Lesetips

Apostolisk brev fra pave Frans til alle ordensfolk i anledning av det gudviede livs år.

Les mer
 

St. Eystein presteseminar

St. Eystein presteseminars segl

E-post StEystein(at)okb(dot)katolsk(dot)no

Hjelp oss å utdanne prester!

Ledelse:
Rektor: p. Bharath Villavarayen (fra 1. september 2014)
Viserektor: p. Valdemaras Lisovskis (fra 20. september 2013)
Spiritual: p. Rory Mulligan S.M. (fra 1. september 2010)
Studiedekan: p. Øystein Lund (fra 10. august 2009)
Psykolog: Huan Nguyen (fra 23. april 2007)
Adresse:
Adresse Akersveien 6, 0177 Oslo Telefon 23 21 95 00 Telefax 23 21 95 01 Bankkonto 3000.22.79165
Studenter:
Se egen oversikt
Nettsted:
Studentene ved seminaret har sin egen blogg, se StEystein.katolsk.no

Styre

Utnevnt 13. mars 2007

Formann:
Biskop Bernt Eidsvig
Varaformann:
Generalvikar (ex officio) mgr. Huynh Tan Hai
Styremedlemmer (personlig vara i parentes):
P. Clement Inpanathan Amirthanathan
Sr. Marit Brinkmann (vara: Ola Breivega)
Ewa Bivand (vara: Elisabeth Elster)
Liv Marit Meyer Petersen (vara: Liv Hegna)