Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Ole Martin Stamnestrø

Foto: Mats Tande 29. september 2012 E-post Ole(dot)Martin(dot)Stamnestro(at)katolsk(dot)no

STAMNESTRØ, Ole Martin, født 16. mai 1979, oppvokst i Ås kommune syd for Oslo. Konverterte til Den katolske kirke i 2006.

Bachelorgraden i teologi ved universitetet i Durham i 2001.

Master i kirkehistorie i 2003, og doktorgrad i liturgihistorie 2007, ved universitetet i Oxford. Mastergrad i katolsk teologi 2010, ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo.

Tilknyttet St. Eystein presteseminar fra høsten 2008.

18. juni 2010
Mottok ordinasjonskandidatur av biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo
Høsten 2010 – 1. juli 2012
Studier ved universitetet i München, eksaminert lic.theol.
6. januar 2011
Innsatt som lektor av biskop Bernt Eidsvig
26. mai 2011
Innsatt som akolytt av biskop Bernt Eidsvig
6. januar 2012
Diakonviet i St. Olav domkirke av biskop Bernt Eidsvig (bilder)
29. september 2012
Presteviet i St. Olav domkirke av biskop Bernt Eidsvig (bilder)
30. september 2012
Feiret primiss (første messe) i St. Olav domkirke (bilder)
1. november 2012 – 1. september 2013
Kapellan i Vår Frue menighet, Ålesund
1. september 2013
Sogneadministrator i Vår Frue menighet, Ålesund

Privat: Adresse Kviltunvegen 6b, 6009 Ålesund  Telefon 70 13 75 58/994 96 331