Utnevnelser i Oslo katolske bispedømme

 

Biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg. av Oslo offentliggjør med dette at:

- dr. Øystein Lund utnevnes til studiedekan ved St. Eystein presteseminar fra 10. august 2009.

- p. Sigurd Markussen og p. Reidar Voiths periode som medlemmer av presterådet i bispedømmet forlenges med ett (1) år frem til 31. oktober 2012.

- dom Alois Brodersen Can.Reg., p. Piotr PisarekOMI og p. Ireneusz Zielinskis periode som medlemmer av presterådet i bispedømmet forlenges med tre (3) år frem til 31. oktober 2012.

- p. Arne Fjeld OP og p. Rolf Bowitz utnevnes til ordinære medlemmer av presterådet i bispedømmet for en periode på tre (3) år frem til 31. oktober 2012.

- p. Jagath Premanath Gunapala OMI utnevnes til kapellan i St. Paul menighet i Bergen fra 1. september 2009.

- p. Fredrik Hansen, Alexander Golding, Paul Marić, Katarina Lindberg, Thong Duc Nguyen og Thuc Hoang utnevnes til det nyetablerte ministrantrådet i Oslo katolske bispedømme, for en periode på tre (3) år fra 1. september 2009.

- Marta Bivand Erdal og Margareta Tumidajewicz utnevnes til Oslo katolske bispedømmets representanter i Samarbeidsrådet for tro- og livssynssamfunn (S.T.L.) for en periode på to (2) år fra 21. august 2009.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (17. september 2009)

av Webmaster publisert 24.09.2009, sist endret 14.04.2011 - 16:57