt:
Kardinal Giuseppe VERSALDI (Italia, 2015)
Sekretær:
Erkebiskop Angelo Vincenzo ZANI (Italia, 2012)
Undersekretær:
P. Friedrich Bechina, F.S.O. (Østerrike, 2013)
Den stående interdikasteriale kommisjon for det som angår partikulærkirkenes konstitusjon, endring av disse, og deres organer
President:
Kardinal Pietro PAROLIN (Italia, 2013)
Den stående interdikasteriale kommisjon for Kirken i Øst-Europa (1993, erstatter kommisjonen for Russland)
President:
Kardinal Pietro PAROLIN (Italia, 2013)
Sekretær:
Erkebiskop Paul Richard Gallagher (England, 2014)
Den stående interdikasteriale kommisjon for medlemmer av institutter for konsekrert liv, enkeltvis og som kommuniteter, opprettet i misjonsterritorier
President:
Kardinal Fernando FILONI (Italia, 2011)
Den stående interdikasteriale kommisjon for prestekandidater
President:
Kardinal Beniamino Stella (Italia, 2013)

III. Tribunaler

(1) Det apostoliske Pønitentiari
Storpønitentiar:
Kardinal Mauro PIACENZA (Italia, 2013)
Regent:
Mgr. Krzysztof Józef NYKIEL (Polen, 2012)
Teolog:
P. Ján ĎAČOK, S.J. (Slovakia, 2010)
Kanonist:
Biskop Juan Ignacio ARRIETA OCHOA DE CHINCHETRU (Spania, 2004)
(2) Det høyeste tribunal av den Apostoliske Signatur
Prefekt:
Kardinal Dominique MAMBERTI (Frankrike, 2014) (født i Marokko)
Sekretær:
Biskop Giuseppe SCIACCA (Italia, 2013)
Promotor iustitia:
Mgr. Gianpaolo MONTINI (Italia, 2008)
Defensor vinculi:
Mgr. Joseph R. PUNDERSON (USA, 1995)
Assisterende Promotor iustitia:
P. Nikolaus SCHÖCH, O.F.M. (Sveits, 2009)
Mgr. Paweł MALECHA (Polen, 2012)
(3) Den Romerske Rotas Tribunal
Dekan:
Mgr. Pio Vito PINTO (Italia, 2012)
Prodekan:
Mgr. Maurice MONIER (Frankrike, 2016)
Rotadommere:
Mgr. Robert Michael SABLE (USA, 1994), Mgr. Giordano CABERLETTI (Italia, 1996), Mgr. Grzegorz ERLEBACH (Polen, 1997), P. Jair FERREIRA PENA (Brasil, 1999), Mgr. Gerard McKAY (Skottland, 2004), Mgr. Abdou YAACOUB (Libanon, 2004), Mgr. Alejandro ARELLANO CEDILLO (Spania, 2007), Mgr. Michael Xavier Leo AROKIARAJ (India, 2007), Mgr. David-Maria A. JAEGER, O.F.M. (Israel, 2011), Mgr. Felipe HEREDIA ESTEBAN (Spania, 2011), Mgr. Vito Angelo TODISCO (Italia, 2011), Mgr. Davide SALVATORI (Italia, 2011), Mgr. Pietro AMENTA (Italia, 2012), Mgr. Alejandro W. BUNGE (Argentina, 2013), Mgr. Antonio BARTOLACCI (Italia, 2014), Mgr. Manuel Saturino DA COSTA GOMES, S.C.I. (Portugal, 2014), Mgr. Pietro MILITE (Italia, 2015),   Fr. Miroslav Koštanc ADAM, O.P. (Slovakia, 2016), Fr. José Fernando MEJÍA YÁÑEZ, M.G. (Mexico, 2016), Mgr. Francesco VISCOME (Italia, 2016)
Assisterende promotor iustitiae:
P. Antonios CHOUWEIFATY (Libanon, 2010)
Defensor vinculi:
Mgr. Robert GOŁĘBIOWSKI (Polen, 2016)
Vikarierende Defensor vinculi:
P. Francesco IBBA (Italia, 2015)

