Fredrik Hansen

Fredrik Hansen

E-postfhansen(at)stmarys(dot)edu

HANSEN, Fredrik JCD, dr.iur.can, mgr., født 1979 i Drammen, bispedømmet Oslo. Opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap i St. Frans kirke i Larvik 27. desember 1999.

Studier ved Universitetet i Oslo (B.A.), presteseminaret Allen Hall (S.T.B. og Dip.Ph.), Heythrop College (M.A.Theol.) og Canon Law Society of Great Britain and Ireland.

Diakonviet 1. juli 2006 og presteviet 21. april 2007 av biskop Bernt Eidsvig i St. Olav domkirke i Oslo (se et bildegalleri fra vielsen).

Feiret primiss (første messe) 22. april 2007 i St. Laurentius kirke i Drammen (se et bildegalleri fra primissen).

15. august 2007 – 15. august 2008
Kapellan i 50% stilling i St. Maria menighet, Lillehammer
15. august 20071. september 2011
Biskop Bernt Eidsvig Can.Regs privatsekretær
1. oktober 200715. august 2008
Prefekt for St. Eystein presteseminar
15. august 20081. september 2010
Viserektor ved St. Eystein presteseminar
19. august 2008 – 16. juni 2011
Studieopphold i Roma ved det pavelige universitetet Gregoriana.
Fullførte lisensiat i kirkerett (J.C.L.) i juni 2011 med avhandlingen To the Apostolic Signatura "est rectæ administrationi iustitiæ invigilare"
1. oktober 2008 – 30. juni 2009
Viserektor ved Collegio Svedese, det svenske presteseminaret i Roma
17. juni 2009
Notar for Trondheim stift
20. august 2009 – 1. september 2011
Sekretær i Norsk katolsk bisperåd
25. september 2011 – 28. juni 2013
Studier ved Det pavelige kirkeakademi («Det pavelige diplomatakademi»)
21. november 2011– 2016
Dommer ved Tribunalet i Oslo katolske bispedømme
31. januar 2013
Doktordisputas i kirkerett ved Pontificia Università Gregoriana (Roma), som fører til tittelen dr.iur.can. (JCD). Avhandlingen bærer tittelen The unity and threefold expression of the potestas regiminis of the diocesan Bishop og handler om bispedømmebiskopens makt og myndighet vedrørende ledelse av sitt bispedømme.
1. juli 2013 – 16. desember 2015
Attaché ved det apostoliske nuntiatur i Honduras 
1. juli 2014
Utnevnt til nuntiatursekretær (2. klasse)
16. desember 20151. juli 2019
Sekretær ved Den Hellige Stols permanente misjon ved de internasjonale organisasjonene i Wien
23. desember 2017
Utnevnt til pavelig kapellan med monsignore som tittel.
1. juli 2019 – 30. juni 2022
Nuntiatursekretær 1. klasse ved Den hellige stols permanente misjon til FNs hovedkvarter i New York.
1. juli 2022
Opptatt som kandidat i Presteselskapet av den hellige Sulpisius («sulpisianerne») 
1. juli 2022 –
Assistant Professor of Pastoral Studies ved St. Mary’s Seminary and University i Baltimore, USA

1. august 2023 -

            Dean of Seminarians ved St. Mary’s Seminary and University i Baltimore, USA


Bibliografi

Bøker

Akademiske verk

  • The unity and threefold expression of the potestas regiminis of the diocesan Bishop (Roma 2014, doktoravhandling)
  • The Threefold Power of Governance, i Studia canonica 48 (2014) 373-410
  • Judicial Power and the Diocesan Bishop, i Canon Law Society Newsletter 184 (des. 2015) 92–106
  • “Papal Legates and the Jurisdiction of Diocesan Bishops”, The Jurist 78 (2022) 477-499

  • “Sound Decentralization and Institutional Synodality”, The Jurist 79 (2023) 373-404

     


Adresse  St. Mary’s Seminary and University, 5400 Roland Ave., Baltimore, MD 21210, USA Telefon+1 443 844 9353

av Webmaster publisert 26.11.2010, sist endret 24.02.2024 - 10:40