Oslo: Diakonvielser 6. og 8. januar

Ole-Martin Stamnestrø foto 3Oslo katolske bispedømme vil kommende helg få hele fire nye diakoner.

Den 6. januar, på høytiden for Herrens Åpenbaring,  diakonvies Ole Martin Stamnestrø, prestekandidat for Oslo katolske bispedømme, av biskop Bernt Eidsvig. Ole-Martin studerer for tiden i München og skal tilbake dit etter vielsen, som finner sted i St. Olav domkirke i Oslo klokken 18.

Alle er hjertelig velkommen!

Aker Bostad Jul Hansen diakonkandidater

Den 8. januar diakonvies Georg Aker, Sindre Bostad og Lars Jul Hansen, kandidater for det permanente diakonat i Oslo katolske bispedømme. Diakonvielsen finner sted i St. Olav domkirke i Oslo klokken 11. 

Alle er hjertelig velkommen! NB!  Kirken kommer til å bli svært full, ca. 100 plasser er reservert diakonkandidatenes gjester. For dem som vurderer å gå i en annen messe: messetidene for St. Olav/St. Joseph finnes her. Messetidene for St. Hallvard finnes her.