IV. Dikasterier

(1) Dikasteriet for familien, legfolket og livet
(opprettet 1. september 2016)
hvori opptatt Det pavelige råd for Legfolket og Det pavelige råd for familien

President:

Kardinal Kevin Joseph FARRELL (USA, 2016) (født i Irland)

(2) Dikasteriet for menneskenes helhetlige utvikling
(opprettet 1. januar 2017)
hvori opptatt Det pavelige råd for Rettferdighet og Fred, Det pavelige råd «Cor Unum», Det pavelige råd for pastoral omsorg for migranter og reisende og Det pavelige råd for pastoral assistanse til helsearbeidere

President:

Kardinal Peter Kodwo Appiah TURKSON (Ghana, 2017)

Undersekretærer:

P. Fabio BAGGIO, C.S. (Italia, 2016)
P. Michael CZERNY, S.J. (Canada, 2016)

(3) Dikasteriet for kommunikasjon

(frem til 24. juni 2018: Sekretariatet for kommunikasjon)

Hvori opptatt: Det pavelige råd for sosial kommunikasjon

Avdelinger:

Den Hellige Stols pressekontor
Vatikanets fjernsynssenter - CTV (Centro Televisivo Vaticano)
Vatikanradioen
Vatikanets forlagshus
Vatikanets Polyglott-trykkeri
L'Osservatore Romano
Fototjenesten
Vatikanets Internettjeneste

Prefekt:
Paolo RUFFINI (legmann) (Italia, 2018)
Assessor:
Mgr. Dario Edoardo VIGANÒ (Brasil, 2018)
Sekretær:
Mgr. Lucio Adrian Ruiz (Argentina, 2015)
Generaldirektør:
Dr. Paolo NUSINER (Italia, 2015)

Visegeneraldirektør:

Dr. Giacomo Ghisani (Italia, 2015)

Direktør for den pastoralteologiske avdelingen:

Prof. Nataša GOVEKAR (Slovenia, 2016)

Direktør for den teknologiske avdelingen:

Hr. Francesco Masci (Italia, 2016)

Direktør for Den hellige stols pressekontor:

Dr. Greg BURKE (USA, 2016)

Visedirektør for Den hellige stols pressekontor:

Dr. Paloma García Ovejero (Spania, 2016)

Visedirektør for akkreditering av journalister:

Dr. Angelo SCELZO (Italia, 2013)

V. Pavelige råd

(1) Det pavelige råd for fremme av kristen enhet
President:
Kardinal Kurt KOCH (Sveits, 2010)
Sekretær:
Biskop Brian FARRELL, L.C. (Irland, 2002)
Undersekretær:
P. Andrea Palmieri (Italia, 2012)
Kommisjonen for religiøse relasjoner med jødene
President:
Kardinal Kurt KOCH (Sveits, 2010)
Visepresident:
Biskop Brian FARRELL, L.C. (Irland, 2002)
Sekretær:
P. Norbert HOFFMANN, S.D.B. (Tyskland, 2002)
(2) Det pavelige råd for tolkningen av lovtekster
President:
Erkebiskop Filippo IANNONE, O.Carm. (Italia, 2018)
Sekretær:
Biskop Juan Ignacio ARRIETA OCHOA DE CHINCHETRU [Opus Dei] (Spania, 2007)

Undersekretær:

Mgr. Markus GRAULICH, S.D.B. (Tyskland, 2014)

(3) Det pavelige råd for interreligiøs dialog
President:
Kardinal Jean-Louis TAURAN (Frankrike, 2007)
Sekretær:
p. Miguel Ángel AYUSO GUIXOT, M.C.C.J. (Spania, 2012)
Undersekretær:
Mgr. Indunil Kodithuwakku Kankanamalage (Sri Lanka, 2012)

