FASTE

Askekors

Fastetidens skriftlesninger og liturgi: Hjelpemidler til forvandling

Les mer
 

Oslo – St. Olav domkirkemenighet

Opprettet 1843. Sognet omfatter Oslo vest for Akerselva-Trondheimsveien opp til Sinsenkrysset, og avgrenses deretter i nordøst med de følgende østligste postnummerområder fra Sinsenkrysset og nordover: 0488–0587–0588, 0490 og 0496. Ca. 310 km². Befolkningsstatistikk. Historikk.

Menighetstilhørighet etter postnummer og etter kommune.

Menigheten har et eget nettsted, en egen blogg og er på Facebook, Twitter og Instagram.

Blogspot Facebook Twitter Instagram

E-post Oslo-St(dot)Olav(at)katolsk(dot)no

St. Olav domkirke

Kirkevigsel 6. august 1897. Egen driftsenhet fra 1. november 2006.

Adresse  Akersveien 12, 0177 Oslo (menighetskontor) Telefon 22 98 21 65 Telefax 22 20 59 40 Bankkonto  3000.32.00813, org.nr. 945879181
Messetider

Foredragsvirksomhet i katolsk regi i Oslo-området
Statistikker

Sogneprest:
P. Pål Bratbak (fra 1. september 2013
Kapellaner:
P. Zéphyrin Ligopi Linzuwa (fra 15. januar 2011)
P. Dariusz Buras (fra 1. september 2013)
P. Erik Ruud SM (fra 1. september 2013, i 50% stilling)
P. Wojciech Knutelski (fra 1. september 2014)
Diakon:
Diakon Sindre-Jacob Bostad (fra 8. januar 2012)
Ekstraordinære kommunionsutdelere (fra 1. februar 2013):
Cao Van Nhat, sr. Agatha Cu Thi Bang, sr. Josephine Do Thi Hoa, sr. Therese Hoang Hien, Mai Ba Thanh, Nguyen Duc Tho, Pham Cong Bam, Phan Tuan Khoi, sr. Madeleine Tran Minh Trang, Uong Si Bau, Rosita P. Rodriguez, Marieta Cruz
Menighetssekretær:
Elisabeth Helland
Karitativ koordinator:
Isabel Hillestad (fra 1. august 2014)
Barne- og ungdomsarbeider:
Thao Phuong Huynh (fra høsten 2010, 10% stilling)
Frivillig kontormedarbeider:
Maria Tryti (fra 1. august 2014)
Domorganist:
Otto Christian Odland (50% stilling, fra 15. september 2014)
Domkantor:
Vegar Sandholt (50% stilling, fra 15. september 2014)
Vaktmester:
Probo «Bobby» Naceno Telefon 416 23 737
Francis Subramaniam
Renhold:
Ruzenka Bozicevic
Menighetsråd (konstituert 14. august 2014):
Sognepresten, Liv Hegna (leder og PRO-representant, valgt 2014), Telesforo "Phil" Llanos (nestleder og vara i PRO, utnevnt av sognepresten 2014), Lilia Popil Grube, Anna Jablecka, Alf Modvar og Lisa Wade (valgt 2014); Wieslaw Jankowski, Tito Mbondo Kpakwa, Anne-Mette Ringdal, Lars Blom, Monica Bastias Espinoza, Pedro Barrera, Wenche Heimholt Isachsen (valgt 2012)
Finansutvalg (fra 1. september 2014): 
Pablo Barrera, Pedro Barrera, Telesforo "Phil" Llanos, diakon Sindre-Jakob Bostad
Pastoralrådsrepresentanter:
Se egen oversikt.
Geistlige i Akersveien 5:
Biskop Bernt Eidsvig Can.Reg.
P. Jeevendra Paul O.M.I.
Geistlige i Akersveien 6A:
p. Enrique Cortes Diaz I.M.C.
p. Nguyen Duc Khiem
Geistlige i Akersveien 6B:
p. Bharath Villavarayen
Geistlige i Akersveien 12:
p. Pål Bratbak
Geistlige i Akersveien 16:
p. Amando Alfaro, p. Zéphyrin Ligopi Linzuwa, p. Wojciech Knutelski, p. André-Marie Le Thien Vinh, p. Dariusz Buras, p. Teklehaimanot («Tekle») Asfaha
Geistlige i Nordahl Bruns gt 13:
Mgr. Torbjørn Olsen, p. Valdemaras Lisovskis, p. Marinko Pervan
Dominikanere i St. Dominikus, Neuberggt. 15:
(Se St. Dominikus)
Øvrige geistlige i sognet:
Biskop emeritus Gerhard Schwenzer SS.CC., p. Carlo Chiesa

Det finnes en (ufullstendig) liste over kirker oppkalt etter den hellige Olav.


Øvrige kirker i sognet

St. Dominikus kirke
Kirkevigsel 2. oktober 1927
Adresse Neuberggaten 15, 0367 Oslo (Majorstua)
Messetider
St. Josephs kirke
Kirke fra 1. januar 2007
Adresse Akersveien 6, 0177 Oslo
Messetider

Kapeller

Biskopens kapell
Adresse Akersveien 5, 0177 Oslo
De vietnamesiske martyrers kapell
Adresse Fredensborgveien 24, 0177 Oslo
Sta. Katarinahjemmets kapell
Adresse Gjørstads gate 9, 0367 Oslo (Majorstua)
St. Josephsøstrenes kapeller på Grefsen
Adresse Brannvaktveien 5, 0489 Oslo
Adresse Glads vei 23, 0489 Oslo
Mariahusets kapell
Adresse Erling Skjalgssons gate 2, 0267 Oslo (Frogner)

Kommuniteter

St. Dominikus kloster (kirke)

Dominikanerinnene av Notre-Dame de Grâce (kapell)

Sta. Katarinahjemmet

St. Josephsøstrene av Chambéry

  • Provinsialat (kapell)
  • St. Josephsøstrenes Hjem (kapell)

Retrettsentere

St. Joseph retrettsenter

Legordener og sekularinstitutt

Legdominikanerne

Legfransiskanerne

Focolare


St. Sunniva skole

St. Eystein presteseminar

Mariahuset

Kapell:
Adresse Erling Skjalgsons gate 2, 0267 Oslo Telefon 22 55 33 87

Studenthjem/gjestehus

Sta. Katarinahjemmet:
Adresse Gjørstadsgate 9, 0367 Oslo Telefon 23 21 54 10