Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

St. Eystein presteseminar

St. Eystein presteseminars segl

E-post StEystein(at)okb(dot)katolsk(dot)no

Hjelp oss å utdanne prester!

Ledelse:
Rektor: p. Bharath Villavarayen (fra 1. september 2014)
Viserektor: p. Valdemaras Lisovskis (fra 20. september 2013)
Spiritual: p. Rory Mulligan S.M. (fra 1. september 2010)
Studiedekan: p. Øystein Lund (fra 10. august 2009)
Psykolog: Huan Nguyen (fra 23. april 2007)
Adresse:
Adresse Akersveien 6, 0177 Oslo Telefon 23 21 95 00 Telefax 23 21 95 01 Bankkonto 3000.22.79165
Studenter:
Se egen oversikt
Nettsted:
Studentene ved seminaret har sin egen blogg, se StEystein.katolsk.no

Styre

Utnevnt 13. mars 2007

Formann:
Biskop Bernt Eidsvig
Varaformann:
Generalvikar (ex officio) mgr. Huynh Tan Hai
Styremedlemmer (personlig vara i parentes):
P. Clement Inpanathan Amirthanathan
Sr. Marit Brinkmann (vara: Ola Breivega)
Ewa Bivand (vara: Elisabeth Elster)
Liv Marit Meyer Petersen (vara: Liv Hegna)