Kommisjonen for religiøse relasjoner med muslimene

Prefekt:
Kardinal Jean-Louis TAURAN (Frankrike, 2007)
Viseprefekt:
Mgr. Indunil Kodithuwakku Kankanamalage (Sri Lanka, 2012)
Sekretær:
Mgr. Khaled Boutros AKASHEH (Jordan, 2003)
(4) Det pavelige råd for kulturen
President:
Kardinal Gianfranco RAVASI (Italia, 2007)
Delegat:
Biskop Carlos Alberto DE PINHO MOREIRA AZEVEDO (Portugal, 2011)
Sekretær:
Biskop Barthélemy ADOUKONOU (Benin, 2009)
Assisterende sekretær:
Biskop Paul TIGHE (Irland, 2009)
Undersekretær:
Mgr. Melchor SÁNCHEZ DE TOCA Y ALAMEDA (Spania, 2004)
(5) Det pavelige råd for nyevangelisering
Opprettet 2010
President:
Erkebiskop Salvatore FISICHELLA (Rino) (Italia, 2010)
Sekretær:
Erkebiskop José Octavio RUIZ Arenas (Colombia, 2011)
Undersekretær:
Mgr. Graham BELL (England, 2011)
Delegat for katekese:
Biskop Franz-Peter TEBARTZ-VAN ELST (Tyskland, 2014)

VI. Kontorer

(1) Det apostoliske kammer

Camerlengo for den Hellige Romerske Kirke:
Kardinal Jean-Louis TAURAN (Frankrike, 2014)
Visecamerlengo:
Erkebiskop Giampiero GLODER (Italia, 2014)
Generalauditor:
Biskop Giuseppe Sciacca (Italia, 2013)
(2) Administrasjonen av Den Apostoliske Stols patrimonium (APSA)
President:
Kardinal Domenico CALCAGNO (Italia, 2011)
Sekretær:
Mgr. Mauro RIVELLA (Italia, 2015)
Undersekretær:
Mgr. Giuseppe Russo (Italia, 2016)
(3) Prefekturet for den Hellige Stols økonomiske anliggender
President:
(vakant siden 2015)
Sekretær:
Mgr. Lucio Ángel VALLEJO BALDA (Spania, 2011)
(4) Sekretariatet for økonomien:
Prefekt:
P. Juan Antonio Guerrero Alves S.J.
Generalsekretær:
Maximino Caballero Ledo
Sekretær for den administrative seksjonen:
Mgr. Luigi Mistò (Italia, 2015)

(5) Rådet for økonomien:

Koordinator:
Kardinal Reinhard MARX (Tyskland, 2014)
Visekoordinator:
Dr. Joseph F.X. ZAHRA (Malta, 2014)
Prelatsekretær:
Mgr. Brian FERME (England, 2014)
(6) Generalauditorens kontor
Generalauditor:    

Dr. Libero MILONE (Italia, 2015)


Assisterende auditorer:

Dr. Alessandro CASSINIS RIGHINI (Italia, 2016)

Dr. Ferruccio PANICCO (Italia, 2016)

(7) Prefekturet for det pavelige hushold

Prefekt:
Erkebiskop Georg GÄNSWEIN (Tyskland, 2012)
Regent:
p. Leonardo SAPIENZA, R.C.I. (Italia, 2012)
Teolog:
P. Wojciech GIERTYCH, O.P. (Polen, 2005)
Predikant:

P. Raniero CANTALAMESSA, O.F.M. Cap. (Italia, 1980)

Pavens privatsekretær:

Mgr. Fabián Edgardo Marcelo Pedacchio Leániz (Argentina, 2014)

Pavens andre privatsekretær:

Mgr. Yoannis Lahzi Gaid (Egypt, 2014)

(8) Kontoret for den øverste pontiffs liturgifeiringer

President og seremonimester:

Mgr. Guido MARINI (Italia, 2007)
Seremoniarer:
Mgr. Diego Giovanni RAVELLI (Italia, 2006)
Mgr. Pier Enrico STEFANETTI (Italia, 2006)
Mgr. Guillermo Javier KARCHER (Argentina, 2006)
Mgr. Marco AGOSTINI (Italia, 2009)
Mgr. John Richard CIHAK (USA, 20106)
Mgr. Massimiliano Matteo BOIARDI, F.S.C.B. (Italia, 2011)
Mgr. Kevin GILLESPIE (Irland, 2011)
Mgr. Vincenzo PERONI (Italia, 2012)
Mgr. Ján DUBINA (Slovakia, 2015)
Kustodian for Det apostoliske sakristi:
P. Paolo BENEDIK (Pavel), O.E.S.A. (Slovakia, 2016)

