Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Trondheim Stift – Midt-Norge

Stiftet omfatter Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene. Størrelse: 56.458 km². Befolkningsstatistikk. Stiftets historie - Overhyrder. Stiftets historie - år for år.

E-post mn@katolsk.no

Stiftets adresse:
Adresse Sverres gate 1, 7012 Trondheim Telefon 73 52 77 05 Bankkonto 4200.50.24980, org. nr. 971494522
APOSTOLISK ADMINISTRATOR
Msgr. Bernt Eidsvig Can.Reg Apostolisk administrator Bernt Eidsvig (foto: Olav Hasselkbippe)

Bispeviet: 22. oktober 2005

Utnevnt til administrator: 8. juni 2009

Motto: "Labori non honori" (Arbeid, ikke ære)

Bosatt i Oslo .

E-post til biskopenbiskopen@mn.katolsk.no

Telefon 23 21 95 00 (Oslo katolske bispedømme)
KURIE OG ADMINISTRASJON
Våpenskjold TrondheimGeneralvikar: 
Dom Albert Mączka Can.Reg.
Kansellist:
Unn L. Madsø (fra 24. juni 2011)
Økonom:
Per Albert Vold (fra 14. august 2014)
Tribunalet – den kirkelige domstol