Nye titler på St. Olav Forlag

To nye utgivelser i serien "St. Olav klassikere"

G.K. Chestertons "Orto­doksi" og Thérèse av Lisieux' "En sjels historie".

Les mer
 

Trondheim Stift – Midt-Norge

Stiftet omfatter Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene. Størrelse: 56.458 km². Befolkningsstatistikk. Stiftets historie - Overhyrder. Stiftets historie - år for år.

E-post mn@katolsk.no

Stiftets adresse:
Adresse Sverres gate 1, 7012 Trondheim Telefon 73 52 77 05 Bankkonto 4200.50.24980, org. nr. 971494522
APOSTOLISK ADMINISTRATOR
Msgr. Bernt Eidsvig Can.Reg Apostolisk administrator Bernt Eidsvig (foto: Olav Hasselkbippe)

Bispeviet: 22. oktober 2005

Utnevnt til administrator: 8. juni 2009

Motto: "Labori non honori" (Arbeid, ikke ære)

Bosatt i Oslo

E-post til biskopenbiskopen@mn.katolsk.no

Telefon 23 21 95 00 (Oslo katolske bispedømme)
KURIE OG ADMINISTRASJON

Generalvikar: E-post til generalvikaren Dom Albert Mączka Can.Reg.

Kansellist og økonom: Unn L. Madsø (fra 24. juni 2011)

Tribunalet - den kirkelige domstol