VII. Kommisjoner og komitéer

(1) Den pavelige kommisjon for hellig arkeologi
President:
Kardinal Gianfranco RAVASI (Italia, 2007)
Sekretær:
Mgr. Giovanni CARRÙ (Italia, 2009)
Arkeologisk superintendent for katakomber:
Prof. Fabrizio BISCONTI (Italia, 2009)
(2) Den pavelige Bibelkommisjon
President:
Erkebiskop Luis Francisco LADARIA FERRER S.J. (Spania, 2017)
Sekretær:
P. Pietro BOVATI, S.J. (Italia, 2014)
(3) Den internasjonale teologiske kommisjon
President:
Erkebiskop Luis Francisco LADARIA FERRER S.J. (Spania, 2017)
Generalsekretær:
P. Serge-Thomas BONINO, O.P. (Frankrike, 2011)

(4) Den pavelige kommisjon «Ecclesia Dei» [nedlagt 17. januar 2019]

President:

Erkebiskop Luis Francisco LADARIA FERRER S.J. (Spania, 2017)

Sekretær:

Erkebiskop Guido POZZO (Italia, 2009-12; 2013)

(5) Den pavelige komité for internasjonale eukaristiske kongresser
President:
Erkebiskop Piero MARINI (Italia, 2007)
(6) Den pavelige kommisjon for historiske vitenskaper
President:
P. Bernard ARDURA O.Praem. (Frankrike, 2009)
Sekretær:
Mgr. Luigi Michele DE PALMA (Italia, 2013)
(7) Den Romerske Kuries disiplinære kommisjon
President:
Biskop Giorgio CORBELLINI (Italia, 2010)
(8) Den pavelige kommisjonen for beskyttelse av mindreårige

(opprettet 2014)

President:
Kardinal Seán Patrick O’MALLEY, O.F.M. Cap. (USA, 2014)
Sekretær:
Mgr. Robert W. OLIVER (USA, 2014)

VIII. Institusjoner knyttet til den Hellige Stol

(1) Vatikanets hemmelige arkiver
Arkivar:
Erkebiskop Jean-Louis BRUGUÈS, O.P. (Frankrike, 2012)
Prefekt:
Biskop Sergio PAGANO, B. (Italia, 1997)
Viseprefekt:
Prof. Paolo CHERUBINI (Italia, 2013)
(2) Vatikanets apostoliske bibliotek
Bibliotekar:
Erkebiskop Jean-Louis BRUGUÈS, O.P. (Frankrike, 2012)
Prefekt:
Mgr. Cesare PASINI (Italia, 2007)
Vise-prefekt:
Dr. Ambrogio M. PIAZZONI (Italia, 1999)
(3) Det pavelige vitenskapsakademi
President:
Prof. Werner Arber (Sveits, 2010)
Kansler:
Biskop Marcelo SANCHEZ SORONDO (Argentina, 1998)
(4) Peterskirkens byggearbeider
President:
Kardinal Angelo COMASTRI (Italia, 2005)
Delegat:
Biskop Vittorio LANZIANI (Italia, 2001)
(5) Kontoret for den pavelige veldedighet
Almonissær:
Erkebiskop Konrad KRAJEWSKI (Polen, 2013)
(6) Den Apostoliske Stols Arbeidskontor (Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica)
President:
Bishop Giorgio CORBELLINI (Italia, 2009)
Direktør:
Dr. Massimo BUFACCHI (Italia, 2008)
(7) Instituttet for religiøse verk - I.O.R. (Istituro per le Opere di Religione)
President:
Prof. Dr. Angelo CALOIA (Italia)
Generaldirektør:
Paolo CIPRIANI (Italia, 2007)
(8) Det pavelige Akademi for Sosialvitenskapene
President:
...
Kansler:
Biskop Marcelo SANCHEZ SORONDO (Argentina)
av Webmaster publisert 21.11.2010, sist endret 05.09.2021 - 16:41