Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Bernt Eidsvig

E-post Bernt(dot)Eidsvig(at)katolsk(dot)no

Biskop EIDSVIG, Bernt Ivar (klosternavn Markus) Can.Reg. mgr., født i Rjukan (bispedømmet Oslo) den 12. september 1953.

Tatt opp i Den katolske kirkes fulle fellesskap 20. desember 1977. Fullførte teologiske studier ved Universitet i Oslo (Cand. Theol.) i 1978 og ved Heythrop College i England (Master of Theology) i 1982.

20. juni 1982
Presteviet i Oslo av biskop John Willem Gran.
1. oktober 1982 – 1. januar 1986
Kapellan i St. Paul, Bergen
1. januar 1986 – 1. september 1991
Sogneprest i St. Paul, Bergen
27. august 1991
Forlater Norge, til Klosterneuburg, Østerrike
28. august 1995
Ordensprofess hos augustinerkorherrene (Can.Reg.) i Klosterneuburg
1. juni 1996-
Novisemester i Klosterneuburg
15. oktober 1996 – 1. juli 2003
Sogneprest i St. Leopold, Klosterneuburg
11. juli 2005 (offentliggjort 29. juli 2005)
Utnevnt til biskop i Oslo katolske bispedømme av pave Benedikt XVI, som etterfølger til biskop Gerhard Schwenzer
22. oktober 2005
Vigslet til biskop av Oslo i Trefoldighetskirken
8. juni 2009 – gjenutnevnt 2. juni 2010 –
Apostolisk administrator av Midt-Norge stift
21. juni 2011 –
Medlem i eksekutivkomiteen i Det europeiske religionslederrådet, ECRL (European Council of Religious Leaders – Religions for Peace)
2. mai 2014
Storprior for Ordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem sin magistrale delegasjon i Norge.
Utnevnt til Ridder-Kommandør med stjerne i Ordenen av Den hellige grav i Jerusalem av stormester kardinal Edwin Fredrick O'Brien.

I Oslo katolske bispedømme har han sittet i Presterådet 1983–1990, i Konsultorkollegiet 1987–1990, og i Pastoralrådet 1988–1991. Han var medforfatter (Del III) til boken "Den katolske kirke i Norge" (Aschehoug 1993).

Adresse  Akersveien 5, 0177 Oslo Telefon 23 21 95 00


Se også: