Jubelår

Alt du trenger å vite om Barmhjertighetens år.

Les mer …

1. uke i advent

 

Trondheim Stift – Midt-Norge

Stiftet omfatter Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene. Størrelse: 56.458 km². Befolkningsstatistikk. Stiftets historie - Overhyrder. Stiftets historie - år for år.

E-post mn@katolsk.no

Stiftets adresse:
Adresse Sverres gate 1, 7012 Trondheim Telefon 73 52 77 05 Bankkonto 4200.50.24980, org. nr. 971494522
APOSTOLISK ADMINISTRATOR
Mgr. Bernt Eidsvig Can.Reg Apostolisk administrator Bernt Eidsvig (foto: Olav Hasselkbippe)

Bispeviet: 22. oktober 2005

Utnevnt til administrator: 8. juni 2009

Motto: "Labori non honori" (Arbeid, ikke ære)

Bosatt i Oslo .

E-post til biskopenbiskopen@mn.katolsk.no

Telefon 23 21 95 00 (Oslo katolske bispedømme)
KURIE OG ADMINISTRASJON
Våpenskjold Trondheim (fra 2015)
Generalvikar: 
P. Ole Martin Stamnestrø (fra 16. august 2015)
Kansellist:
Unn L. Madsø (fra 24. juni 2011)
Økonom:
Per Albert Vold (fra 14. august 2014)
Tribunalet – den kirkelige domstol