Utnevnelser fra Norsk Katolsk bisperåd

foto1.jpg
Heidi Øyma

P. Fredrik Hansen utnevnes til ny sekretær for Norsk katolsk bisperåd, i en treårsperiode fra og med 20. august 2009.

Heidi Øyma utnevnes til ny redaktør av kirkebladet Broen, med virkning fra 20. august 2009. Øyma er tidligere redaksjonssekretær i Broen, og sitter også i dets redaksjon. Hun tar over redaktøransvaret fra Kristine Dingstad.

Broen går med dette over fra den tidligere ordningen med lønnet redaksjonssekretær og frivillig redaktør, til en lønnet redaktør i 50 % stilling.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (24. august 2009)

av Webmaster publisert 24.08.2009, sist endret 19.01.2011 - 16:04